www.islamastrolojisi.com "Adalet denge ve huzurun temelidir"

FATİHA EYLEM MANİFESTOSU www.islamastrolojisi.com
1-Etiklik (Eunsü)
2-Müteşekkirlik(Elhamdü)
3-Vicdanilik(ErRahim)
4-Sorumluluk(Yewmiddin)
5-Tevhit(İyyakena)
6-Meşru hedef ve Umutvar olmak(Sırat-ıMustakim)
7-Kimseyi taklit etmemek ve kendin olmak, samimi olmak(Gayrilmağdubi) #KABENİNHAYATŞİFRELERİ KİTABIMDAN ALINTIDIR...

7 Kasım 2017 Salı

İKİZ DOĞAN BEBEKLER NEDEN FARKLI KARAKTERDE? İSLAMİ ASTROLOJİ PERSPEKTİFİYLE

Astroloji'de en ilginç konulardan biride hemen hemen aynı anda doğan ikiz çocukların, üçüzlerin veya dördüzlerin 
hatta beşizlerin neden karakterleri farklı olmakta? Oysa bir kaç dakika arayla doğan çocukların haritaları çok az farklı da olsa karakterleri çok farklı olabilmekte. İkizler, üçüzler yüz sima olarak yüzleri birbirine benzese de karakterler taban tabana zıt olmaktadır. Bu konuyla ilgili en çok tartışma konularından hatta Astroloji ilmine karşı çıkanların iddiası "Aynı gün ve saatte doğan tek yumurta ikizleri çok farklı karakterlere sahip, astroloji yalandır" şeklinde...

Şimdi gelelim bu sorunun cevabına, şimdiye kadar bir kaç kez İkiz doğan çocukların analizleri yaptım, ancak onların analizleri yapılırken ilk doğan çocuğu normal analizini yaparken ikinci doğan çocukta harita tamamen ters yüz edilerek analiz edilmeli. Mesela harita da plüton 4. evdeyse 10. evde gibi, satürn 8. evdeyse 2. evde olarak analiz edilmeli. İlk çocuk haritanın normal formunu yansıtırken Allah ikinci çocukta kardeşi ile aynı olmasın diye haritanın tamamen ters etkisini almasına neden olmakta. Açıkça söylemem gerekirse en zorlandığım analiz şekilleri ikizlerin analizlerini yazarken olmuştu.
Tuhaf olan şu ki çocuklar eğer üçüz ise 1. ve 3. çocuğun mizacı birbirine benzerken 2. çocuk haritasının zıddı özelleri göstermekte. O yüzden Astrologlar analiz yaparken 2. çocuğu kendi haritasının zıddını sanki bir film şeridinin negatiflerine bakıyormuş gibi analiz etmeliler. Bu şekilde çok daha sağlıklı bir sonuç ve analiz elde ettiklerini göreceklerdir.
Peki, Allah neden 2. çocuğun 1 ve 3. çocukla mizacının farklı gezegen manyetizması almasını sağlamakta? Asıl sorulması gereken soru bu.
Aslında bu sorunun cevabını verirken Kuran'ı iyi okumak ve analiz etmiş olmak gerekir. Allah Kuran'ı Kerim'in yükselen burcunu bile İkizler burcuna denk getirmiştir ve 3. evde yani gece 1-3 arasında inmesini sağlamıştır ve Kuranda bir çok yerde hatta Necim(Astro) Suresinde "Allah herşeyi çift çift" yarattı derken çifter çifter yaratırken herşeyin zıddıyla yaratıldığını anlamzmızı ister. Kadın erkek, siyah beyaz, Yaz kış, sıcak soğuk, gece gündüz, doğru yanlış, ying yang, La ve İlla, Eunzü ve Bi ismi, adil zalim, kuru ıslak, ağır hafif, güzel çirkin vb. Eğer zıtlar olmazsa yaşam olmazdı ve herşey yeniden hiçliğe sıfıra ve Big Bang öncesinde dönerdi. Kuran doğru ve yanlışı birbirinden kesin çizgiyle ayıran FURKAN adını da alır ki bu tam bir İkizler burcu ismidir, Kerim adını da Aslan burcunda 13 Ağustos 610 yılında gelmesinden dolayı Aslan burcunun cömertliğini yansıtması yüzünden aldı. Ramazan da zaten tandır yeri demektir ve oruç tutan içi yanan içi susuzluk ve açlıkla kavrulan insan da Kabenin Ateş elementinin olduğu taraf olan Sahara Çöllerinde yaşayan garibanları nefs hatırlar ve cömert olma empati kurma isteği gelir ve şeytan nefs böyle bağlanır.
Sonuçta Allah herşeyi zıddıyla yarattığı için bu konuda ki en önemli tez "İslami Astroloji - Doğum Haritası Rehberi - Yaşam Şifreleri Hayatın Anlamı Esmaül Hüsna" kitabımdaki ayrınlarını açıkladığım şekilde bu zıtlığın bereketidir ve aynılaşmama hayata farklı açıdan bakma, aslında zıtlık Düşünsel tavaf yapabilmek için gereklidir, herşeyleri aynı olan iki ikiz kardeş için aslında uyum varmış gibi durur ama yaşam sıkıcıdır. Bu nedenle Allah, herşeyi zıddıyla çifter çifter yarattığı için ikinci çocukta gezegen etkileri tam tersi etkiler ortaya koymaktadır.
Elbette bunlar benim kendi Kuran, Siyer, Astroloji, Ezoterizm, Felsefe, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji ilimlerinden aldığım bilgilerin derlenip akılla ve "düşünsel tavafla" birleştirdiğim ve analizlerde karşılaştığım tezlerdir.
Herşeyin yinde de en doğrusunu en iyisini Yüce yaradanımız Allah bilir....
Saygılarımla

Ayhan Özcimbit
Danışmanlık ve Analizler için
05352573693'ü Arayınız

6 Kasım 2017 Pazartesi

(ANALİZ) SURİYELİ GÖÇMENLERE KARŞI ARTAN NEFRET VE HÜKÜMETE 2019 da YANSIMASIİstanbul'da ve Türkiye'nin bir çok yerinde Türkiyedeki sosyal yaşam kurallarına, çalışma etik ve kurallarına uymayan Suriyeli kardeşlerimize karşı maalesef tahammül bitmiş neredeyse. Bazı Suriyeliler Eski Doğu Almanlar gibi, yavaş çalışmaktalar, patron yoksa sıkı çalışmayı bırakmakta kimisi. Türkiyedeki sert ve hızlı çalışma koşullarını algoritmik işi hızlı ve çabuk yapma bitirme konusu malesef yok çoğunda bu da artık onlara iş vermemeye kadar gidiyor. Mesela 4 yıldır Suriyeli Araba tamir ustaları çalıştıran sanayide sevdiğim bir usta artık Suriyeli çalıştırmayacağını söylediğimde üzüldüm. Neden diye sorduğumda yukardaki cevaplardan daha fazlasını söyledi ki bu kişi 4 sene önce hiç böyle düşünmüyordu. "Malesef müşteriler arabalarını artık Suriyeli usta veya kalfası olanlara götürmüyor çünkü herşeyi yanlış veya eksik takıyorlar sonrasında muzdarip olmaktalar" diye anlattı. Çok üzüldüm... Hükümet Mülteciler konusunda inanılmaz hatalar yaptı en başından beri. Çünkü bu konuda acemiydi, Mültecilik siyaseti bile yoktu. Organizasyon çok kötüydü. Mülteciler belirli kamplarda entegrasyon ve adaptasyon sürecini yaşamadan asla büyükşehirlere yollanmamalıydı. Yollandı ve bunun seçimlerde 2019 da bana yansıyan konuşmalarda ve dinlediğim insanlarda RTE'ye ve Hükümete büyük bir öfke var, hem Suriyedeki savaşın çıkartılması hemde milyonlarca göç alıp kültürel çatışmaların yaşanmasına sebebiyet verdiği için.
Malesef Suriyeli kardeşlerimizi seven insan sayısıda onlara empatiyle bakanlarda azaldı...
Sanırım bu yüzden olsa gerek eskiden Suriyeliler için dostlarla daha çok yardım toplayabiliyorduk artık şu anda çok az ve sadece dul yaşlı yetimler için kıyafet bulabiliyoruz...
Oysa şunu düşünmeliyiz.
Mekkeliler Medineye gelince nasıldı? Çok mu anlaşabiliyordu Medinelilerle? Mekkeliler sert (işkencelerden biliyoruz) ve Bedevice davranabilen daha savaşçı kişiliklerdi. Medineliler ise daha medeni ve daha anlayışlıydı...
İslam, cahillere, bedevilere, bedeviliğe tahammül edebilme meselesi. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Benim çocukluğumda ki yetişkinleri İstanbul'a getirsek nasıl davranırlardı? İnsanlar yere tükürüyorlardı, sokağa küçük abdestini bozuyordu, yerlere pislik çöp aymak ayıp karşılanmıyordu, Ankaranın havası da toprağıda temiz değildi...
Unutmamak lazım ki Suriye halkı Türkiye'yi zihniyet olarak abartısız söylüyorum tam 30 sene geriden takip etmekte....
Bunları göz önünde bulundurarak davranışlarımızı ayarlasak daha iyi olacaktır. Avrupa'da milyonlarca mülteci var ve Batı Avrupalıların çoğu yemin ederim bizden daha müsamahakar ki içlerinde elbette faşistler olsa da...
Onlardaki tahammül sınırlarını artan göç zorladı, başlayan artan yabancı düşmanlığı aslında bu yüzden eğer Almanyaya giderseniz sokağı en çok kimlerin pislettiğini görünce anlıyorsunuz ve yabancı düşmanlığının artış nedenini...

x

CODES OF JESUS CROSS ( CHRISTIAN ASTROLOGY )

Codes of Jesus Cross 
( Christian Astrology )


The Cross and Kaaba of Muslims have relations. Kaaba means Cube in Arabic language. And Kaaba's corners indicating four compass directions that mean air for east, earth for the north, fire for the west and water for the south. There are some verses in The Bible about planets stars such as Luke 21:25 "There are signs in the sun, Moon and stars". There are more signs than these verses. This article has been written to reveal the cover over The Christian Astrology which has not been thought over Cross and Jesus. 

Jesus Christ is believed to have been cruisified because of Human sins. What are those sins? Let us have a look.


AIR SINS:  The nail and pain in right palm is Air Sins such as arrogance. Arrogance is the most beloved sin of Satan. Roman soldier started nailing by the right hand of Jesus. When he hit the hammer on the east wall of Kaaba symbolicly fell down out side. The east corner where muslims start to circumambulate around of Kaaba.

EARTH SINS: There was a barbed wire on Jesus head and his head was bleeding down on his face. Barbed wire is used for defining Areas, Fields, Farms. It is the symbol of defining land, fighting for land, fighting for money, and killing each other for the wealth. This is the symbol of the north corner of the Kaaba where the langest continent, Eurasia and all the rich capitals and cities where they are rich and are expected to help the other poor parts of the world ( Africa).

FIRE SINS: Soldier started nailing Jesus Left palm which indicates ( Hot Sahara) the fire sins such as Adultery, fornication, infidelity and Violance, Oppression. His marrige finger on left hand was very hot and Africa and Wild west where millions of African Blacks and Red Skins were killed mercilessly. This is the west wall and its starting corner of the Kaaba which is Ramadan (means Oven) stopping to eat and drink just to remember the poor Africans in Somalia, Sudan Chad State living in Sahara. When there is persecution violence the west wall of Kaaba falls down out side ...

WATER SINS: Roman soldier took the last nail in his hand and he was ready to nail Jesus feed on the Cross. Feed is the root, Feed is Pisces in Astrology, Pisces is water element. This is the southern corner and the wall of Kaaba that represents the oceans of the South hemisphere, where there is more water (sea, oceans) than the land, where there is more clean drinking water (Antartica). Our roots are our mother not father. We have to be like mothers thinking, helping without expecting anything. When we are fascist and racist rootist this was the pain of Jesus Christ. This sin, racism, discrimination make the south wall and corner of Kaaba down out side. Pilgrim Shroud dressing, sacrifice, regration, repentence, penitence, forgiveness, amnesty, pilgrimage (journey to Mecca), which is the symbol of Death. However, when we do not forgive other people and when we are not regretful about what we have done as sins, Jesus feels the pain on his feet too. The south wall of Kaaba falls down when we are racist and staying in the past and not forgiving...

Christian Astrology has revealed that there are four edges of the Cross just like the four corners of Kaaba, Jesus felt pains from four ways so that they falls down outside by these sins when we do ( or we nail jesus hands and feet by our sins). Jesus has not died in Muslim faith, but he feels the pain by our sins too..

Muslims and Christians must start thinking deeply, detailing their religions starting from their books first. They are muslims or Christians without reading Koran or Bible ( Are they Really?). Both books have gotten a lot of common messages from four lights flashing from Jesus Pains and Kaaba Walls.

I have written more about faith in my Astrology books.

For the Birth Chart Written Analyze
Whatsapp and Viber: +90 532 113 04 69
ayhanozcimbit@gmail.com
www.islamastrolojisi.com
www.youtube.com/AyhanOzcimbitTV
the www.twitter.com/ozcimbit_ayhan

Click on for reading Codes of Kaaba http://ayhanozcimbit.blogspot.com.tr/2012/01/codes-of-kaabe-meaning-of-life.html
Jesus Cross, Kaaba, Zodiac Replacement (Islamic Astrology)

References:
Islamic Astrology published in ıstanbul 2011
Life Codes of Kaaba and Language of Symbols published in 2012
Language of Hands (Palmistry) published in 2015

18 Kasım 2017 AKREP BURCU YENİAY'ın BURÇLARA ETKİSİ

18 Kasım 2017'de saat 14:43 de AKREP burcunun yengeci de temsil eden 3. dekanında gerçekleşecek olan Yeni Ay, yeni başlangıçlar için fırsatlar sunacak. Bu durum Akrep Yükselen Yengeç olan Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanı RTE'nı da yakından ilgilendirmekte.
Türkiye Cumhuriyetinin 5. evinde ve RTE'nin de 10. evinde gerçekleşecek yeni ay Devletin kendi vatandaşlarının (5. Ev Devletin Haritasında halkını temsil eder) sorunlarıyla daha fazla ilgilenmek adına yeni siyasetler üretmesinin işareti. Yol, Köprü, Hastane yatırımlarına önem veren devlet aynı oranda kendi çocukları olan Halkın sorunlarına bir o kadar eğimedi. Hatta halk 15 Temmuzda kendi devletine sahip çıktı ancak Devlet Halkın Devletine sahip çıktığı kadar devlet halka ve sorunlarına sahip çıktığıpek söylenemez. Asgari ücretin Açlık sınırının altında olması, Emekli maaşlarının çok düşük olması, işsizlik paralarının işsizlere değilde yol yapımına ve batan esnaflara yardımlara harcanması halkın vicdanını yaralamaktaydı ama halk Demirel, Çiller, Yılmaz gibi liderleri gördüğü için buna da şükür deyip sineye çekmekteydi herşeyi, diğer yandan Demireli Çilleri Yılmaz'ı tanımayan genç nesilin bir çoğu hükümetin siyasetinden hiç memnun değil. İşte tam bu noktada Hükümet ve devlet halkın ihtiyaçlarına cevap verme adına harekete geçme hissiyatına kapılarak siyaset oluşturabilir zaten ucuz et konusuda bu siyasetin bir habercisiydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1. evi Oğlak ve Satürn hızla Erdoğan'ın 1. evine doğru ilerlemekte ve bu ilerleyiz 2019'da onu ciddi manada zorlayacak. Eskisi gibi kolayca seçilemeyebilir. İki turlu seçimde kötü sürprizlerle karşılaşma ihtimali çok yüksek. Buna karşı şimdiden ciddi önlemler almalı, belkide AK Partiyi kapatıp yerine kalkınmayı değilse AHLAKI öne çıkaran değerlere önem veren halka önem veren Adalet ve Ahlak Partisi kursa şansı daha da yükselecek. Yeniay'ın 10. evde RTE'nin kariyerinde yeni açılımlar yapmak için fırsatlar oluşturabilir. Elbette "Ne Kariyeri? Adam Cumhurbaşkanı olmuş daha ne olsun?" diyenler olacaktır. Ancak asıl kariyer halkın kalbinde olan makamdır. Eğer Cumhurbaşkanı, halkın maddi durumu en kötü durumda olanların isteklerine kulak verirse kendisine yardım için mektup yollayan binlerce insanın derdine çare olursa ve işsizlik paralarını işsiz insanlara verilmesini sağlarsa sosyal devlet anlayışını öncüllerse o zaman daha da fazla halkın kalbinde yer bulur. Yoksa 3. Havalimanı bile onu 2019 da kurtaramaz. Çünkü Halkın kalbi kırılmaya başladı. RTE, bunu daha iyi anlayacağı ve bunun için projeler geliştireceği bir döneme girmekte.

YENİAY'ın Burçlara etkisi aşağıdadır.

KOÇ BURCUNA ETKİSİ: Koç burcu, yükseleni koç olanlar veya stelyumu Koç'ta bulunanlar için inançlar, miraslar konusunda yeni açılımlar ortaya çıkacaktır. Bu konularda vizyon değişikliği gündemde. Bu dönemde onlar için en çok Salı günü ikindi namazı ve Muziz, Aziz, Afüv, Tevvab, Gaffar ve Rahman esmaları öne çıkmakta.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar bekledikleri hukuk mücadelesi sonuçlanabilir yada yeni bir dava açabilirler.

BOĞA BURCUNA ETKİSİ: Boğa burcu, yükseleni Boğa olanlar veya stelyumu Boğa'da bulunanlar için evlilik ve ortaklıklar öne çıkmakta. Bu konuda bitirme veta devam kararları alabilirler, ancak Jupiterin transit konumda bu evde olması devam kararları almaya daha yatkın olmalarına yol açar. Cuma ve Salı ikindi namazı sonrasında Kerim Cami ve Vedud esmaları ile eşleri veya ortakları için dua etmeliler. 
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar bekledikleri şirketlerinin ortaklarıyla yeni başlangıçlar yapabilir veya bir ortaklığı bitirip başka bir firmayla çalışmak adına anlaşma yapabilirler. Uzun zamandır bekleyen bir ihale alınabilir sonuçlanabilir yada yeni bir işe koyulabilirler.

İKİZLER BURCUNA ETKİSİ:  İkizler burcu, yükseleni   olanlar veya stelyumu  bu burçta bulunanlar için sağlık ve iş konuları gündemde ve yeni bir iş arayanlar veya hasta olanlar için derdine deva arayanların sonuca ulaşmaları için önemli bir başlangıcı haber vermekte. Alim Şafi, Kayyum esmaları Pazartesi veya Salı akşam namazı öncesinde dualarda zikredilmeli.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar şirketlerinin mali tablolarını gözden geçirmeli, başkalarına yaptıkları işlerde karlılıklarını ölçmeliler. Önlerine bakmalılar.

YENGEÇ BURCUNA ETKİSİ:  Yengeç burcu, yükseleni  olanlar veya stelyumu  yine yengeçte bulunanlar için sevdiği aşık olduğu yada çocukları için önemli kararlar almak durumunda kalabilirler. Pazar ve Pazartesi akşam namazında ettikleri dualarda Vedud, Rahman esmalarıyla sevdiklerine ve çocuklarına dua etmeliler. Sevdikleri insanın veya çocuklarının yeni başlangıçlar yapmalarına teşvik etmeliler. Kötü giden ilişkilerde yürümüyorsa yürümüyor diyerek yeni denizlere yelken açılmalı. 
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar çalışanlarına karşı şirket politikalarını gözden geçirmeliler ve yaptıkları hataları düzeltmeliler. Adil ve etik ücret politikası gütmeye başlamalılar. İşleri böylece daha da bereketlenecektir. Özellikle çalışanların iş ve ergonomi konularında fikirlerine açık olunmalıdır.

ASLAN BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Aslanda bulunanlar için anne baba, taşınma, ev, mül alma, kiralama konuları daha fazla ön plana çıkacak. Bu konularda yeni fikirler veya fırsatlara merhaba diyebilirler. Cumartesi veya Pazartesi yatsı namazlarında Anne ve Babaları için, mülk alma satma konularında hayırlı başlangıçlar yapmak için dualar etmeliler.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar şirketin kurucu ortaklarıyla yeni ve genel bir toplantı yapmalılar eğer şirket Aile şirketiyse birinci kurucu jenerasyondan fikirler almalılar.

BAŞAK BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  başakta bulunanlar için iletişim, kurslar, kardeşler öne çıkmakta. Küs olanlar kardeşleriyle barışmak için yeni başlangıçlar yapabilir, bir kursa katılmak isteyen iletişim becerisini güçlendirmek isteyenler veya öne çıkmak isteyenler için popülarite adına yeni başlangıçlar olacaktır. Çarşamba ve Salı gece namazlarında Basir Semi Alim Halim Esmaları Selam Esmasıyla dua edilmelidir. Çarşamba ve salı günü ikindi vaktinde kardeşler ve kurslarla ilgili yeni başlangıçlar yapılabilir. (Telefon etmek vb).
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar ürettikleri mal ve hizmet konularında fuarlara mutlaka katılmalılar eğer Fuarda stand açamayacaklara bile en azından iş birliğinin geliştirilebileceği firmalarla tanışmak için mutlaka gitmeli şirket yetkilileri fuarlara.

TERAZİ BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Terazi bulunanlar için maddi konularda yeni  başlangıçlar önemli yatırım kararları alınabilir. Cuma ve Salı sabah namazında Kerim Gani esmalarıyla dua edilmelidir. İnşirah suresi mutlaka okunmalıdır.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar yapacakları yatırımlar için başlama kararı alabilirler yeni güzel gelişmeler onları buna zorlar.

AKREP BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Akrep'te ( Özellikle 3. dekanda doğanlar) bulunanlar için yıllık planlar yaparak hemen her konuda yeni atılımlar ve eski zorlu sıkıntıların ve acıların ( Ekim 2012 den Ağustos 2015'e kadar ki) yaraları sarma adına nefes alabilirsiniz.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar şirketin yapmayı planladığı genel değişiklikler konusunda geniş katılımlı idareciler ve astlarla toplantılar düzenlenmeli. Hep beraber çalışanlara gaz verilerek yep yeni bir gelecek için başarıya hep birlikte söz verilmeli.

YAY BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Yay'da olanlar, 2012 Ekimden şimdiye kadar geçen zaman içinde çok yoruldular çok sınandılar, gözden çaptan düşenler kandırılanlar oldu. Acıları sarma adına kendileri ile biraz başbaşa kalma ve kafa dinleme dönmindeler hastanın nekahat dönemi gibi. Tıpkı ameliyat sonrasında şöyle nefes alan bir hasta gibi zavallı Yay burçları. İşte Yaylar neyin en çok önemli olduğunu anladılar. Yaşadıkları travma son iki bucuk yıl zorladı onları. Sağlığına genel olarak kendine dikkat etmeyen YAY'lar son iki yılı atlatamadılar bile. Ancak ufukta kurtuluş görünmekte. Perşembe Salı sabah namazı sonrası güneş doğduktan sonra SELAM BASIT RAHMAN Esma kombinasyonu ile edilmelidir ve mümkünse bu yürürken olmalı.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar iflas etmedilerse eğer, şirketlerini revize ederek dikkatle ve stabil kalarak yürümeliler.

OĞLAK BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  oğlak olanlar dostluk ve arkadaşlıklarına dikkat etmeli. Mert olmayan sahtekar vefasız dostluklara çok ama çok dikkat etmeliler, mümkünse uzak durmalılar. Eğer bunu yapmazlarsa bedellerini çok ağır öderler. Hemde analarından doğduklarına pişman olarak. Bu nedenle sınavlarının 2017 Aralıkta başlayacağını bilerek kesinlikle ayaklarını yorganlarına göre uzatmalılar. Cumartesi ve Salı kuşluk vakitlerinde Kayyum Cami Fettah esmalarının kombinasyonlarıyla Kuşluk namazıyla Allahtan yaklaşmakta olan Satürn'ün zorlayıcı etkilerini minimal olarak atlatmayı istemeliler.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar Şirketlerinin iş yaptığı firmalara dikkat etmeliler. Dost ve müttefik görünen bu firmalarla sağlam evrak almadan asla işe girmemeli verilen sözlere de kesinlikle güvenilmemelidir. Mümkünse adı çıkan firmalarla asla iş yapılmamalı.

KOVA BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Kova olanlar için öncelikli konu yeni başlayan kariyer ve tanınmışlık. Kendini örselenmiş kandırılmış hisseden Kovalar için yeni güzel başlangıçlar var. Ancak nankör olmamalılar, ve kendilerine yeni başlangıç yapma konusunda destek veren insanları da taktir etmeliler. Nankörce davrandıklarında önlarinde onları bekleyen çok zorlu sınav olacak o dönemi kolayca atlatamayacaklardır çünkü yalnız kalıp sorunlarıyla boğuşabilirler. Cumartesi ve Salı öğle namazı öncesinde Aziz esmasıyla dua onların yeni başlangıçlarına destekçi olacak enerjiyi verecektir.

BALIK BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Balıkta olanlar yurt dışı konusunda yeni kararlar alabilirler, başka bir ülkeye gezmek veya temelli kalmak için gidebilirler. Yüksek eğitim almak isteyenler içinde büyük yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Yabancı dil öğrenmek isteyenler veya ikinci dile niyetlenenler için tamda başlama zamanı. Perşembe Salı öğle namazlarında Rab, Alim, Semi, Basir esmalarıyla dualar edilmeli.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar yabancılarla iş yapma ve ihracak konularında niyetliyseler yeni güzel başlangıçlar konusunda cesur olmalılar.

YENİ AY'ın Esması Afüv, Tevvab, Gaffar Gafur, Rahman Rahim. Öne çıkan Namazı İkindi, Kabe köşesi Güney, Ülkesi Türkiye, meslekleri Cerrahlar, Askerler ve Polisler.

KENDİNİZ, SEVDİKLERİNİZ ŞİRKETİNİZ İÇİN 

DOĞUM HARİTASI (YILDIZNAME), TRANSİTLER, EL VE EL ÇİZGİLERİ 

ANALİZLERİ, İSİM ANALİZLERİ, SEVDİKLERİNİZLE YILDIZ UYUMLARI 
ÇOK UYGUN FİYATLARLA...

DANIŞMANLIKLAR İÇİN 
05352573693 
ayhanozcimbit@gmail.com


Facebook: www.facebook.com/islamiastroloji
Youtube:   www.youtube.com/AyhanOzcimbitTV
Twitter:     www.twitter.com/Ozcimbit_Ayhan

30 Ekim 2017 Pazartesi

FETÖ'nün Devleti Atlatan ve Şeytanın Aklına Gelmeyecek Para Aktarım Metodu

15 Temmuz sonrasında iyice para kaynakları kuruyan FETÖ Türkiye'de bulunan ve cemaatte tutmak istediği kripto üyelerine maaş aktarımını hala nasıl yapabiliyor?

Şu anda Gülen'e bağlı olan firmaların bilinenlerinin tamamı kayyuma geçti. Ancak ya bilinmeyenler? Ayrıca öğretmenlikten yada kamu görevlerinden alınan işi olmayan ancak konuşursa bir çok sıkıntının cemaat adına ortaya çıkacağı kriptolara para hala gitmekte. Bu para aktarımı şeytanın bile aklına gelmeyecek metodlarla yapılmakta. 

Bugün okurlarımdan bir tanesi bana çok önemli bir bilgi iletti. Kendisi bu bilgiyi bizzat Fetö içinde bulunan ağzı gevşek birinden öğrenmiş. Bakın Fetö nasıl para aktarmakta?

İnternette tüm dünya çapında herkez Ebay Amazon vb sitelerden alışveriş yapmakta. Fetö işte bunun gibi siteleri kullanarak para aktarımını gerçekleştirmekte. Şöyle, mesela Türkiye'den birkaç adet fotoğraf makinasını, kamerayı bu tür sitelere koyan biri sanki bunlar Amerika'da bir alıcıya satılmış da onlarda bunu alıp Kredi kartıyla ödemiş gibi işlem gerçekleşmekte. Aslında Amerika'ya Türkiye'den Fotoğraf Makinasının gittiği falan yok. Ancak sanki gitmiş gibi bu tür sitelerden Türkiye'deki fetöcü satıcıların hesaplarına para akmakta. Buralardan gelen paraları devlet bilse de bunu yasal bir alışveriş gibi görmekte, üstelik kargonun Amerika'daki sözde Fetöcü alıcıya gidip gitmediğini araştırması da çok zor.

Fetö'nün çözülmesi için para akışlarının tamamen durması gerek, devlet ekonomik olarak Fetö'yü yani terörün finans akışını çözemedikçe FETÖ'yle baş edemez. Bu nedenle Devlete önerim kesinlikle Amazon.com veya Ebay.com gibi yurtdışına mal satıp oradan hesabına tek seferde 2000'TL ve üzeri para geçen tüm hareketleri kontrol etmeli. 

Ayrıca FETÖ, Kazakistandaki okulları gibi dünyanın bir çok yerindeki okullarını kendi kontrolünde veya Amerikanın kntrolünde olan şirketlere satıp ülkeler arası öğretmenlerinin yerini değiştirerek veya o ülkede zaten yetişmiş olan mesela Kazak Fetöcüleri, Moğol Fetöcüleri okulun çalışanı haline getirmiştir. Sorun sanılan çok daha ötesindedir. Artık Fetöcüler uluslar arası masonik bir ağa sahip durumdadırlar. Mücadele edilmesi için bir Erdoğan bir Putin yetmez. Devletin kendi istihbarat ağını derhal yeniden yapılandırıp çok güçlü hale getirmesi gerek, zaman geçiyor ve zaman Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin aleyhine Amerika ve Fetö'nün lehine ilerlemektedir.


AMERİKA'NIN SON KOZU "SÜNNETÇİLİK"

Fethullah Gülen ve avanesi 2010 yılından itibaren 3 aşamda saldırdılar RTE'ye;
Fetö o zaman diğer cemaatlere sırasıyla 
1- "Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafını Şii ajanları sardı. Sayın Başbakanımızı yanlış yönlendiriyorlar" dediler. 
2- "Hakan Fidan İrancı ve RTE'ye İranda tuzak kurdu, ona muta nikahı kıydılar ve kaseti Hakan Fidan'da ne derse onu yapıyor, İran ne derse o oluyor" da dediler. 

Sonra Suriye'de savaş çıktı Erdoğan Şiilere mezhepçilik yaptıkları için kızdı. Erdoğan, Orta Doğuda savaş ve yıkıma neden olan ve Türkiyede de tehdit oluşturan  Mezhepçiliğe savaş açtı. "Her türlü mezhepçilik milliyetçilik ayrımcılık ayağımın altındadır gibi mesajlar verdi"..

F Tipi kafa yapısının Fetö'nün el verdiği diğer geleneksel ehli sünnetçiler ne olduğunu anlaybilecek durumda bile değillerdi tam olarak.

Şimdi gelelim son 2 seneye. Lütfen dikkatle okuyunuz....

Zira Amerikanın tertipi devam ediyor hemde ülkemiz içindeki iş birlikçileriyle...

Suriye'de Fırat Kalkanı ve İdlip kalkanı, Irak'ta ise Bağdat ile Dicle kalkanına giren ve gücünü Irak, İran, Rusya ile birleştiren Türkiye Amerika'nın Müslüman İsrail projesi olan BOP'un "Kürdistan" ayağını gerçekleştirememesi sinirden saçını başını yoldurtmaya başladı Pentagonu.

Erdoğan ve Putin Ortadoğu da tüm Batı oyunlarını bozdular. Amerika'nın PKK ve YPG'yi desteklemek ve Müslüman İsrail'in Kürtçü ayağını PKK ile ( Müslüman İsrail olan DEAŞ ile yer değiştirme projesi) kurmak isteği İdlip'in kesilmesi ile son buldu. 

Peki neden önemli İdlip? Haritaya bakınca kolayca anlaşılır çünkü İdlip PKK ve YPG'nin Akdenize çıkış kapısıydı. Oradan bir liman olmadan Kürdistan projesi asla başarılı olamazdı çünkü kurulacak Kürdistan denize çıkışı olmadan Türkiye'nin de onayı olmadan yaşayamazdı. Çünkü Avrupa ve Dünyaya çıkış kapısı Akdenize açılmadan çıkış sadece Türkiye idi.

İşte bu yüzden Barzani PKK ve YPG Amerika'ya son dönemde güvenmemeye başladılar. Çünkü İran Rusya Türkiye Irak dörtlüsü Amerikanın elini kolunu bağladı. İŞİD'e silah yardımını Nato ve Amerika yapamamaya başladılar. Daha önce İrcirlik Hava Üssünden gizlice İşide destek sağlayan ABD bunu 15 Temmuzdan sonraki sıkı kontrol yüzünden yapamaz oldu. İŞİD silahları şu an Suriyenin güneyinden Ürdün sınırından sağlıyor. Ürdün Kralı zaten Amerikan işbirlikçisi İngiliz kökenli olduğu için Londra ve Washington'un çıkarlarını gözetmekte....

Amerika'nın eline son dönemde bir koz geçti. Nedir o?

Suriye Sünni muhalefetini Türkiye'ye karşı kışkırtmak. Peki nasıl yapacaktı bunu? Çok basit. Aynen şu şekilde.

"Türkiye devleti, Erdoğan, Putin ve İranla anlaştı. Sünnileri Suriye'de sattı. Tek sünni dostu olan Barzaniyi de sattı. Bölgede Şii Hilali kurulmak üzere. Bu Erdoğanın çabasıyla olmakta. Öyleyse Sünni düşmanı Erdoğan asla liderliği bölgede kabul edilmemeli. İdlip'te Sünni Muhalefeti TSK üslerine saldırmalı, ÖSO'da bunu görmeli ve TSK'ya karşı gelmeli. Sünni Kürtler Sünni Araplar demokratik hakları için beraberce İran Rusya ve Türkiyeye karşı ortak savunma hattı oluşturmalı" diyor CİA Ajanları. Bunu Türkiye içinde de diyorlar hemde hep bir ağızdan. Bunu PKK'lılar, HDP'liler, İŞİDçiler, Fetöcüler, F Tipi cemaatler hepsi diyor. Tarayın bir sosyal medyayı hayret edersiniz....

Ülkemiz içinde hükümete destek veren yada verdiği sanılan ama aslında Amerika ve İngiltere ile gizli gizli görüşen Sünni cemaatler kendilerini hurafecilikle suçlayan gün geçtikçe sayıları çığ gibi büyüyen Kuran Müslümanlarını Erdoğan'a şikayet ettiler. Erdoğan zaten Amerika tarafından Sünni düşmanı olarak lanse edildiği için hem içerdekilerin gazını hemde dışardaki oyunu bozmak için üstü kapalı ama açık sözlerle Kuran Müslümanlarını tehdit etti. Ancak ben dahil tüm Kuran Merkezli Müslümanlar bize nasıl inanacağımızın sözlü veya dayatılmasına asla gönlümüz razı gelmez. Kuran Müslümanlarının hala büyük kısmı Erdoğanı desteklerken bu açıklama büyük bir şok etkisi yarattı ve düşünen sorgulayan Tüm Kuran Merkezli müslümanlar bu açıklamaya Sosyal Medya üzerinden çığ gibi tepki yapdırdığında Erdoğan bu sefer Geleneksel islamcılığın önemli isimlerinden olan Şenocak'ın Vaizlik görevine son verdi. Bu Kuran Merkezli düşünen Müslümanların tepkilerini azaltmasına neden olan bir olay oldu. Ancak başta Yeni Şafak Gazetesi yazarı olan Yusuf Kaplan ve avanesi ki zaten kendisi daha önce Dersanelerin kapanmasına karşı çıkan Fetöyü haklı gören F Tipi cemaatlerin taraftındaydı, hemen tepkisini koydu ve Diyanete o ve yandaşları ağır eleştirilerde bulundular hatta Diyanete İhanet dediler. Ben şahsen Yusuf Kaplanın asla Yeni Şafak'ta yazmasını uygun görmüyorum onun gazetesi Yeni Şafak değil o daha çok Türkiye Gazetesi ekolüne yakın biri.

Şu anda Sosyal Medyada F Tipi, Ayet'i değil Riv-Ayeti merkeze alan ciamaatçi güruhlar diyanete saldırmaya devam etmekte, bazıları Erdoğan'a da sataşmakta. Çok değil sadece on gün önce Erdoğan'ın Sünnetçi açıklamalarıyla ağzında yobaz salyalarla sevinç naraları atan bu güruh şu anda şok vaziyette ve Amerikanın Sünnetçi kesimleri kışkırtmasına en büyük desteği vermeye onların bilerek yada bilmeden piyonu olmaya devam etmekteler.

Ben asla bir yazar olarak Yusuf Kaplan'ı ve yazılarını tasvip etmiyorum. Onun Dersaneleri nasıl da savunduğunu gören bilen biri olarak bu ön görüsü kötü adamı Yeni Şafak Gazetesinin hala neden tuttuğunu anlamış değilim doğrusu...

Amerika'nın son kozu işte tam da bu "SÜNNİCİLİK" üzerinden Türkiyenin elindeki HALİFELİK kozunu bile geçersiz kılmak.