www.islamastrolojisi.com "Adalet denge ve huzurun temelidir"

FATİHA EYLEM MANİFESTOSU www.islamastrolojisi.com
1-Etiklik (Eunsü)
2-Müteşekkirlik(Elhamdü)
3-Vicdanilik(ErRahim)
4-Sorumluluk(Yewmiddin)
5-Tevhit(İyyakena)
6-Meşru hedef ve Umutvar olmak(Sırat-ıMustakim)
7-Kimseyi taklit etmemek ve kendin olmak, samimi olmak(Gayrilmağdubi) #KABENİNHAYATŞİFRELERİ KİTABIMDAN ALINTIDIR...

20 Eylül 2017 Çarşamba

İSLAM ASTROLOJİSİ YÖNÜYLE HAC KURBAN ZİLHİCCE BAĞLANTISI

Günümüzde bir çok kişi Kurban'a gerek olmadığını hatta Kuran'da Kurban kesmenin bulunmadığını iddia etmektedir. Hac'da Tavfın SA'yların Şeytan Taşlamanın olmadığını da iddia edenler çıkmaya başladı. Aslında bu yazı bu kesimlere de bir cevaptır. Bu yazıda aşağıdaki sorular cevap bulacaklar.
- İslamda Kurban kesme var mı?
- Kurban neden HAC döneminde kesilmekte? Kurban'ın İslami Astrolojiyle alakası nedir?
- Hac'cın İslam Astrolojisi, Kabe ve Kurbanla alakası nedir?
- Ramazan'ın İslam Astrolojisi ve Kurbanla Kabe'yle alakası nedir?
- Kurban'ın, Haccın, Ramazan'ın Kabe üzerinden insana mesajını İslam Astrolojisi yönüyle nasıl cevaplayabiliriz?

CEVAPLAR
Kurban Hac Kabe ve İslam Astrolojisi Alakası

" Fe salli rabbike venhar"  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر

Öyleyse Rabbın için namaz kıl Kurban kes. Kevser suresinde bu ayetle sabittir ki Kurban 

kesmek farzdır. Ayetle sabitken Kurban kesmek yok demek doğru olmaz.        

Kabe'nin Hayat Şifreleri ve İslami Astroloji adlı kitaplarımızı okuyanlar bilirler Zodyakta 8. yıldız evi Akrep burcuna aittir. Bu aynı zamanda Kabe'nin Güney köşesidir. 8. Ev'in temsil ettiği unsurlar Akrep Burcu, Su elementi (Kabe'nin güney tarafı daha fazla okyanus sularını ve en fazla içme suyunun olduğu Antartika kıtasını işaret etmekte), Anneyi ( 4. sure Nisa Kadınlar suresi oluşu, Anne demeniın Ummu demek olduğu Ummah yani Ümmet kelimesinin anneden türediği, Umman - okyanuslar- yine anneden türediğini Kabe güneyinin Anne gibi olmak olduğunu) Hacca gidilince geçmişimize bakıp babamızın bir damla suyunu değil Anne gibi Umman olmayı görmemiz gerektiğini, ölünce insanın geçmişini hatırladığımızı, Azrail'in köşesi olan 8. evde Akrebin bu evinde gündüz vakti İkindi namazının (Müslüman bak az bir zaman kaldı birazdan hayat güneşin batacak ayağını denk al azma) demek olduğunu, bu dönemin insan da 40 lı yaşlara tekamül ettiğini insanın olgunluk dönemi olduğunu 40'ından sonra azmamak gerektiğini bunu yapanın teneşirle paklanacağının işaretlerini bağdaştırmalarını okumuşlardır. KURBAN, ölüm evi olan 8. evin ibadetidir. KURBAN, Allah için yaşamayı ve can vermeyi hatırlamaktır. Kurban, Azrail'in elinden kurtuluşun olmadığını eninde sonunda Allaha hesap vereceğini hatırlamaktır. Mesele sadece yoksulların et yemesi gibi sosyal bir mesele değil aynı zamanda insanın ölmeden önce kendisini sorgulaması ve sorguya çekme meselesidir. Asla Kurbanı kes onun sırtına bin Sırat gibi olmayan bir köprünün üzerinden git değil mesele. Sırat'ın zaten ahirette bir şefaat köprüsü değil dünyada Kuran Caddesi (Straat Street Strasse Strada vb) olduğunu daha önce defalarca kez açıklamıştım kanıtlarıyla bunu yinelmeyeceğim.
Kurban bir ölümle alakalı olduğu için Akrep burcunun yansıttığı, 8. evin temsilci olduğu ibadettir.

Daha önce Arabi aylardan Ramazan'ın önemini neden Ateş Elementini Orucu Aslan Burcunu Kabe'nin Batısı (3. Element Ateş'i) Afrikadaki Saharayı Vahşi Batı'yı Kızıl Denizi Öfkeyi Şehvetle yanışı dizginleyişini Zodyak'ta 5. ev oluşunu Aşk'la yanışı, Şehvetin meyvesi Çocuklar evi oluşunu, Akşam Namazı vaktinin 8. evle alakasını, Kıyameti, İsrafil'i, Öfke kontrollü Hz Ömer'i yansıtmalarını açıklamıştım. 
5. Evde Ramazan Orucu ile sonunda bayram yapan insan 6. evde Ramazandan sonra sağlık bulmuş olarak ilerler Şevval ayına. Şevval 6. ev'de yansır sağlık bulunmuştur. 7. Zodyak evi Arapların savaşmadığı evde oturduğu ay anlamında Zilkade'dir. Bu ay 7. evlilik ve ortaklık Terazi burcunda temsiliyet bulur zira Terazi diplomasi zengini burçtur. 

İşte Zilhicce yani Hac'cın ayı 8. evde başlar. Haccı, KabeN'in güneyini, Akrep burcunu, Kurban'ı Ölümü, Azraili, Hayatın geçiciliğini bu ay çok iyi vurgular. Ayrıca unutmamalıdır ki aslında İHRAM (beyaz HAC kıyafeti) giyildiğinde ÖLÜM elbisesi KEFEN de giyilmiş olur. Ölüm mümin'in nefsinden tamamen kurtulduğu andır. Nefs mümine esaret hayatı yaşatmaya kalkar. Nefs Hava tarafıyla ego ve hava atmayı, toprak tarafıyla malının kendisini sonsuz kılacağını zannetmeyi, şehvetini (ateş tarafı) zina döndürme çabasıyla haz peşinde koşmayı, su tarafıyla geçmişini Anne değil IRK sanma hastalığını empoze eder. Gerçekte insanın dört zindanı budur. Tabi ki bu yazdığım bağlamlar bir çok inancı olmayan veya inancı zayıf olana safsata gibi gelebilir ancak düşünen insanlar bunun safsata olmadığını çok iyi görür.

Arabi Aylar ve Anlamları, ZODYAK YÖNÜYLE MESAJI

1)MUHARREM: Kameri ayların birincisidir. Araplar bu ayda savaşmayı yasakladıklarından bu aya muharrem adı verilmiştir. Haram kökünden gelmekte. Zodyakta 9. evdir ve Yay burcuna tekamül eder, eğitim felsefe DİN, Hidayet, keşfetme evi olan bu ev savaşı yansıtmaz.

2)SAFER:  Bu ayda Mekke halkı şehri boşaltarak yolculuğa çıktıkları için bu ismin verildiği de söylenmiştir. 9. evin bitip 10. evin başladığı noktadır, tepe noktasıdır (MC). Çünkü Kariyer yükselme gezmek öğrenmekle başlar. 10. ev keşfetme yükselme şöhret evi Oğlak burcunun evi. Yolculuk demek sıkıntı demek sabır demek. Bu satürnle izah edilebilir.

3)RABÎUL-EVVEL: Üçüncü aydır. Kova burcunun, 11. evin arkadaşlıkların organizasyonların evi. Sabah saat 9-11'e denk gelir ve aklın en iyi çalıştığı saattir. Kuşluk Namazını da yansıtır.

4)RABIUL-AHİR: Bu iki aya rabî (buhar) denir. Çölde havadan suya ggeçiş. 12. Balık burcu evi. İnsan ruhunu da simgeler. 

5)CEMAZİYEL EVVEL: Bu beşinci aydır. Koç burcunu 1. evi simgeler. 5 elementle tamamlanmış insanı 5 duyunun olduğu insanın kafasını simgeleyen koç'a atıfta bulunur.

6)CEMAZİYEL AHİR: Boğa burcunu, 2. zodyak evini, toprağı, Hz Ebu Bekir'i, sabah namazını, Kabe'nin kuzeyini, venüs gezegenini simgeler.

7)RECEP: Araplar bu ayda tanrılarına saygı gösterdikleri ve savaşı helal saymadıkları ve Araplarca kutsal sayılan diğer aylardan biri.  Zodyakta ikizler burunun doğal evi olan Recep iletişim Ayıdır, 3. ev gece 1-3 arasını ve Gece namazını iletişimi belirtir. Hz Muhammed Abd ve Rasul iletişim için bu vakitte (gece 1-3) doğmuştur, Kuran 13 Ağustosta gece 1-3 arasında Oku emriyle doğmuştur. Bu ay, diplomasi konuşma ve aradaki sorunları çözme ayı ve savaşmama ayıdır antik araplarda.

8)ŞABAN: Sekizinci aydır. Bu ayda kabileler su aramak yahut yağma ve savaş yapmak için etrafa dağıldıklarından (ayrılma ve dağılma manasına gelen) ŞABAN adı verilmiştir. Zodyakta 4. eve denk gelir, Yengeç burcu, Su elementi, Pazartesi günü, Yatsı namazını da simgeler.

9)RAMAZAN: Şiddetli sıcak günler ve şiddetli güneş vakaları bu ay içinde meydana geldiğinden bu aya(kızgın ve şiddetli sıcak demek olan) RAMAZAN adı verildiği nakil edilmiştir. Aslan burcunun doğal evi 5. ev, Ateş elementi, Kıyametin vakti akşam 7-9 arasını, hızla kılınan Akşam namazını, Aşk ve Şehvetin dengesini bulmasını, Jenerasyonu ve çocukları, tutkuyla yapılan sanatı, Müminlerin cehennem ateşi sönsün diye inen Kuran'ı, Kuran'ın geldiği Ay olan Ağustos'u, Yaz mevsimini, Ramazan Bayramını temsil eden zaman dilimidir.

10)ŞEVVAL: Onuncu aydır. Sütler bu ayda azaldığı düşünüğldüğünden bu ay adı verilmiş. Ramazan orucundan sonra gelen sağlık ve Sağlık evi 6. ev olan zodyakta güneşin battığı anı, Kerehat vaktini, Başak burcunu, Eylül Ayını ifade eder.

11)ZİLKADE: (11. aya) böyle isim verilmiştir. Çünkü Araplar bu ayda oturur, sefere ve savaşa çıkmazlardı. Zodyakta 7. evi, Terazi burcunu Evliliği Ortaklığı İkindi vakti sonrasını, Terazisel uzlaşma kültürünü, savaşmamayı, sevgiyi öncüllemeyi yansıtır.

12)ZİLHİCCE: Bu ay kameri yılın son ayıdır. Araplar bu ayda hacca kasıt ve niyet ettiklerinden(kastetmek anlamında olan) bu isim verilmiştir. Haram aylardandır ve savaş olmaz. Hac mevsimini, hayatın sonunu, Zodyakta 8. ölüm evini, Akrep burcunu, Azrail'i, İhram elbisesi olan Kefen'li Haccı, Gündüz kılınan son namazı İkindiyi, Asr Suresini ve hatırlattıklarını, Irkına soyuna sopuna değil imana bakmayı, Hz Osman'ı, Anne gibi Müslüman olmayı, Nisa Suresini, acımayı, Kabe'nin Güneyini, Okyanusları simgeler. (İslami Astroloji Doğum Haritası Rehberi ve ayrıca Kabe'nin Hayat Şifreleri adlı kitaplarımdan alıntılar içerir. Link vererek paylaşımda bulunabilinir, kopyala yapıştır yapılamaz. Her hakkı mahfuzdur).

Danışmanlıklar için: 
05352573693 Arayıp Bilgi Alınız

Doğum Haritaları (Yıldızname) Analizleri
Transit Etki Analizleri
El Çizgileri Analizleri
İsim Analizleri
Kıyas (Eş veya çocukla) Astrolojisi


9 Eylül 2017 Cumartesi

ABD'den ZAFER ÇAĞLAYAN TUTUKLAMA KARARI RTE'YE UZANIR MI?

Amerika hiç bir zaman seçilmiş başkan tarafından yönetilmemiştir. Başkanlar sadece birer kukladır.
Peki kimin kuklası? 
Tabiki 150 trilyon doları ( yaklaşık 500 Trilyon TL) kontrol eden zengin 10 ailenin kuklasıdır Başkan. İlk defa kendilerinden ama biraz deli bir adam seçildi ve göreve geldi. Trump, Amerikalı Erdoğandır. Trump Erdoğan'ın Türkiye'de zengin oligarklara karşı yaptıklarını Amerikan zenginlerine yapmaya çalışmakta. Ancak Trump çok zengin olmasına rağmen Rotchild ve Rockefeller ailesinin servetinin yanına yaklaşamaz. 
Trump Amerikan derin devletiyle mücadele etmekte ama kazanıyor görünmüyor. Çünkü onu delicesine destekleyecek bir halk kitlesi yok. 
Bilindiği gibi 2010 yılından beri Türkiye yeniden Bağımsızlık mücadelesi vermekte, eskiden CIA'nın cirit attığı MI6 ve Mosadla beraber istedikleri adamı öldürdüklerini ve muhalif her unsuru susturup bunu islamcı bir terör örgütüne ısmarladıklarını bilmekteyiz. Mesela Uğur Mumcu cinayeti gibi. Bir cinayetin 7 8 katili olur mu? En son işkenceyle İrfan Çağrıcı'ya "Ben yaptım" dedirtildi bu ülkede. İşte o günlerin geri gelmesini istiyor ABD Londra ve İsrail. 
Rıza Zarraf, Halk Bankası Müdürleri ve Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı almaış sözde bağımsız Amerikan mahkemeleri.
"İran'a yaptırım kararını Türkiye onayladı mı?" Hayır?
Öyleyse sen ne hakla Halk Bankasının genel mürüdünü tutuklarsın ki? Ne hakla sorgulamaya kalkarsınız ki?
Türkiye yarın bir gün bir sebep bulup Amerikan devlet bankasının müdürünü tutuklasa ne olacak peki?
Hayır!
Amerikanın derdi Rıza Zarraf, Halk Bankası Müdürleri ve Zafer Çağlayan değil. Hedefdeki isimler RTE ve Fidan.
Zafer Çağlayan tututklanmasının kararının arkasında RTE ve Fidan'ın ilerde suçlanması meselesi var. Ellerinden geldiğince Şeytan İllüminatisi sıkıştıracak Türkiye'yi.
Peki Türkiye ne yapmalı?
1- Halk Bankası Müdürlerine sonuna kadar sahip çıkmalı. En iyi avukatlar tutulmalı ve ülkemizin hakları sonuna kadar savunulmalı.
2- Eğer Avukatlarla iş yürümüyorsa Türkiye'de faaliyette bulunan CIA ajanlarından önemli isimler 15 Temmuz, Uğur Mumcu Cinayeti, Üzeyir Garih Cinayeti tespit edilerek işledikleri suçlardan dolayı tutuklanmalı. Kısasa kısas yapılmalı. Emekli ABD'li ajanlar kesinlikle bırakılmamalı yakalandığında. Zaten bir kısmı Güney Doğuda cirit atıyor...
3- İran Ambargosunu uygulamayan Türkiye'nin kurumlarına ve Bakanlarına yönelik saldırılar kabul edilmemeli ve her durumda Merkel'in yaptığı gibi sahip çıkılmak zorunda.
4- Amerika rahat durmazsa Türkiye Amerika'nın içindeki hassas dengelerle oynayabilir. Bunu müslümanları ayaklandırmayla yapabilir. Çünkü geleneksel Sünnilikte lider gayri resmide olsa tüm dünyada RTE'dir. Onun çağrısına yüzbinler kulak vermek zorundadır çünkü imama itaat farzdır anlayışı var. ABD'deki Müslümanlar ki içlerinde bazıları siyah, rahatlıkla Kızılderilileri, İspanyol kökenlileri, sokakta yaşayan yoksul ve çaresiz 50 milyon Fakir Amerikalıyı çok rahat ayaklandırabilir. Ancak Amerikanın tamamen yok edilmesi de tek kutuplu dünyanın oluşmasının riskini doğurur. Rusya, Amerika, Çin, Fransa, Britanya, Hindistan asla tek başına güç olarak kalmamalı hatta güçlü Pakistan, Endonezya ve Türkiye de varlığını pekiştirmeli.
5- Türkiye henüz bilmese de görmese de İÖ 500 yılında Türkiyeye göç eden 150 bin KELT yüzünden aslında aynı zamanda bir Kelt ülkesidir. Bunun tarihsel izdüşümlerini bulup ortaya çıkartmak, kültürel yansımalarını okullarda ortaya çıkartmak çok önemli. Unutmayalım ki Aytunç Altındal Britanya'nın altını oyacak muhteşem bir giriş yaptı bununla ve şehit edildi. Kelt demek İrlanda demek, İskoç ve Galli demek, Fransanın Britanny bölgesi demek. Türkiyenin Kelt yanı Türkiyeyi kültür ve ırk olarak Avrupa'ya güçlü bir şekilde bağlar. Çünkü İÖ 500 yılında yaklaşık olarak 150 bin kişi demek Anadoluya İS 1071 de 100 bin kişi gelip çoğalan Türklerden daha fazladır. Unutmayalım ki Ankara adı Keltçedir ve Kalesini de Keltler yaptı. İrlandalılarla İskoçlarla irtibat asla kesilmemeli. Altındal boşuna şehit olmadı...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en az 200 yıllık hedefi olmak zorunda. Nüfus, göç hareketleri, dünyanın herhangi bir yeriden olan herhangi bir olaya kesinlikle müdahil olabilecek aktif zeki canlı adamlar yetişmeli. O kadar zor ki şu andaki durum, FETÖ'nün yüzünden insan kaynakları konusu çöktü. Çünkü Fetö Dersaneler üzerinden insan ve Para kaynaklarını kontrol ediyor ve Amerikanın emrine veriyordu. Onca insan robot gibi ABD'nin maşası olduğunun farkında değildi.
Tek üzüntüm keşke Solda da CHP'nin başında da ABD ve BATI Emperyalizmine karşı yürüyecek adam olsaydı. Solcu RTE lazım bu ülkeye. En büyük eksiklik bu. Böyle bir solcu RTE'nin dış politikada destekçisi olmalı, TOKİ, ÇEVRE yıkımları, Fakirlikle mücadele konusunda ise en ağır eleştirileri yapmalı hükümete. CHP'de Kılıçdaroğlu gibi ne dediği belli olmayan, karizması sıfır tükenmiş bir liderle asla bir yere varılamaz...
Amerika'ya karşı halkımız topyekün cephe almalı. ABD'deki Amerikan vatandaşı Türkler de zerre kadar Türkiye sevdası varsa mutlaka Zencilerin İspanyol kökenlilerin Kızılderililerin hak mücadelesinde sonuna kadar cephede yer almalılar. Bunu yapmıyorlarsa kendilerine TÜRK demesinler. Müslüman hiç demesinler....
Amerika Zafer Çağlayan konusunda hata ettiğini anlamak zorunda bırakılmalı...


4 Eylül 2017 Pazartesi

EVREN ve YARATIMDAKİ İLAHLIK AHLAKI

13 milyar ışık yılı büyüklüğündeki evrenimizi tek sanmak, tüm kainattaki evrenler içinde sadece kendimizin big bang ile başlayan yaşamsal süreci tek zannetmek kendimizi biricik zannetme hastalığımızın bir ürünüdür. Tıpkı kendi ırkımızı mililliyetimizi inanç şeklimizi çoğunlukla diğerlerinden üstün sanma hastalığımız gibi buda bir çeşit faşizmdir. 


Oysa Kainatın Efendisi olan Allah, sadece bir evren yaratıp içinde sadece bizi var etmesi hele hele tüm bu yaratımı geleneksel anlayışla Allahın El Halik (Yaratıcı) adına değil de Hz Muhammedin yüzüsuyu hürmetine yarattı diye inanmak ve bunun üzerinden kendimize şefaat devşirmesi yapmak Allahın Adaletine aykırıdır çünkü bu Allah'ı nepotik (Kayırmacı yapar) bu kayırmacılık anlayışı ise Allahın ilahlığına dürüstlüğüne ve ahlakına aykırıdır. Çünkü Allah kurtuluşu Kuranda belirttiği gibi arınma çabasına (emeğe) bağlamıştır. Bu noktada bizim geleneksel islam anlayışımızın çoğu bakışı yanlış ve zandan ibarettir ki buda zaten "Zannın çoğundan sakının" ayetine bizi muhatap kılar.Bu nedenle kendimizi biricik sayma hastalığını terk ederek evrendeki her zerre ile varlıkta kardeş olduğumuzu bilerek daha mütevazı ve evrensel düşünmemiz gerekmekte. 
Kuran zaten insanları lokal olayları anlatarak evrensel ilkelere çağırmakta.

İSLAMİ EVRİM TEORİSİ (BIG BANG ve İNSANIN SUDAN YARATILMASI)

Yaratılış ve Evrim Teorisi Arasında KURAN
Charles Darwin, ünlü evrim teorisinde canlıların evrimleşerek günümüze kadar en mükemmel form ve şekillerini aldığını iddia eder. Bu teorinin temelinde güçlü olan ayakta kalır zayıf olan yıkılır ve yok olur düşüncesi vardır.
Darwin'in bu evrimci yorumu ve tarzı Hitleri ve Marks'ı da etkilemiştir. Hitler yahudileri katlederken "Ne yapalım zayıf türleri yok etmeyelimde evrimi tersine mi çevirelim" gibi kanımızı donduran açıklamalar yapmıştır.
İnsanın beraberce ve kardeşçe yaşaması, paylaşması diğerini düşünmesi olan toplumcu düşünce yapısını Marks'ın eğip büküp içine Darvinizmi ve ateizmini koyarak ve tarihsel diyalektiği ekonomi ve üretim araçları vechesiyle olayları açıklamaya çalışması kapitalizmden kaçanların uzun süre sığınağı oldu.
Komünizm Yaratılış teorisini kabul etmez. Önce madde vardı der ve madde hep ve zaten vardı der. Bu yüzden madde esası teşkil ederken emek odaklı perspektif sağlanmıştı. Diğer yandan Darwin'in evrim kuramı kabul edilmiş ve evrimin ilkelerine sahip çıkılmıştı. Oysa Evrimin kabulü çelişkiydi.
Burada ilginç bazı çelişkiler olduğunu ne ateist komünistler, ne darvinci evrimciler nede yaratılış teorisine inanan Hristiyan, Yahudi ve Müslüman düşünürler göremediler.
Zira, herşey hep ve zaten varsa (Varoluşçuluk-eksiztanyalism) o zaman türlerde hep ve zaten var olması gerekmez miydi? 'Neden evrim olsun'ki idi? evrime ihtiyaç olurmuydu? Evrim, başlangıcı ve sonu olan bir gelişim sürecidir zira.
Evrim varsa ve türler mükemmele doğru ilerliyorsa o zaman evrimin bir başlangıcı olmalıydı. Herşey bişeyden evrimleşerek gelmesi gerekmiyor muydu?
Bu durumda başlangıcı olanın da bir yaratılışı olması gerekiyordu? Ayrımca evrimsel süreci gözlemlerken genel Darwin kuramı olan güçlülerin zayıfları yok etmesi gerçektiyse tabiatta var olan zayıf gibi görünen canlıların hala ayakta kalabilmesi nasıl açıklanacaktı?
Sonuçta ister varoluşçuluk olsun isterse yaratılış teorisi sahipleri dürüst ve adilce olaya yaklaşmıyor ve herkez varoluşta işine geleni alıp gelmeyeni atıyordu. 
Varoluşçuluğa inanırsak, varlıkların bir başlangıcı olma tezine götüren evriminden bahsedemeyiz. evrimi ret etmemiz lazım. Varoluşçular büyük bir çelişkiyle evrime hoş bakıyordu oysa. 1985'e kadar bende böyleydim. 
Evrime inanırsak o zamanda herşeyin bir başlangıcı olduğuna gitmemiz lazım, ilk canlıların topraktan ve sudan yaratılarak ve evrimleşerek ortaya çıkmasına inandığımızda o zamanda Big bang'e ve Yaratılış teorisine inanmak zorunda kalırız.
(Big bang kanıtlandı ve herşey bişeyden geldiği ortaya çıktı, herşey büyük patlamadan geldiyse ki kesinlikle bu kanıtlandı o zaman herşey süreç içinde değişim gösterdi ve günümüze kadar bu değişim devam etti ve hala ediyor - Artık Evrimi kabul etmemiz gerekmekte ama Darwin'in çarpık görüşlerine göre değil Kuran'ın varoluşçu felsefesine göre bu konuyla yüzleşmeli ve masaya yatırma cesaretini göstermeliyiz zira bir çok ateistin de yolunu aydınlatmış olmamız buna bağlı)
Buradan çıkan tez de inançlarda yaratılışı desteklediği için ve insan dahil tüm canlıların sudan yaratıldığını, yağmurun toprağa can verdiğini hayat verdiğini söyleyen Allah aslında Kuran perspektifinde Evrim'e olumsuz bakılmaz. Olumsuz bakılan şey Darwin'in ateist bakışıdır. Kuran'ın baktığı yerden bakmayan Darwin, evrim teorisinde Allahı dışlamıştır.
Oysa Darwinist olmayan bir evrimde vardır. Bu herşeyin allah'ın "ol" emriyle BİG BANG le başlayan ve süreç içinde galaksi ve gezegenlerin oluşum süreçleri akabinde yeryüzünün canlılarla döşenmesi süreci tamamen bir Verimsel süreçtir ve bu İSLAMİ EVRİM TEORİSİ olmak zorundadır.
Kuran ise İnsanın önce bir beşer olduğunu ve sonra ona akıl verildiğini belirtir.
Bunu nereden anlıyoruz? 

Kuran'ı okuyanlar bilirlerki Melekler beşer İnsanın kan döken ve vahşi olduğunu dünyadaki görüntüsünden bilmektedirler. Mağaralarda yaşayan, çiğ et yiyen, vahşi ve kan döken bu ırka "akıl" verilmesine ilk olarak Meleklerden bir sitem gelmekte ve insana akıl verilerek Allah'ın halifesi olmasına onlar şaşmışlardı.

"Hani Rabbin, Meleklere: 'Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim' demişti. Onlar da: 'Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi var edeceksin?' dediler. (Allah:) 'Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim' dedi." Bakara 30 

Buradanda anlıyoruz ki İnsan ırkının varlığına akıl verilmesiyle yeryüzünü fesat alanına çevirerek diğer canlıların hukukunu çiğneyebilecek varlık olarak İnsan'a akıl verilmesi melekleri şaşırtırken Allah onlara bunun Hikmetini sonradan açıklamıştı.
Meleklerin göremediği şey Allah yer yüzünde Esmasını yansıtacak İnsan'a bu görevi verirken İnsanın çabasını görmek istemesiydi. Zira kolay değildi hayatı oluşturan dört elementten yaratılan insanın bu elementlerin olumsuz ve kötü isteklerine Şeytan kışkırtmalarıyla zayıf düşmeye karşı aradan sıyrılarak merhameti, adaleti, ahlakı, Allaha güven ve umudu ortaya çıkartmak zorlu bir işti.
Gerek var olan mağara resimlerinden, ilk insan kemiklerinden (ki bunların bazılarını Darwin üç kağıtçılık yapıp montaj uygulasada) ilk insanlar ilkel ve mağaralarda yaşamıştır. Duvarlara resim yapmış hayvan gibi bir görünüme sahip oldukları aşikardır. Bu insansı beşer türünün maymundan gelmeside muhtemeldir. Bu türü ilk insan olarak kabul etmemiz Kuran'a göre mümkün değildir. Zira konuşamayan, maymuna benzeyen, avlanan, vahşi bir türe nasıl insan diyebiliriz ki?
Bununla beraber Adem Peygamber'in gelişiyle bu türün yok edilip yerine Adem peygamberle beraber düşünen, konuşan, yazan eşyanın adlarını bilen ve söyleyen ilk insanın gelmesi evrim terosinin sürecinin tamamen dışındadır.
Zira Evrimcilerin asla açıklayamayacak oldukları şey, günümüzde bir sürü maymun ve insana benzeyen goril olduğu halde bunların onca milyon yıl geçmesine rağmen İNSANLAŞAMAMIŞ (gelişmiş akıl yok, konuşma yok, yazı yok) olmalarıdır.
İnsan olmak için AKIL gereklidir. Maymun türleriyle insan türleri arasındaki en önemli fark İnsanın konuşması, akletmesi ve eşyanın adını bilmesidir. Maymunlarında sınırlı aklı olduğunu deneylerde bilsekte bu asla İnsanın aklına, konuşmasına ve eşyanın adını bilmesine denk değildir. 
Zira ayette "Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip: "Eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin" dedi."Bakara 31
Diyen Rabbimiz Adem'in meleklerin yeryüzünde gördüğü beşerden en büyük ve önemli farkının altını burada çizmesini anlıyoruz. Adem, konuşabiliyor ve eşyanın adını bilip bunun üzerinde muhakeme yapıyor ve Allahın 99 adını avuçlarından hayata yansıtacağının izlerini veriyordu.
Elbette bu benim kendi tezim, yıllarca araştırıp okumanın ve gözlem yapmanın sonucunda ayetlerin ve arkeolojinin, antropolojinin verilerini benim düşüncelerimi nereye getirdiğine dair bir paylaşımdır.

İslami Evrim Teorisi şu unsurların altını çizmek zorundadır

1- Herşey Allah'ın "ol" demesiyle kanıtlanmış Big Bang (büyük patlama) ile başladı.

2- Yaratılış bir süreç içinde devam etti ki Allah Kuran'da bu süreci ve önce neleri sonra neleri yarattığını  ayetlerde belirtti. Allah insanın ve tüm canlıları sudan yarattım derken içlerindeki suyu kast etmiyor yada akırılan meniyi kast etmiyor sadece, doğal evrimsel sürecin başlangıcını da kastetmekte...

3- Hz. Adem öncesinde dünyada konuşamayan, medeniyeti aktaracak durumda olamayan, eşyanın adını bilmeyen en fazla duvara resim çizen BEŞER'di, henüz insan değildi.

4- Hz. Adem, düşünen, eşyanın adını bilen ve Allah'ın kulu olabilecek kapasiteyle gelen hem beşer hem insan olan ilk varlıktı. Onunla beraber diğer beşerlerde konuşma ve düşündüğünü açıklama becerisi kazandılar. Aksi takdirde ilk emri Ahlak olan İslam (Taşlanmış ahlaksız şeytanın şerrinden Allaha sığınma Kuranda vardır) Ademin çocuklarının ensest ilişkisini kabul etmek zorunda kalır.

5- Varlıklar yaratılmışlardır ve canlılar bulunduğu ortamın iklim, yaşam koşullarına göre evrimsel değişiklikler gösterirler. Evrimsel süreç milyonlarca yılda gerçekleşir. (İnsanın bir saat denizde yüzmesiyle parmaklarının uçlarında hemen değişim olur eğer sürekli denizde yaşasa ellerinde perde olmaya başlar.) 

6- Adem'den gelen insan ırkı zaman içerisinde nüfusu artıpta başka yerlere gittiğinde o yerlerin iklimsel özelliklerine uygun olarak temel organ ve yapısı değişmesede IRKLar oluşmuştur. Zaman içerisinde Adem peygambere öğretilen eşyanın isimleride gidilen coğrafi yerler ve konumlara göre söyleniş tarzı değişerek diller oluşmuştur. Soğuk iklimlerde genelde j, s, y, c, b, ö, ü, i, e harfleri, sıcak ve kurak iklimlerde a, o, u, ı harfleri ve p, ç, t, k sert sessiz harfler baskın çıkabilmiştir.

7- Allah Kuranda yaratma olayını evreler ve aşamlar halinde yaptığını anlatıyorsa o zaman İslami bir Evrim Teorisi üzerinde çalışma yapmak farzdır.

Bu konu üzerinde araştırma yapmak ve tefekkür etmek hepimizn boynunun borcudur. Okuyup okuyup üfleyerek bi yere varamayız.

Elbette sözün ve işin en doğrusunu Yaratıcımız bilir.

Yasal uyarı: Kaynak "Cebrail'in Gözyaşları" belirtilerek alıntı yapılabilir.
NOT: BU YAZI İLK DEFA MİLLİYET'TE EYLÜL 2012 de blog yazısı olarak yayınlanmıştır...
x


6 Eylül 2017 DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ ANALİZİ

6 Eylül'de Balık burcunda 14 derecede Neptün'le kavuşum da gerçekleşecek olan Dolunay'ın burçlara
etkileri aşağıdaki konularda olacak. İnanç ve vicdan konuları güçlenecek bu dönemde, mantık ve vicdan adalet terazisinde tartılacağı bir zaman dilimi.

Dikkatle okumanızı tavsiye ederim...

Balık burcunun kendi evinde ama Yengeç dekanın da gerçekleşecek olan bu dolunay etkisi, Balık burcunun ve Yengecin en fazla hissedeceği gök olayı. Balıklar hemen her konuda nasıl bir başlangıç yapmak istiyorlarsa o konuda ellerinde avantajları bulunduğu için bunu değerlendirebilecek inşallah. Yatmanın umutsuzluğa kapılmanın anlamı yok. Bu nankörlük demek ve Allah'ın zoruna gider.

Koç burcunun 12. evindeki bu dolunay kendi iç dünyasında yapmayı düşündüğü değişikliklerde avantajlı. Ayrıca çevresine iyilik yapıp da nankörlük gören Koçların değerinin daha fazla anlaşılacağı bir dönem. Salı günleri Koç'lar Sabah namazından sonra uyumamalı ve güneş doğduktan sonra yürüyerek Allah ile konuşarak dileklerini söylemeliler. Özellikle Mumin ve Müheymin adıyla dua etmeli sekinet (içsel barışı dilemeliler).

Boğa burcunun 11. evinde bu dolunay onların dostluk ve arkadaşlıklarına etkisi yüksek, yeni insanlarla tanışabilirler yeni dostluklar edinebilirler. Projelerini tamamlayabilirler, çok iyi bir organizasyonda iyi iş çıkarabilirler.  Cuma günü Kuşluk namazı kılmalılar saat 9-11 arasında ve Allah'dan muratlarını El Kayyum, El Kavi adıyla dilemeliler.

İkizler Burcunun 10 evinde gerçekleşecek olan dolunay kariyerlerinde önemli bir dönemeci geçebilirler, zam isteyebilirler, kitap çıkaracak olanlar için güzel bir dönem. Çarşamba gecesi 1-3 arasında gece namazında El Aziz adıyla edeceği dua sonrasında eylemlerini gerçekleştirmesi iyi olur.

Yengeç burcunun 9. evinde olacak olan dolunay, yüksek öğrenim, yurtdışı gezileri konusunda yeni gelişmeler olabilir ve gezilere çıkabilir. Akademisyenlik bekleyenlere müjdeli haberler gelebilir. Pazar yatsı namazı ve Perşembe öğlen namazlarında duaları dua eşref saatleri.

Aslan burcunun 8. evinde gerçekleşecek olan dolunay davalarının sonucunu bekleyenler için hayırlı haberlere işaret edebilir, ayrıca ahiret, astroloji vb konularda bilgisini arttırabilir. Pazargünü ikindi namazı sonrasında Afüv Tevvab Gaffar ve Gafur ile Allahtan başışlanma dilemenin hayırlı sonuçlarını görecektir inşallah.

Başak burcunun 7. evinde gerçekleşecek olan dolunay evlilik ve ortaklıklarda güzel gelişmelerin işareti, çarşamba ikindi namazı sonrasında El Vedud adıyla edilen dualarla muhabbeti artar inşallah.

Terazi burcunun 6. evinde gerçekleşecek olan Dolunay sağlık konusunda bazı tedbirler almak için sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli, sağlık sonuçlarını bekleyen hastalar için güzel haberlerin de işareti olabilir. Çarşamba veya Perşembe güneş battıktan hemen sonra Eş Şafi vel Hay esmasıyla edilecek dualarla şifa bekleyenlere hayrolacaktır inşallah.

Akrep burcu olanların 5. evinde gerçekleşecek olan dolunay çocuklar ve sevgi konusunda ışıldama demektir. Gönlü boş olanların hayatına yeni gelişmelerle birinin girmesi demek, evli çocukları olanların çocuklarıyla ilgilenmeleri ve onlarla güzel zaman geçirmelerinin işareti. Pazartesi akşam namazı veya Cumartesi akşam namazından sonra ( İslamda güneş batınca yeni gün girer, pazartesi akşam namazı demek Salının akşam namazı demek) El Vedud adıyla dua etmesi muhabbetin artması demek.

Yay burcunun 4. evinde gerçekleşecek olan dolunay taşınmayı düşünen yaylar için hareket zamanının başladığını göstermekte veya annesi ve babası ile arası kötü olanların barışmasının işareti. Çarşamba yatsı namazından sonra Rahman Rahim adıyla edilen dular geri çevrilmez inşallah...

Oğlak burcunun 3. evinde gerçekleşecek olan dolunay iletişim ve kardeşler yönüyle gelişmeler demektir. Uzun zamandan beri beklenen hayırlı haberlerin alınması veya küs kardeş olanla barışma işaretidir. Cumartesi gecesi 1-2 arasında El Habir adıyla edilen dualarla hayırlı haberleri alma için Allaha yalvarılmalı.

Kova burcunun 2. evinde olan dolunay parasal konularda gelişmelerin işareti. Zam bekleyenlerin hayırlı haberler alması kuvvetle muhtemel. Bazı harcamalarda artabilir dikkat. Cumartesi sabah namazından sonra El Kerim vel Gani adıyla dua edilirse inşallah güzel haberlere müjde olur.

Not: Yükseleniniz hangi burçsa 30 yaş sonrasındaysanız onu da okumalısınız...

Danışmanlıklar için 05352573693'ü arayabilirsiniz...
30 Ağustos 2017 Çarşamba

Surelerin KİŞİLİĞİ..

Aslında Kur'an surelerinin bir kimlik taşımasından daha ziyade buna inanan kulların surelerin (vermeye Çalıştığı) KİŞİLİĞİ’ni düşünmemiş olması yada düşündürülmemiş olması. Surelerin KİŞİLİĞİ..
Yani Kur'an surelerinin bir Müslüman'a verdiği kişilik ne olmalı?
Hangi sure hangi kişiliği vermek istiyor?
Surelere kişilik perspektifinden bakmak nasıl olur?
Abd ( KUL ) Muhammed(SAS)’in kişilini oluşturan Sureleri kısaca Kişilik perspektifinden ele alacağım.
FATİHA KİŞİLİĞİ:
Sadece ölüye değil kendine oku 7 ilkeyi ( Ahlaklı ol, Müteşekkir ol, beklentisiz iyilik yap ana gibi, sorumlu davran, Kuran Sıratından –caddesinden git-medeni ol, amaç ve araç meşru olsun, inancı parayla satma ve sapma) kişiliğine yansıt.
BAKARA Kişiliği: 
Mala taparak mallaşma.
ALI IMRAN Kişiliği: 
Peygamberleri İlah gibi sevip Allah’ı kızdırma

NISA Kişiliği:
Kadın dişiliğini değil Ana kişiliğini gör ve Ana gibi ol...

MAİDE KİŞİLİĞİ
İlkeli ol ve hayatı ilkelerle oku.
ENAM KİŞİLİĞİ
Adam gibi inanacaksan inan araya saçma sapan kutsallar koyma. Allah bile kendine Kitabına Peygamberine asla kutsallık vermezken sen meta’ya kutsallık veremezsin tamam mı? Ya Muvahhit ol ya da Müslümancılık oynamayı bırak…
ARAF KİŞİLİĞİ
Hakkın, doğrunun yanında taraf tutmazsan arafta kalırsın kaybedersin. Bırak güçlünün pazusunu öpmeyi artık..
ENFAL KİŞİLİĞİ
Sana gelen her hayr Allahtan dolayısıyla O’ndan geleni ve başarıları kendine devşirme. O’ndan geleni o’nun için ver. Unutma ki cimrilerin imanı yoktur çünkü ALLAHA GÜVENLERİ YOKTUR…
TEVBE KİŞİLİĞİ
Sürekli geçmişe takılıp kalırsan yumrukların sıkılı kalır ve geleceğe kör olur ilerleyemezsin. Yapılanı bir kenara yaz ama bunun seni geriletmesine engel ol…
YUNUS SURESİ
Vazgeçmek dava adamına yakışmaz. Vaz geçme. Vaz geçtiğinde bitersin…
HUD KİŞİLİĞİ
Allah inadı kuluna şeytana diklensin diye verdi hakka değil. İnadını Adaletle kullan…
YUSUF KİŞİLİĞİ
Gömleklerine sahip çık ve nerden yırtıldığına dikkat et. Sana sevdiklerin ihanet edebilir ama sen İHANET ETME.
RA’D KİŞİLİĞİ
Gücünü adaletle kullan ve kime gazap kime rahmet olacağını ahlakın ve adaletin belirleyecek. ADİL GÜCÜN OLSUN!
İBRAHİM KİŞİLİĞİ
Sorgulamadan atalarının inancına kapılma. Taklitçi Maymun gibi iman etme. Bir yetim gibi ol ve içinde bulunduğun toplumla inançsal bağların az ama AHLAK ve ADALET’le bağların güçlü olsun ki bu seni TEVHİT’ten ayırmayan SIRAT (CADDE) de kalmanı sağlar. SAPMA!
HİCR KİŞİLİĞİ
Özgürlük Allaha köle değil Kul olmakla başlar. Kulluk Allah içindir, kölelik ise Firavunların tutsağıdır. KİMSEYE KÖLE OLMA!!

NAHL KİŞİLİĞİ

Ürettiğin iyiliklerden kimin ne kadar faydalandığı önemli değil. Senin sürekli hayrlı işler için çabalaman önemli. ÜRET!!


ISRA KİŞİLİĞİ

Allah insanın kaderini kendi çabasına bağlamasaydı sıkışınca Allah’ı suçlayanlar (buna şeytan DAHİL) haklı olurdu. ÇABALA!!

KEHF KİŞİLİĞİ
Yedi uyuyanlar Yedi Fatiha kişiliğidir. Artık Fatihayı ölüye değil kendine oku ve o yedi genç gibi Ahlaklı, müteşekkir, merhametli, sorumlu, amaçlı gayeli, cömert ve muvahhit ol. UYAN!!!!
MERYEM KİŞİLİĞİ
Ne olursa olsun asla Rabbine güvenmeyi bırakma. Sen elinden gelenin en iyisini yap sonucu Rabbine bırak. Bak o zaman ne mucizeler görürsün hayatında, Meryem gibi GÜVEN…
TAHA KİŞİLİĞİ
Eğer gerçekten sorumlu, adil ve etik bir insansan bu Kuran’ın ilkeleri sana rehberlik eder. Bu Kitap sadece ve sadece sana hayat caddende (Street’inde, Sıratında, Straat’ında) yol rehberidir. Ehliyet kitabın senin bu. İster uyyy ister uyma. Kaza yaparsan sonrada Allahı SUÇLAMA!
ENBİYA KİŞİLİĞİ
Daha önce nice peygamberler geldi geçti. Hepsi çeşitli toplumlara meajı iletirken kendileride hak yoldan ayrılmadı. Sakın ha bu inancı şirket cemaati yada cemaat şirketi kurmak için kullanmaya kalkma! Önceki peygamberler gibi mütevazı ol ve sende Kuran ilkeleriyle yolundan git. KAZANIRSIN!

ALAK KİŞİLİĞİ: 
Düşün. Bi halt değildin seni bu hale getireni gör ve mütevazi ol.IHLAS KİŞİLİĞİ:
Tek olanın ilahlıkta ve yaratmada, güvenmede ve sevmede Ahad ve Samed olduğunu gör aracı komisyoncu alma araya...KAFIRUN Kişiliği:
Kimseye inancı dayatma. Sen söyle ve yap. Yapmadan konuşma.NASR Kişiliği: 
Başarıları kendine başarısızlıkları Allaha devşirme. Böyle yaparsan aradan çekilir haberin olsun. Sonunda kalırsın dımdızlak.FIL Kişiliği:
Güçlünün pazusunu öpen geleneksel değil haklınin yanında duran devrimci ol. Zalimlere karşı gel. Gelemiyorsan teslim olma.FELAK VE NAS  Kişiliği:
Seni her beladan O korur.

Müslüman İllüminati ve Kabe'nin Hayat Şifreleri adlı kitaplarımı okumanızı tavsiye ederim...
#müslümanillüminati  
#kabeninhayatşifreleri
#ayhanozcimbit

16 Ağustos 2017 Çarşamba

21 AĞUSTOS 2017 Güneş Tutulması Ve Burçlara Etkisi

Ay ve Güneş tutulmalarını tıpkı Satürn ve Plüton gibi tamamen kötüye yormak saçma sapan bir astroloji vizyonudur. Oysa bu tutulmalar yeni başlangıçlardır, yeni kapıların açılmasıdır, yeni umutlar yeni denizlere açılmalardır. Yeni keşifleri ancak statik vizyonlar kötüye yorar. 
Aslan burcundaki tutulma 3. dekanda olacak ve Aslandan sonra en çok YAY burcunu etkileyecektir. 

Aslanlar ve Yaylar uzun zamandır yapmak istedikleri değişimleri yapma imkanına da kavuşacaklar.


Yengeçler maddi konularda yepyeni açılımlara merhaba derken İkizler burcu iletişim ve öğretim konusunda yeni kapıları açabilirler.

Boğa’lar ise yer değiştirme taşınma isteklerini veya planlıyorlarsa ev mülk alma konusunda kapıları açacaktır,

Koçlar ise çocukları konusunda yeni kapılar açabileceklerdir, gönlü boş olan Koçlar bu dönemde sevgiyi bulabilirler…

Balıklar ise sağlık konusunda kalıcı kararlar alabilirler, kilolu balıklar zayıflamak için yeni kapı açabilir, iş arayan işsiz balıklar varsa onlarda yeni bir fırsata iş teklifine merhaba diyebilirler.

Kovalar ise evlilik veya iş ortaklıkları peşindeyseler bunu sonuçlandırabilirler.

Oğlaklarrın miras davaları yeni ve iyi bir aşamaya giderebilir..

Yaylar eğitim, inanç ve planladıkları gezileri yapma konusunda yeni başlangıçlara merhaba diyebilir, yabancı dil öğrenmek isyteyenler için iyi bir dönem.

Akrepler uzun zamandır bekledikleri sıçramayı yapma için harika bir döneme girmekte, ayrıca yakında jupiterinde olumlu enerjisiyle daha da hızlı gelişim gösterebilirler. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetini’ de ilgilendirmekte. Devlet, dikkatli reel politikalarla yürüyerek kalıcı sağlam kararlar alarak ülkenin geleceğini iyi noktaya taşımalı. Bu kısa vaadeli günü kurtarma değil Devletin temellerini üfürük değile mantık üzerinden yürütmesine bağlı. Bunu yapacaktır da.

Terazi burcu sosyal çevresini arttırmaya devam etmekte.

Başak burcu uzun zamandır karar veremediği ve git geller içinde bocaladığı ne kadar ruhsal konu varsa çözüme kavuşturacaktır.

Tutulmanın öne çıkan Esması Aziz, Kerim, Alim ve Habir’dir.
Öne çıkan vakti Akşam Namazıdır.
Öne çıkan ibadeti Oruçtur, Pazar veya Çarşamba günleri tutulmalıdır..
Öne çıkan Kabe köşesi BATI köşesidir
Dengelenme esması Halimdir.

Danışmanlıklar için: 05352573693
Doğum Haritası Analizleri
Transit Gezegenlerin Etkileri
El ve Çizgilerin Analizleri
İsim analizleri
Yıldız Uyuşması (Haritaların kıyaslanmasıyla Sevdiklerinizle uyum analizleriniz)
Ay ve Güneş Tutulmalarının Detaylı Etki Analizleri


17 Temmuz 2017 Pazartesi

KURAN MÜSLÜMANLIĞI MANİFESTOSU

Bir yandan Diriliş'te ki Arabi şirk karakteri diğer yandan Kanal 7'nin Hint Dizilerinde ki Şirk Din anlayışının topluma empoze edilmesine ve RİVayet kültürünün AYET Kültürünü boğmasına karşı FETÖ'nün SAPIK dediği KURAN Müslümanları her zamankiden daha fazla Vahiysel üretim yapmak zorundadır.


Bu üretimin temeli, hiç konuşulmamış görülmeyen daha önce dile getirilememiş ama getirilmesi cesaret isteyen çözümleme ve tüm meselelerdir.

Bizler geleceğe bırakacağımız Türkiye'de en öncelikli olan "Kaç KM Bölünmüş yol yapıldığı" değil zira zaten "gelecekte arabalar uçacak", kaç "metre kare konut yapıldığı da" değil zira "nerede oturduğunuzun önemi de kalmayacağı günler gelecek enerji ve uçuş sorunu bitince", "milli gelirimizin kaç dolar olacağıda önemli değil aslında, toplumumuzda yardımlaşmanın diğer ve değergamlığın kişibaşına düşen ZEKAT SADAKA Miktarının önemi var (bu illa kendi ülkemizdekilere verilecek demek değil Somali Sudan Bagladeşte olabilir).
En önemli konu evrensel değerlere sahip olan İSLAM'ın bu değerleri BİZLER ne kadar ilke yaparak ve bu ilkelerle tarihsel, sınıfsal, sosyal, ikitsadi okumalarımızı ne kadar derinleştirerek arttırdığımız meselesidir. 

Şu anda geleneksel islamcılara karşı aynı ezberleri değişik cümlelerle gevelemenin anlamı yok. 

Medineye varamayan Gül kokusunu henüz alamamış islam türü Hükümetin oy kaygısıyla mecburiyetten sistem içinde tutmaya çalıştığı koltuk değnekli din anlayışıdır. Bu din anlayışı yamuk Hadis anlayışı ile de Osmanlıyı yıkan zihniyettir. ("Hilafet İmamet Araplardadır" Buhari Hadisi- İngilizler bunu Arapları ayartmak için kullandı. Tek bir gelenekçi bunu dile getirmez getiremez çünkü kendine ters düşer.).

Bu uyduruk mitolojik sahte FETÖVARİ ve TERÖR üreten din anlayışı Mehmet Görmez'de olmadığı için adamı topa tuttu geleneksel kesim. 

Öyleyse durmak yok, ezberlere değil üretmeye ve yeni vizyonlara devam...
Korkuyorsan kalemi eline almayacaksın, korkuyorsan tuşa dokunmayacaksın. Akıl ve Cesaret elektiriğin kabolusu gibidir biri olmadıkça Ampul yanmaz. geleneksel islamın jeneratörü bitik. Geleneksel islamcılığın fişi Londraya takılı...

Geleneksel şirk yuvası islamcı anlayış bitmeye mahkum ve bitecek te. Bu anlayış, sapıklıklarıyla da karşıtı gibi görülen İşid gibi sapık başka bir İngiliz Terör örgütüne su taşımakta, ateizm felsefesinin yayılmasına da yaydığı saçma din anlayışının din sanılmasıyla Kuran düşmanlarınada can vermekte. İnsanlar, peygamberi Pedofil gösteren, Allahın kartvizitini baldırı sandıran, Musa'yi bile Namaz vakitlerinde Allahtan daha tecrübeli gösteren bu sapık geleneksel inancı İslam sanmakta. 
Ak Partinin kulağı çınlasın...
#müslümanillüminati


9 Temmuz 2017 Pazar

BİR SERİ KATİLİN DOĞUM HARİTASI'NIN ANALİZİ ; JOHN WAYNE GACY

John, hiç kimsenin seri katil olabileceği aklına gelmeyen bir tip. Eğer doğum haritası dikkatle incelenirse bu kişinin zaafları kolayca anlaşılabilmekte ve daha suç işlemeden ailesi uyarılsaydı buna göre terapiler ve tavsiyeler yapılabilir ve bir çok insanın hayatı kurtulabilirdi. Doğum haritası insanı kötü yada iyi yapmaz sadece zaaflarını anlamasına yardım eder, yeteneklerini kendini keşfetmesini sağlar.
John, duygu derinliği müthiş olan biri, bir tarafta Dini yanı olan biri diğer tarafta aktif eşcinsel olan bir sapık. Haritasında duyguları uçlarda yaşamasının etkileri konusunda önceden bazı uyarılar yapılmalıydı. Eğer müslüman olsaydı 8. evinde bulunan Plüton ile uyarı yapılarak İkindi namazı, El Hadi Esması, Asr Suresi ile dua etmesi tavsiye edilebilirdi. Şeytanın Geriden (Duygusallık geçmişe kafayı takma) ve soldan (Şehvet ve Öfkeden) yanaşacağı kendisine açıklanabilirdi.
Zira erkek olan kurbanlarına hangi sapık İncilden ayetler okuyup tecavüz ederken ağzına çorap sokup boğar ki. Bunu Amerikada doğan John Yapar. Astroloji çok önemli verileri içerir önemli bir şeydir. Herşey değil elbette, toplum anne ve inanç çok önemli. John, 8. evinde Plüton ile beraber Ahirette yaptıklarının hesabını Allaha çok zor verecek. 8. Evde bulunan gezegen çok önemlidir, kişinin eğilimleri konusunda onu uyarmaya neden olur. Haritalarını detayla yaptığım insanlarda böyle durumlarda, bu meseleyi Esmalarla edilen Dualar (Zikirmatikçe değil, duamatikçe) ve öne çıkan ibadetlerle dengelenmesi meselesini açıkladım.
John her ne kadar Balık burcu ve Duygu Burcu Balık olsa da (ki zaten naif yönüyle kimse ondan böyle bir katil olacağını beklemezdi) aslında dekansal olarak Balığın Akrep dekanındadır ve duyguları sevgi ve nefreti çok ama çok uçlarda yaşamaktadır. Yükseleni Yay'dır ve Akrepe yakındır. Aslında bu durum ona duygusal ve yardım sever iyi niyetli ve toplumun çıkarı için sonuna kadar çalışma için verilmiş bir değer, Demokrat partide olması ve bu yönünü biraz yansıtması palyaço olarak ücretsiz çocukları eğlendirmesi de bu yönünü göstermekte. Ancak içinde yaşattığı nefret ki belkide küçük yaşta tacize uğraması erkeklerden nefret etmesi ve onları bağlayıp tecavüz etmesi de bu duygusal dengesizliği ortaya çıkartmış, Akrep'in dengede olamayan nefreti fışkırmıştır suçlarında.
John, İngilizce de Yahya demektir ve kültüre göre Kutsal bir isimdir, bizdeki Mehmet ismi kadar popüler olsada aslında Ali'nin karşılığıdır çünkü Hz İsa'nın en büyük destekçilerindendir ve Musa'nın Harun'u gibi Hz Muhammed'in de Hz Ali'sidir. John bu yüzden cinayeti işleyen'in kendi içindeki Jack Hanly olduğunu söyler. Bilinç altında Jack İngiliz Amerikan kültüründe KATİL Bir isimdir, Karındeşen Jack gibi mesela. Sonradan Katile dönüşen Dr. Jackle'da önem bir fenomendir Angloamerikan edebiyatında. Bu bilinç altı suçu olmayan birine yani bilinç altındaki Jack'e yüklemiştir.
Peki bu kadar değişim çoklu karakter nasıl oluştu onda?
Genelde küçük yaşta tacize uğrayanlarda olan bir durum bu ama bu tavırın onun haritasında da olup olmadığına baktığımızda bunu böyle bir travma yaşarsa John'un rahatlıkla gösterebileceğini kişilik bölünmesine uğrayacağını Venüs'ün Kova'daki İkizler dekanından, ikizlerdeki ağır gezegen ve unsurlardan görmekteyiz. Eğer John böyle biri olmasaydı kesinlikle dahi bir insan olarak ve olaylara çok geniş açılardan bakan çok iyi bir siyasetçi ve devlet adamı olarak adını tarihe yazdırabilirdi. Ancak durum tersine gelişti. Bu noktada kader tercih hakkı sunar, kendisine yapılanları başkasına da yapma eğilimi yada kendisi olmayı başarmaya çalışma. John haritasındaki iyi unsurları kötüye kullanmayı tercih etti. Keşke böyle yapmasaydı. Keşke ailesinden birileri doğum haritasından anlasaydı keşke John'la harita üzerinden konuşabilseydi ve onu Retro Plüton'un ölüm evinde 8. evdeki sonuçları konusunda uyarsaydı. Eminim John çok daha dikkatli bir yaşam sürebilirdi,
John Wayn Gacy hakkında Türkçe Astroterapik tanı ilk defa olarak bu yazıyla kaleme alınmıştır.
"Kötü harita veya Burç yoktur, İyi analiz edilmesi gereken Harita vardır..."A. Özcimbit
Doğum Haritaları, Transit Etkiler, El ve İsim Analizleri, Kişilik Analizleri hakkında Astroterapik danışmanlıklar için;
İletişim:05352573693
ayhanozcimbit@gmail.com


3 Temmuz 2017 Pazartesi

GÖNÜL TÜRKLÜĞÜ; FAŞİZM, MİLLİYETÇİLİK, HALKÇILIK ARASINA SIKIŞMIŞLIK

Faşizm, kendi ırkı veya düşünce sisteminden başka diğer ırk ve düşünce sistemlerine tahammül
edemeyip onlara düşman olan ve dinleme veya onların kendilerini ifade etme imkanını vermemeye denir.
Milliyetçilik, yurt demez VATAN der. Milliyetçilik, kendi kavmini sevmek ama diğer bazı kavimlere düşman olmasa da özellikle kendi ırkına karşı işlenmiş suçları yapan uluslardan nefret ederek onlara ön yargıyla yaklaşma şeklidir. 
Halkçılık, kendi devleti içinde bulunan tüm Yurttaşları ayrımsız olarak ülkenin mensubu sayar ve hiçbir ırk veya görüşten olan millete veya halka ön yargıyla bakmaz. 
PEKİ TÜRKLÜK NEDİR? KAÇA AYRILIR?
Türklük ikiye ayrılır, 
IRKİ TÜRKLÜK;  ırk bağıyla Türk olmaktır, bu manada Türkiye'den Orta Asya'ya kadar Türk ırkından olan herkes birbirleriyle IRKİ Bağlara sahiptir ki buna Irk Türklüğü veya Türkçülüğü diyebiliriz. Bugün bu anlayışı MHP sürdürmektedir. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Uygur, Altay, Tuva, Tataristan, Başkurtistan, Çuvaşistan, Nogay Türkleri, Karaim Türkleri, Macaristan, Gagavuzya, Estonya bu IRKİ Türklüğün alanı içinde bulunmaktdır. Hatta Kuzen topluluklar Kuzen Irklar olan Moğollar, Japonlar, Koreliler ve her ne kadar unutsalarda Bulgarlar Irki Türklüğün sahası içindedirler. Bu manada MHP'nin entellektüel çalışma alanı içinde diyebiliriz.
Ancak bir diğer Türklük çeşidi daha var.
GÖNÜL TÜRKLÜĞÜ; Bu Türklük anlayışının ırkla alakası yok, ancak Irk Türklüğünün  Müslüman olan Türk kavimlerini içine aldığını kapsadığını düşünebiliriz. Bu konuyu yurtdışında ilk defa Azerbaycan'da değerli dostlara açtım. Onlarda konuyu örneklendirip açıkladığımda aynı fikirde oldular ki bu konuyu konuştuğum kişi sıradan biri değil Azerbaycan'da ki Milliyetçilerin önemli isimlerinden biriydi.
Konuyu şöyle açalım. Marmaris'te tanıştığım Almanya'dan gelen bir ailenin hanımefendi olan ferdiyle sohbet ederken eşinin Alman olduğunu sonradan öğrendim. Eşi, kel, yüzü esmerleşmiş, yeşil gözleri esmer yüzünde parlayan, bıyıklı, göbekli, yelek giymiş, en sevdiği şey balkonda ayaklarını sehpanın üzerine  ince belli bardaktan Türk çay'ı içerken parlak gecede hilali izlemeyi seven ve Müslüman olup adını ADEM yapan, sünnet olan namaz kılan Türkçe bilmeyen tamamen Almanlıktan Türklüğe evrilmiş bir insan (bunu bir düşünün kafanızda tahayyül edin bu gerçek). Adem bey inanın Almanya ile savaş çıksa Anadoluyu savunmak için Türk ordusu içinde savaşır yemin ederim. Üstelik ırk olarak Alman olduğu halde. İşte Naziler bu yüzden Türkleri sevmiyorlar çünkü Türkler Almanlaşmıyor, Almanlar Türkleşiyor ve bundan çok korkuyorlar. Bu yüzden Erdoğan'a düşmanlar çünkü adam hem Gönül Türklüğüne oynuyor Avrupa'da hemde Irki Türklüğü oynuyor Asya'da, hemde İslam Ümmetçiliğine oynuyor Orta Doğu'da. Kim ister Erdoğan gibi bir baş belasını(!). Tabiki istemezler. MHP Uyandı ve bu yüzden sayın Bahçeli işin rengini daha iyi anladı ve GÖNÜL TÜRKLÜĞÜ'nün kuşatıcı çerçevesine destek vermeye başladı. MHP Irk Türklüğünden GÖNÜL TÜRLÜĞÜNE doğru daha hızlı adımlar atmakta.
Konuyu biraz daha açalım, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kürt, Pomak Slav, Hemşinli Müslüman Ermeniler, Müslüman Gürcüler, Çerkezler, Çeçenler, Abhazlar, Trabzonda Müslüman Rumlar, Gert Wilers'in eskiden İslam düşmanı olan ve Müslüman olup sıkı Gönül Türkü olup RTE'nin destekçisi olan Arnoud'da GÖNÜL TÜRKLÜĞÜNE güzel örneklerdir. Bugün Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya Amerikan Ajanı FETÖ'ye rağmen bu konsepte ilerlmekte ve ilerleyecektirde. Biraz daha zamana ihtiyaç var. AK PArti içinde paradan ve makamdan başka bişey düşünmeyen, dil bilmeyen eğitimsiz ve tek derdi F Tipi cemaati sayesinde kazandığı makamı korumak ve kollamak olan düşünce üretemeyen, innovatiflik n demek bilmeyen dangalaklar giderse yorulan metaller denilen ama aslında yalakalıktan başka bişey üretemeyen bu aslaklar gittiğinde bu konular daha fazla gündeme gelecektir. Şurada anlattığım mevzular bir dava sahibi olupta bunu bilgi, akıl, inisiyatifle geliştirecek Hakan Fidan gibi adamların sayesinde ve kadrolarda olmasıyla ancak yüksek başarılar sağlanabilir. Daha Kırgızistan'ın başkentini bilmeyen Dışişlerinde çalışan torpilliler var bu ülkede. 
Neyse konuya dönelim. Gönül Türklüğünün tarifini kısaca şöyle yapabiliriz "Öncelikli olarak Anadolu ve Trakya'yı Haçlılara yar etmemenin adıdır bu, dünyanın diğer bölgelerinde mazlumlara nerede varsa sömürgeci emperyalist BATI'ya karşı o garibanların yanında olmak gibi gerçekten samimi bir DEVRİMCİ anlayışada sahip olmaktır. Şu an Türkiyede devrimci geçinirken Amerikanın verdiği silahlarla Anadolu'da POSTHAÇLI görevi yapan sözde devrimci özde HAÇLI NATO'nun işbirlikçisi PKK ve benzerleri bunu anlamaz anlamak istemez, kendi faşizmini görmez ve kendisinin faşizminin adını masumane YURTSEVERLİK koymuştur, oysa sonuna kadar faşisttir ve TÜRK veya TÜRKLÜK en büyük düşmanıdır bu düşmanlığın içinde İSLAM'da vardır çünkü İslam'ı Kürt halkını Türklüğe asimile eden din olarak görmektedirler. Müslüman kimlikli Kürt kardeşlerimizin onlara destek vermemesini bu şekilde analiz etmişlerdir.
Sonuçta bizler GÖNÜL TÜRKLÜĞÜ ile daha geniş bir coğrafi alanda Emperyalist sömürgeci BAtılılara karşı mücadele edebiliriz. 
Şunu unutmayalım lütfen. Osmanlı ve Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük İstihbaratçısı Sudanlı Zenci MUSA idi. Kendisi Britanyaya kök söktürdü ve GÖNÜL TÜRKLÜĞÜNÜN en BÜYÜK ÖRNEKLERİNDENDİR...
Rabbim Ülkemize ve Anglo Amerikan emperyalizmine direnen diğer uluslara da yar ve yardım etsin. İnşallah Angloamerikan emperyalizm ülkemizde başarılı olamaz yeniden 2010 öncesinde olduğu gibi kontrolü ele alamaz. Bunu yaparlarsa yemin ederim Atatürk'ten beri başlayan direnişte ve taviz vere vere zorlukla ayakta tuttuğumuz ülkemiz elimizden gider. 
Lütfen bu yazıyı beğendiyseniz paylaşın. Sosyal medyada beğenmeniz hiç önemli değil, önemli olan daha çok kişinin Londra Washington hattının emperyalizmine ve oyunlarına karşı okuması ve uyanması...

"Bilinmeyen Tarihi Gerçekler Müslüman İllüminati" adlı kitabımda da öyküsü bulunan Zenci Musa nın hikayesi linkte, lütfen onu da okuyunuz...
http://blog.milliyet.com.tr/zenci-musa---bir-osmanli-istihbaratcisinin-unutulmaz-hayat-oykusu-/Blog/?BlogNo=499183

30 Haziran 2017 Cuma

KİŞİLİK TESTİ

Aşağıdaki Hikayede geçen 7 kişiyi en haklıdan en haksıza doğru sıraladığınızda  kişiliğinizin analizini yapabilmektesiniz. Lütfen hikayeyi dikkatlice okuyunuz ve sonrada elinize kağıdı kalemi alıp kendinize ve etrafınıza bu testi yapınız. Bu test yaklaşık 30 sene önce THKlerine pilot alımı yaparken sorulardan biriydi. Daha sonra Türkiye'nin önde gelen Holding'lerinden birine üst düzey yönetici alırken sorulur ve buna göre işe alınırdı. 
Hikaye Milattan sonra 900'lü yıllarda O zaman ki Doğu Roma İmparatorluğu'nda Anadolu'da geçmektedir.

"Dimitri ve Eleni birbirini delice seven İkonia adlı şehirde yaşayan iki fakir gençtir. Evlenme hayalleri kurarlar. Evlenmeyi ve sade bir yaşam sürmeyi sevgi dolu yuvalarında yaşamayı isterler. Dimitri'nin annesi Yevgenia oğluna Adonis şehrinde ki zengin ve güzel dul akrabasını almak oğlunu bu zenginle evlendirip fakirlikten kurtulmak ister. Oğluna "Yavrum sen fakir Eleni fakir, mutsuz olursunuz gel Aleksandra'yı gör, beğenmezsen evlenme lütfen" der ve oğlunu Aleksandra'yı görmeye ikna eder. Beraberce Adonis şehrine giderler. Dimitri Aleksandrayı güzelliğini görünce çok etkilenir. Onun zengin ve büyük bir evde oturmasıda bir anda Eleni'yi silmesine neden olur. 

Eleni hayata küser, kendisini dine adar ve kilise'de çalışır ve sürekli dua eder ve asla evlenmeme kararı alır. Aradan bir kaç yıl geçtikten sonra Dimitrinin karısı Aleksandra'nın öldüğünün haberini alır. Bir anda içi umutla dolar, belki sevdiğine şimdi kavuşacaktır diye düşünür. Papaz Yohannes'e giderek bir an evvel Adonise gitmesi gerektiğini söyler. Papaz mevsimin kış olduğunu Taurus Dağlarını kış günü aşmanın zorluklarından bahsedr ama bir türlü dinletemez. Kilisede yeterince bağışta yapılmadığı için Papaz Yohannes "Kızım, Ocak ayındaki Ortodoks Noel'inde kiliseye çok bağış yapılacak, o zaman biraz daha parada olur rahatça gidersin" der. Eleni beklemek istemez çünkü sevdiğinin başka biriyle evlendiğini duymak istemez. Papaz Yohannes kilisenin o haftaki bağışlarının tümü olan 100 Drahmi'yi Eleniye verir. "Al kızım, keşke daha fazla olsaydı da verseydim, inşallah yolda sana yeterli olur" der.

Eleni yola çıkar, Adonise için yola çıkar, beraber yolculuk yaptığı Kervan çok büyük bir nehir olan Hyranus nehrine kadar eşlik eder. Eleni nehrin karşısına geçmek için 60 Drahmi isteyen salcıya 50 Drahmi vermek için pazarlık eder. Salcı Petrus "Bakmakla yükümlü olduğum 4 çocuğum var, asla indirim yapmam, burada fiyatlar böyle işine gelirse" er ve asla indirim yapmaz. Çaresiz parayı verir ve karşıya geçer. Adonis'e yaklaşırken artık yalnızdır ve geçmesi gereken Taurus dağlarının az bir kısmı kalmıştır. Ormanlık alandan geçerken hava kararmaya başlamıştır. Küçük bir klübe'yi gören Eleni orya sığınmaya karar verir, klübede kimse yoktur, minik şöminesinde ateş yanmakta ve üzerine de çorba kaynamaktadır. Acıkan Eleni çorbayı piştikten sonra yemek ister ve masnın üzerine hazırlık yapar. Bu esnada Ormancı Yorgos kapıdan içeri girer, davetsiz misafiri görünce hem şaşırır hemde sevinir ve içinden "Garip kuşun yuvasını Tanrı kurarmış" diye geçirir. Eleni'ye nazik davranır, ona Ormandan geçmenin zor ve tehlikeli olduğunu Kurtların Yaban domuzlarının ve Ayıların yemi olabileceğini söyler. Bir rehbere ihtiyacı olduğunu ve bunun için parası olup olmadığını sorar. Eleni'nin elinde sadece 10 Drahmi kalmıştır. Ormancı Yorgos o parayla kimsenin bu kışta geçmek için risk almayacağını, kendisinin bekar olduğunu ve bir kadına ihtiyacı olduğunu söyler, Eleni Ormancı Yorgos'un ahlaksız teklifine kızar ancak sevdiğine kavuşması için çaresiz bu teklifi kabul eder ve Ormancı Yorgosla beraber olur o gece. 
Sabah olduğunda Yorgos tüm yolları iyi bildiği için kolayca Eleniyi Ormandan Adonis yoluna çıkartır. Eleni Adonis'e geldiğinde Dimitriyi bulur. Dimitri başlangıçta mahçuptur ama bu mahçupluğu zenginliğin ve şımarıklığın içselleşmesiyle çabuk dağılır. Hele Eleninin başından geçenleri duyduğunda Eleni'yi aptallıkla suçlar ve ona 100 Drahmi verip geri gitmesini asla onun gibi aptal bir kızla evlenmeyeceğini söyler. 

Eleni çaresizce geldiği yoldan aynı şamalardan geçerek geri döner. Hayatı boyunca asla evlenmez ve kilisede kendisini Tanrı hizmetine adar."

Bu hikayede geçen kahramanların tamamını 1- den 7'ye kadar en haklıdan en haksıza yada en haksızdan en haklıya doğru sıralamanız sizin tüm kişilik özelliklerinizin DNS'nı oluşturur.

Hikayede adı geçen kişiler (Sırasıyla):

Eleni: Dimitriyi seven ama aşkına karşılık bulamayan kişi.
Dimitri: Eleniyi severken Aleksandra ile evelenen genç
Yevgenia: Oğluna Zengin ve güzel kadın bularak onun ve kendisinin zengin ve mreffeh yaşamasını sağladı.
Papaz Yohannes: Kilisenin tüm bağışlarını yarım etmek için Eleni'ye verdi.
Aleksandra: Genç ve yakışıklı Dimitriyle parasının gücüyle evlendi.
Salcı Petrus: Nehirden Eleniyi indirim yapmadan geçirdi.
Ormancı Yorgos: Eleni'nin ormandan geçmesini onunla beraber olmak karşılığında sağladı.

SONUÇLAR, Doğum haritası, Transit Analizler, El Analizleri, İsim Analizleri ve Yılız uyumu (Synastry) Analizleri yaptıranlara açıklanacaktır. Buradaki tercihler ile analiz sonuçları KARŞILAŞTIRILACAKTIR...

--------------------------------------------------------------------------------------------
Doğum Haritası Analizleri, 
El Çizgileri, 
İsim Analizleri'de insanın hayatında önemli yere sahip unsurlardır. 
Analizler hakkında bilgi almak için www.islamastrolojisi.com'u tıklayınız...
Analizlerimizde KİŞİLİK ANALİZLERİ de yapılmaktadır....
Detaylı bilgi için 05352573693


10 Haziran 2017 Cumartesi

DÜRÜM ve KADIN (GERÇEK BİR HİKAYE)

Fatma amcasının oğluyla 15 yaşında evlendirilmişti, ne Fatma bir erkeğin ne demek olduğunu biliyordu 15 yaşında nede 20 yaşında büyük yazdırılılıp askere giden yeni gelmiş kocası Hüseyin. Onca sene neler yaşamadılar ki? Kocası İstanbul, Mersin, Ankara'da inşaatlarda duvarcı ustası olarak çalışmıştı. Şimdi Fatma 50 kocası ise 20 yaşında, 8 çocukları var ve 15 de torunları. Fatma hayatı boyunca kendisini çocuklarına ve eşine adamıştı. Hayatında en çok istediği şey evlatlarının ve eşinin mutluluğu ve huzuruydu. Evlatları çilekeş ve çalışkan analarını hep sevdiler, evlenen evlatları da her zaman analarının ve babalarının hatırını saydılar.

Yıllar su gibi akıp geçti.

Artık eve evlatları bakıyor babaları ve anneleri iş yapmıyordu. Hüseyin Siverek'te bir kahvede otururken aklına bişey geldi. Çayını bile bitirmemişti. Ayağa kalktı dışarı çıktı. Hürriyet Caddesinden hızla Bağlar Mahallesine doğru oturdukları eve hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bir yandan yürüyor bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Aslında o asla kendi kendine konuşan biri değildi. 
Onun bu halini gören kadim dostu Ahmet seslendi;
- Hayrola Hüseyin! Ne kendi kendine konuşuyorsun?
Hüseyin Ahmet'in sesinin geldiği yöne baktı.
- Hiç dedi. Sesli düşünüyorum.
- Gel kahveye gidelim ne yapacaksın bu saatte evde.
- Eve gitmem lazım.
-Acelen ne gidersin.
-Sonra açıklarım dedi ve yürümeye devam etti. Yazın sıcağı idi. Oruçlu olan Hüseyin Siverek'in sıcağında terliyordu. Mendilini çıkarttı ve alnını sildi.
Eve geldiğinde yorulmuştu. 
Fatma eşinin genelde bu saatlerde kahvede olduğunu bildiği için gelişine şaşırdı ve 
-Hayrola bey bişey mi oldu? diye sordu şaşkınlıkla.
-Akşama hazırlan avetliyiz dedi Hüseyin.
- Ne daveti, kime giiyoruz? diye sordu Fatma.
-Sen hazırlan 
- İftara daha 3 saat var.
- Olsun anca hazırlanırız. 
Hüseyin en güzel en temiz ceketini pantalonunu giydi. Fatma'dan da en iyi elbiselerini giymesini istedi. Fatma'nın en güzel elbisesi olsa ne ki zaten hep aynı giydiği siyah elbisesi kahverengi başörtüsü ayağındada köylü lastikleri..
İftara doğru yola çıktılar, yavaş yavaş yürüdüler. Önden Hüseyin biraz arkasından Fatma yürüyordu. Bırakın önden yürümeyi Erkeğin yanında yürümek bile küstahlıktı geleneklerinde. Fatma kocasının elinden birkere olsun yürümek nedir hayal bile edemezdi. Kocasıyla bir parkta dondurma yemek te öyle.
Biraz sonra Hüseyin bir lokantaya eşiyle girdi. İftara yarım saat kalmıştı. Lokanta kalabalık değildi. Gelenler genelde erkekti. Gelenlerin çoğuda gençlerdi.
Hüseyin garsona iki dürüm getirmesini söyledi. Yanında iki de ayran. Arkasından iki de sütlaç istedi.
Fatma şaşırmıştı. Onca senedir evlilerdi ve hayatında ilk defa eşiyle beraber bir lokantada yemek yiyecekti.
Gözleri masanın üzerineki peçeteye daldı ve içinde hem anı yaşamaın mutluluğu hemde böyle sıradışı bir olayı daha önce yaşamamış olmanın hüznü vardı. Böyleydi Kürt kadınının kaderi bir tarafta geleneklerin ve geneleksel inançların acımasız sıkıştırması ve baskısı diğer yanda gel dağda özgürleş diyen PKK. Erkek karısına kadın erkeğine sevdiğini ifade etmede yaşanan sorunlar. 
Bir dürümü bile paylaşmak ne büyük sıradışı bir olaydı Siverek'te bu yaş grubunda.
Oysa İstanbulda, Avrupa'nın Doğu Anadolu Bölgesinde Bağcılarda sıradan bir olaydı.
Ezan okundu ve yemeğe başladılar. Fatma orucunu açmanın sevincinden daha çok eşiyle bir dürümü paylaşmanın Cennetvari bir mutluluğunu yaşıyordu. Hüseyin dürümünden ısırırken eşine baktı. Eşi Fatma ona bakamıyordu ve Hüseyin'in anlamadığı nedenden dolayı Fatma'nın göz yaşı Dürüm tabağının üzerinde bulunan az miktardaki salatanın üzerine düştü.
İslam hem kölelere hemde kızgın çöl kumlarına gömülen kadınlara özgürlüğü vermişken verilen özgürlüklerin tümü Asgari ücretli kölelerin ve kadınların üzerinden tek tek geri alınmıştı. 
Küçük bir özgürlükten duyulan mutluluğun göz yaşları Fatmanın mütevazı iftar yemeğinin salatasının üzerine düşmüştü.