www.islamastrolojisi.com "Adalet denge ve huzurun temelidir"

FATİHA EYLEM MANİFESTOSU www.islamastrolojisi.com
1-Etiklik (Eunsü)
2-Müteşekkirlik(Elhamdü)
3-Vicdanilik(ErRahim)
4-Sorumluluk(Yewmiddin)
5-Tevhit(İyyakena)
6-Meşru hedef ve Umutvar olmak(Sırat-ıMustakim)
7-Kimseyi taklit etmemek ve kendin olmak, samimi olmak(Gayrilmağdubi) #KABENİNHAYATŞİFRELERİ KİTABIMDAN ALINTIDIR...

7 Kasım 2017 Salı

İKİZ DOĞAN BEBEKLER NEDEN FARKLI KARAKTERDE? İSLAMİ ASTROLOJİ PERSPEKTİFİYLE

Astroloji'de en ilginç konulardan biride hemen hemen aynı anda doğan ikiz çocukların, üçüzlerin veya dördüzlerin 
hatta beşizlerin neden karakterleri farklı olmakta? Oysa bir kaç dakika arayla doğan çocukların haritaları çok az farklı da olsa karakterleri çok farklı olabilmekte. İkizler, üçüzler yüz sima olarak yüzleri birbirine benzese de karakterler taban tabana zıt olmaktadır. Bu konuyla ilgili en çok tartışma konularından hatta Astroloji ilmine karşı çıkanların iddiası "Aynı gün ve saatte doğan tek yumurta ikizleri çok farklı karakterlere sahip, astroloji yalandır" şeklinde...

Şimdi gelelim bu sorunun cevabına, şimdiye kadar bir kaç kez İkiz doğan çocukların analizleri yaptım, ancak onların analizleri yapılırken ilk doğan çocuğu normal analizini yaparken ikinci doğan çocukta harita tamamen ters yüz edilerek analiz edilmeli. Mesela harita da plüton 4. evdeyse 10. evde gibi, satürn 8. evdeyse 2. evde olarak analiz edilmeli. İlk çocuk haritanın normal formunu yansıtırken Allah ikinci çocukta kardeşi ile aynı olmasın diye haritanın tamamen ters etkisini almasına neden olmakta. Açıkça söylemem gerekirse en zorlandığım analiz şekilleri ikizlerin analizlerini yazarken olmuştu.
Tuhaf olan şu ki çocuklar eğer üçüz ise 1. ve 3. çocuğun mizacı birbirine benzerken 2. çocuk haritasının zıddı özelleri göstermekte. O yüzden Astrologlar analiz yaparken 2. çocuğu kendi haritasının zıddını sanki bir film şeridinin negatiflerine bakıyormuş gibi analiz etmeliler. Bu şekilde çok daha sağlıklı bir sonuç ve analiz elde ettiklerini göreceklerdir.
Peki, Allah neden 2. çocuğun 1 ve 3. çocukla mizacının farklı gezegen manyetizması almasını sağlamakta? Asıl sorulması gereken soru bu.
Aslında bu sorunun cevabını verirken Kuran'ı iyi okumak ve analiz etmiş olmak gerekir. Allah Kuran'ı Kerim'in yükselen burcunu bile İkizler burcuna denk getirmiştir ve 3. evde yani gece 1-3 arasında inmesini sağlamıştır ve Kuranda bir çok yerde hatta Necim(Astro) Suresinde "Allah herşeyi çift çift" yarattı derken çifter çifter yaratırken herşeyin zıddıyla yaratıldığını anlamzmızı ister. Kadın erkek, siyah beyaz, Yaz kış, sıcak soğuk, gece gündüz, doğru yanlış, ying yang, La ve İlla, Eunzü ve Bi ismi, adil zalim, kuru ıslak, ağır hafif, güzel çirkin vb. Eğer zıtlar olmazsa yaşam olmazdı ve herşey yeniden hiçliğe sıfıra ve Big Bang öncesinde dönerdi. Kuran doğru ve yanlışı birbirinden kesin çizgiyle ayıran FURKAN adını da alır ki bu tam bir İkizler burcu ismidir, Kerim adını da Aslan burcunda 13 Ağustos 610 yılında gelmesinden dolayı Aslan burcunun cömertliğini yansıtması yüzünden aldı. Ramazan da zaten tandır yeri demektir ve oruç tutan içi yanan içi susuzluk ve açlıkla kavrulan insan da Kabenin Ateş elementinin olduğu taraf olan Sahara Çöllerinde yaşayan garibanları nefs hatırlar ve cömert olma empati kurma isteği gelir ve şeytan nefs böyle bağlanır.
Sonuçta Allah herşeyi zıddıyla yarattığı için bu konuda ki en önemli tez "İslami Astroloji - Doğum Haritası Rehberi - Yaşam Şifreleri Hayatın Anlamı Esmaül Hüsna" kitabımdaki ayrınlarını açıkladığım şekilde bu zıtlığın bereketidir ve aynılaşmama hayata farklı açıdan bakma, aslında zıtlık Düşünsel tavaf yapabilmek için gereklidir, herşeyleri aynı olan iki ikiz kardeş için aslında uyum varmış gibi durur ama yaşam sıkıcıdır. Bu nedenle Allah, herşeyi zıddıyla çifter çifter yarattığı için ikinci çocukta gezegen etkileri tam tersi etkiler ortaya koymaktadır.
Elbette bunlar benim kendi Kuran, Siyer, Astroloji, Ezoterizm, Felsefe, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji ilimlerinden aldığım bilgilerin derlenip akılla ve "düşünsel tavafla" birleştirdiğim ve analizlerde karşılaştığım tezlerdir.
Herşeyin yinde de en doğrusunu en iyisini Yüce yaradanımız Allah bilir....
Saygılarımla

Ayhan Özcimbit
Danışmanlık ve Analizler için
05352573693'ü Arayınız

6 Kasım 2017 Pazartesi

(ANALİZ) SURİYELİ GÖÇMENLERE KARŞI ARTAN NEFRET VE HÜKÜMETE 2019 da YANSIMASIİstanbul'da ve Türkiye'nin bir çok yerinde Türkiyedeki sosyal yaşam kurallarına, çalışma etik ve kurallarına uymayan Suriyeli kardeşlerimize karşı maalesef tahammül bitmiş neredeyse. Bazı Suriyeliler Eski Doğu Almanlar gibi, yavaş çalışmaktalar, patron yoksa sıkı çalışmayı bırakmakta kimisi. Türkiyedeki sert ve hızlı çalışma koşullarını algoritmik işi hızlı ve çabuk yapma bitirme konusu malesef yok çoğunda bu da artık onlara iş vermemeye kadar gidiyor. Mesela 4 yıldır Suriyeli Araba tamir ustaları çalıştıran sanayide sevdiğim bir usta artık Suriyeli çalıştırmayacağını söylediğimde üzüldüm. Neden diye sorduğumda yukardaki cevaplardan daha fazlasını söyledi ki bu kişi 4 sene önce hiç böyle düşünmüyordu. "Malesef müşteriler arabalarını artık Suriyeli usta veya kalfası olanlara götürmüyor çünkü herşeyi yanlış veya eksik takıyorlar sonrasında muzdarip olmaktalar" diye anlattı. Çok üzüldüm... Hükümet Mülteciler konusunda inanılmaz hatalar yaptı en başından beri. Çünkü bu konuda acemiydi, Mültecilik siyaseti bile yoktu. Organizasyon çok kötüydü. Mülteciler belirli kamplarda entegrasyon ve adaptasyon sürecini yaşamadan asla büyükşehirlere yollanmamalıydı. Yollandı ve bunun seçimlerde 2019 da bana yansıyan konuşmalarda ve dinlediğim insanlarda RTE'ye ve Hükümete büyük bir öfke var, hem Suriyedeki savaşın çıkartılması hemde milyonlarca göç alıp kültürel çatışmaların yaşanmasına sebebiyet verdiği için.
Malesef Suriyeli kardeşlerimizi seven insan sayısıda onlara empatiyle bakanlarda azaldı...
Sanırım bu yüzden olsa gerek eskiden Suriyeliler için dostlarla daha çok yardım toplayabiliyorduk artık şu anda çok az ve sadece dul yaşlı yetimler için kıyafet bulabiliyoruz...
Oysa şunu düşünmeliyiz.
Mekkeliler Medineye gelince nasıldı? Çok mu anlaşabiliyordu Medinelilerle? Mekkeliler sert (işkencelerden biliyoruz) ve Bedevice davranabilen daha savaşçı kişiliklerdi. Medineliler ise daha medeni ve daha anlayışlıydı...
İslam, cahillere, bedevilere, bedeviliğe tahammül edebilme meselesi. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Benim çocukluğumda ki yetişkinleri İstanbul'a getirsek nasıl davranırlardı? İnsanlar yere tükürüyorlardı, sokağa küçük abdestini bozuyordu, yerlere pislik çöp aymak ayıp karşılanmıyordu, Ankaranın havası da toprağıda temiz değildi...
Unutmamak lazım ki Suriye halkı Türkiye'yi zihniyet olarak abartısız söylüyorum tam 30 sene geriden takip etmekte....
Bunları göz önünde bulundurarak davranışlarımızı ayarlasak daha iyi olacaktır. Avrupa'da milyonlarca mülteci var ve Batı Avrupalıların çoğu yemin ederim bizden daha müsamahakar ki içlerinde elbette faşistler olsa da...
Onlardaki tahammül sınırlarını artan göç zorladı, başlayan artan yabancı düşmanlığı aslında bu yüzden eğer Almanyaya giderseniz sokağı en çok kimlerin pislettiğini görünce anlıyorsunuz ve yabancı düşmanlığının artış nedenini...

x

CODES OF JESUS CROSS ( CHRISTIAN ASTROLOGY )

Codes of Jesus Cross 
( Christian Astrology )


The Cross and Kaaba of Muslims have relations. Kaaba means Cube in Arabic language. And Kaaba's corners indicating four compass directions that mean air for east, earth for the north, fire for the west and water for the south. There are some verses in The Bible about planets stars such as Luke 21:25 "There are signs in the sun, Moon and stars". There are more signs than these verses. This article has been written to reveal the cover over The Christian Astrology which has not been thought over Cross and Jesus. 

Jesus Christ is believed to have been cruisified because of Human sins. What are those sins? Let us have a look.


AIR SINS:  The nail and pain in right palm is Air Sins such as arrogance. Arrogance is the most beloved sin of Satan. Roman soldier started nailing by the right hand of Jesus. When he hit the hammer on the east wall of Kaaba symbolicly fell down out side. The east corner where muslims start to circumambulate around of Kaaba.

EARTH SINS: There was a barbed wire on Jesus head and his head was bleeding down on his face. Barbed wire is used for defining Areas, Fields, Farms. It is the symbol of defining land, fighting for land, fighting for money, and killing each other for the wealth. This is the symbol of the north corner of the Kaaba where the langest continent, Eurasia and all the rich capitals and cities where they are rich and are expected to help the other poor parts of the world ( Africa).

FIRE SINS: Soldier started nailing Jesus Left palm which indicates ( Hot Sahara) the fire sins such as Adultery, fornication, infidelity and Violance, Oppression. His marrige finger on left hand was very hot and Africa and Wild west where millions of African Blacks and Red Skins were killed mercilessly. This is the west wall and its starting corner of the Kaaba which is Ramadan (means Oven) stopping to eat and drink just to remember the poor Africans in Somalia, Sudan Chad State living in Sahara. When there is persecution violence the west wall of Kaaba falls down out side ...

WATER SINS: Roman soldier took the last nail in his hand and he was ready to nail Jesus feed on the Cross. Feed is the root, Feed is Pisces in Astrology, Pisces is water element. This is the southern corner and the wall of Kaaba that represents the oceans of the South hemisphere, where there is more water (sea, oceans) than the land, where there is more clean drinking water (Antartica). Our roots are our mother not father. We have to be like mothers thinking, helping without expecting anything. When we are fascist and racist rootist this was the pain of Jesus Christ. This sin, racism, discrimination make the south wall and corner of Kaaba down out side. Pilgrim Shroud dressing, sacrifice, regration, repentence, penitence, forgiveness, amnesty, pilgrimage (journey to Mecca), which is the symbol of Death. However, when we do not forgive other people and when we are not regretful about what we have done as sins, Jesus feels the pain on his feet too. The south wall of Kaaba falls down when we are racist and staying in the past and not forgiving...

Christian Astrology has revealed that there are four edges of the Cross just like the four corners of Kaaba, Jesus felt pains from four ways so that they falls down outside by these sins when we do ( or we nail jesus hands and feet by our sins). Jesus has not died in Muslim faith, but he feels the pain by our sins too..

Muslims and Christians must start thinking deeply, detailing their religions starting from their books first. They are muslims or Christians without reading Koran or Bible ( Are they Really?). Both books have gotten a lot of common messages from four lights flashing from Jesus Pains and Kaaba Walls.

I have written more about faith in my Astrology books.

For the Birth Chart Written Analyze
Whatsapp and Viber: +90 532 113 04 69
ayhanozcimbit@gmail.com
www.islamastrolojisi.com
www.youtube.com/AyhanOzcimbitTV
the www.twitter.com/ozcimbit_ayhan

Click on for reading Codes of Kaaba http://ayhanozcimbit.blogspot.com.tr/2012/01/codes-of-kaabe-meaning-of-life.html
Jesus Cross, Kaaba, Zodiac Replacement (Islamic Astrology)

References:
Islamic Astrology published in ıstanbul 2011
Life Codes of Kaaba and Language of Symbols published in 2012
Language of Hands (Palmistry) published in 2015

18 Kasım 2017 AKREP BURCU YENİAY'ın BURÇLARA ETKİSİ

18 Kasım 2017'de saat 14:43 de AKREP burcunun yengeci de temsil eden 3. dekanında gerçekleşecek olan Yeni Ay, yeni başlangıçlar için fırsatlar sunacak. Bu durum Akrep Yükselen Yengeç olan Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanı RTE'nı da yakından ilgilendirmekte.
Türkiye Cumhuriyetinin 5. evinde ve RTE'nin de 10. evinde gerçekleşecek yeni ay Devletin kendi vatandaşlarının (5. Ev Devletin Haritasında halkını temsil eder) sorunlarıyla daha fazla ilgilenmek adına yeni siyasetler üretmesinin işareti. Yol, Köprü, Hastane yatırımlarına önem veren devlet aynı oranda kendi çocukları olan Halkın sorunlarına bir o kadar eğimedi. Hatta halk 15 Temmuzda kendi devletine sahip çıktı ancak Devlet Halkın Devletine sahip çıktığı kadar devlet halka ve sorunlarına sahip çıktığıpek söylenemez. Asgari ücretin Açlık sınırının altında olması, Emekli maaşlarının çok düşük olması, işsizlik paralarının işsizlere değilde yol yapımına ve batan esnaflara yardımlara harcanması halkın vicdanını yaralamaktaydı ama halk Demirel, Çiller, Yılmaz gibi liderleri gördüğü için buna da şükür deyip sineye çekmekteydi herşeyi, diğer yandan Demireli Çilleri Yılmaz'ı tanımayan genç nesilin bir çoğu hükümetin siyasetinden hiç memnun değil. İşte tam bu noktada Hükümet ve devlet halkın ihtiyaçlarına cevap verme adına harekete geçme hissiyatına kapılarak siyaset oluşturabilir zaten ucuz et konusuda bu siyasetin bir habercisiydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1. evi Oğlak ve Satürn hızla Erdoğan'ın 1. evine doğru ilerlemekte ve bu ilerleyiz 2019'da onu ciddi manada zorlayacak. Eskisi gibi kolayca seçilemeyebilir. İki turlu seçimde kötü sürprizlerle karşılaşma ihtimali çok yüksek. Buna karşı şimdiden ciddi önlemler almalı, belkide AK Partiyi kapatıp yerine kalkınmayı değilse AHLAKI öne çıkaran değerlere önem veren halka önem veren Adalet ve Ahlak Partisi kursa şansı daha da yükselecek. Yeniay'ın 10. evde RTE'nin kariyerinde yeni açılımlar yapmak için fırsatlar oluşturabilir. Elbette "Ne Kariyeri? Adam Cumhurbaşkanı olmuş daha ne olsun?" diyenler olacaktır. Ancak asıl kariyer halkın kalbinde olan makamdır. Eğer Cumhurbaşkanı, halkın maddi durumu en kötü durumda olanların isteklerine kulak verirse kendisine yardım için mektup yollayan binlerce insanın derdine çare olursa ve işsizlik paralarını işsiz insanlara verilmesini sağlarsa sosyal devlet anlayışını öncüllerse o zaman daha da fazla halkın kalbinde yer bulur. Yoksa 3. Havalimanı bile onu 2019 da kurtaramaz. Çünkü Halkın kalbi kırılmaya başladı. RTE, bunu daha iyi anlayacağı ve bunun için projeler geliştireceği bir döneme girmekte.

YENİAY'ın Burçlara etkisi aşağıdadır.

KOÇ BURCUNA ETKİSİ: Koç burcu, yükseleni koç olanlar veya stelyumu Koç'ta bulunanlar için inançlar, miraslar konusunda yeni açılımlar ortaya çıkacaktır. Bu konularda vizyon değişikliği gündemde. Bu dönemde onlar için en çok Salı günü ikindi namazı ve Muziz, Aziz, Afüv, Tevvab, Gaffar ve Rahman esmaları öne çıkmakta.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar bekledikleri hukuk mücadelesi sonuçlanabilir yada yeni bir dava açabilirler.

BOĞA BURCUNA ETKİSİ: Boğa burcu, yükseleni Boğa olanlar veya stelyumu Boğa'da bulunanlar için evlilik ve ortaklıklar öne çıkmakta. Bu konuda bitirme veta devam kararları alabilirler, ancak Jupiterin transit konumda bu evde olması devam kararları almaya daha yatkın olmalarına yol açar. Cuma ve Salı ikindi namazı sonrasında Kerim Cami ve Vedud esmaları ile eşleri veya ortakları için dua etmeliler. 
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar bekledikleri şirketlerinin ortaklarıyla yeni başlangıçlar yapabilir veya bir ortaklığı bitirip başka bir firmayla çalışmak adına anlaşma yapabilirler. Uzun zamandır bekleyen bir ihale alınabilir sonuçlanabilir yada yeni bir işe koyulabilirler.

İKİZLER BURCUNA ETKİSİ:  İkizler burcu, yükseleni   olanlar veya stelyumu  bu burçta bulunanlar için sağlık ve iş konuları gündemde ve yeni bir iş arayanlar veya hasta olanlar için derdine deva arayanların sonuca ulaşmaları için önemli bir başlangıcı haber vermekte. Alim Şafi, Kayyum esmaları Pazartesi veya Salı akşam namazı öncesinde dualarda zikredilmeli.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar şirketlerinin mali tablolarını gözden geçirmeli, başkalarına yaptıkları işlerde karlılıklarını ölçmeliler. Önlerine bakmalılar.

YENGEÇ BURCUNA ETKİSİ:  Yengeç burcu, yükseleni  olanlar veya stelyumu  yine yengeçte bulunanlar için sevdiği aşık olduğu yada çocukları için önemli kararlar almak durumunda kalabilirler. Pazar ve Pazartesi akşam namazında ettikleri dualarda Vedud, Rahman esmalarıyla sevdiklerine ve çocuklarına dua etmeliler. Sevdikleri insanın veya çocuklarının yeni başlangıçlar yapmalarına teşvik etmeliler. Kötü giden ilişkilerde yürümüyorsa yürümüyor diyerek yeni denizlere yelken açılmalı. 
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar çalışanlarına karşı şirket politikalarını gözden geçirmeliler ve yaptıkları hataları düzeltmeliler. Adil ve etik ücret politikası gütmeye başlamalılar. İşleri böylece daha da bereketlenecektir. Özellikle çalışanların iş ve ergonomi konularında fikirlerine açık olunmalıdır.

ASLAN BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Aslanda bulunanlar için anne baba, taşınma, ev, mül alma, kiralama konuları daha fazla ön plana çıkacak. Bu konularda yeni fikirler veya fırsatlara merhaba diyebilirler. Cumartesi veya Pazartesi yatsı namazlarında Anne ve Babaları için, mülk alma satma konularında hayırlı başlangıçlar yapmak için dualar etmeliler.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar şirketin kurucu ortaklarıyla yeni ve genel bir toplantı yapmalılar eğer şirket Aile şirketiyse birinci kurucu jenerasyondan fikirler almalılar.

BAŞAK BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  başakta bulunanlar için iletişim, kurslar, kardeşler öne çıkmakta. Küs olanlar kardeşleriyle barışmak için yeni başlangıçlar yapabilir, bir kursa katılmak isteyen iletişim becerisini güçlendirmek isteyenler veya öne çıkmak isteyenler için popülarite adına yeni başlangıçlar olacaktır. Çarşamba ve Salı gece namazlarında Basir Semi Alim Halim Esmaları Selam Esmasıyla dua edilmelidir. Çarşamba ve salı günü ikindi vaktinde kardeşler ve kurslarla ilgili yeni başlangıçlar yapılabilir. (Telefon etmek vb).
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar ürettikleri mal ve hizmet konularında fuarlara mutlaka katılmalılar eğer Fuarda stand açamayacaklara bile en azından iş birliğinin geliştirilebileceği firmalarla tanışmak için mutlaka gitmeli şirket yetkilileri fuarlara.

TERAZİ BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Terazi bulunanlar için maddi konularda yeni  başlangıçlar önemli yatırım kararları alınabilir. Cuma ve Salı sabah namazında Kerim Gani esmalarıyla dua edilmelidir. İnşirah suresi mutlaka okunmalıdır.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar yapacakları yatırımlar için başlama kararı alabilirler yeni güzel gelişmeler onları buna zorlar.

AKREP BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Akrep'te ( Özellikle 3. dekanda doğanlar) bulunanlar için yıllık planlar yaparak hemen her konuda yeni atılımlar ve eski zorlu sıkıntıların ve acıların ( Ekim 2012 den Ağustos 2015'e kadar ki) yaraları sarma adına nefes alabilirsiniz.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar şirketin yapmayı planladığı genel değişiklikler konusunda geniş katılımlı idareciler ve astlarla toplantılar düzenlenmeli. Hep beraber çalışanlara gaz verilerek yep yeni bir gelecek için başarıya hep birlikte söz verilmeli.

YAY BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Yay'da olanlar, 2012 Ekimden şimdiye kadar geçen zaman içinde çok yoruldular çok sınandılar, gözden çaptan düşenler kandırılanlar oldu. Acıları sarma adına kendileri ile biraz başbaşa kalma ve kafa dinleme dönmindeler hastanın nekahat dönemi gibi. Tıpkı ameliyat sonrasında şöyle nefes alan bir hasta gibi zavallı Yay burçları. İşte Yaylar neyin en çok önemli olduğunu anladılar. Yaşadıkları travma son iki bucuk yıl zorladı onları. Sağlığına genel olarak kendine dikkat etmeyen YAY'lar son iki yılı atlatamadılar bile. Ancak ufukta kurtuluş görünmekte. Perşembe Salı sabah namazı sonrası güneş doğduktan sonra SELAM BASIT RAHMAN Esma kombinasyonu ile edilmelidir ve mümkünse bu yürürken olmalı.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar iflas etmedilerse eğer, şirketlerini revize ederek dikkatle ve stabil kalarak yürümeliler.

OĞLAK BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  oğlak olanlar dostluk ve arkadaşlıklarına dikkat etmeli. Mert olmayan sahtekar vefasız dostluklara çok ama çok dikkat etmeliler, mümkünse uzak durmalılar. Eğer bunu yapmazlarsa bedellerini çok ağır öderler. Hemde analarından doğduklarına pişman olarak. Bu nedenle sınavlarının 2017 Aralıkta başlayacağını bilerek kesinlikle ayaklarını yorganlarına göre uzatmalılar. Cumartesi ve Salı kuşluk vakitlerinde Kayyum Cami Fettah esmalarının kombinasyonlarıyla Kuşluk namazıyla Allahtan yaklaşmakta olan Satürn'ün zorlayıcı etkilerini minimal olarak atlatmayı istemeliler.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar Şirketlerinin iş yaptığı firmalara dikkat etmeliler. Dost ve müttefik görünen bu firmalarla sağlam evrak almadan asla işe girmemeli verilen sözlere de kesinlikle güvenilmemelidir. Mümkünse adı çıkan firmalarla asla iş yapılmamalı.

KOVA BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Kova olanlar için öncelikli konu yeni başlayan kariyer ve tanınmışlık. Kendini örselenmiş kandırılmış hisseden Kovalar için yeni güzel başlangıçlar var. Ancak nankör olmamalılar, ve kendilerine yeni başlangıç yapma konusunda destek veren insanları da taktir etmeliler. Nankörce davrandıklarında önlarinde onları bekleyen çok zorlu sınav olacak o dönemi kolayca atlatamayacaklardır çünkü yalnız kalıp sorunlarıyla boğuşabilirler. Cumartesi ve Salı öğle namazı öncesinde Aziz esmasıyla dua onların yeni başlangıçlarına destekçi olacak enerjiyi verecektir.

BALIK BURCUNA ETKİSİ:  Burcu, Ay'ı, yükseleni  veya stelyumu  Balıkta olanlar yurt dışı konusunda yeni kararlar alabilirler, başka bir ülkeye gezmek veya temelli kalmak için gidebilirler. Yüksek eğitim almak isteyenler içinde büyük yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Yabancı dil öğrenmek isteyenler veya ikinci dile niyetlenenler için tamda başlama zamanı. Perşembe Salı öğle namazlarında Rab, Alim, Semi, Basir esmalarıyla dualar edilmeli.
Şirketi bu burçta yükselende veya stelyumda olanlar yabancılarla iş yapma ve ihracak konularında niyetliyseler yeni güzel başlangıçlar konusunda cesur olmalılar.

YENİ AY'ın Esması Afüv, Tevvab, Gaffar Gafur, Rahman Rahim. Öne çıkan Namazı İkindi, Kabe köşesi Güney, Ülkesi Türkiye, meslekleri Cerrahlar, Askerler ve Polisler.

KENDİNİZ, SEVDİKLERİNİZ ŞİRKETİNİZ İÇİN 

DOĞUM HARİTASI (YILDIZNAME), TRANSİTLER, EL VE EL ÇİZGİLERİ 

ANALİZLERİ, İSİM ANALİZLERİ, SEVDİKLERİNİZLE YILDIZ UYUMLARI 
ÇOK UYGUN FİYATLARLA...

DANIŞMANLIKLAR İÇİN 
05352573693 
ayhanozcimbit@gmail.com


Facebook: www.facebook.com/islamiastroloji
Youtube:   www.youtube.com/AyhanOzcimbitTV
Twitter:     www.twitter.com/Ozcimbit_Ayhan

30 Ekim 2017 Pazartesi

FETÖ'nün Devleti Atlatan ve Şeytanın Aklına Gelmeyecek Para Aktarım Metodu

15 Temmuz sonrasında iyice para kaynakları kuruyan FETÖ Türkiye'de bulunan ve cemaatte tutmak istediği kripto üyelerine maaş aktarımını hala nasıl yapabiliyor?

Şu anda Gülen'e bağlı olan firmaların bilinenlerinin tamamı kayyuma geçti. Ancak ya bilinmeyenler? Ayrıca öğretmenlikten yada kamu görevlerinden alınan işi olmayan ancak konuşursa bir çok sıkıntının cemaat adına ortaya çıkacağı kriptolara para hala gitmekte. Bu para aktarımı şeytanın bile aklına gelmeyecek metodlarla yapılmakta. 

Bugün okurlarımdan bir tanesi bana çok önemli bir bilgi iletti. Kendisi bu bilgiyi bizzat Fetö içinde bulunan ağzı gevşek birinden öğrenmiş. Bakın Fetö nasıl para aktarmakta?

İnternette tüm dünya çapında herkez Ebay Amazon vb sitelerden alışveriş yapmakta. Fetö işte bunun gibi siteleri kullanarak para aktarımını gerçekleştirmekte. Şöyle, mesela Türkiye'den birkaç adet fotoğraf makinasını, kamerayı bu tür sitelere koyan biri sanki bunlar Amerika'da bir alıcıya satılmış da onlarda bunu alıp Kredi kartıyla ödemiş gibi işlem gerçekleşmekte. Aslında Amerika'ya Türkiye'den Fotoğraf Makinasının gittiği falan yok. Ancak sanki gitmiş gibi bu tür sitelerden Türkiye'deki fetöcü satıcıların hesaplarına para akmakta. Buralardan gelen paraları devlet bilse de bunu yasal bir alışveriş gibi görmekte, üstelik kargonun Amerika'daki sözde Fetöcü alıcıya gidip gitmediğini araştırması da çok zor.

Fetö'nün çözülmesi için para akışlarının tamamen durması gerek, devlet ekonomik olarak Fetö'yü yani terörün finans akışını çözemedikçe FETÖ'yle baş edemez. Bu nedenle Devlete önerim kesinlikle Amazon.com veya Ebay.com gibi yurtdışına mal satıp oradan hesabına tek seferde 2000'TL ve üzeri para geçen tüm hareketleri kontrol etmeli. 

Ayrıca FETÖ, Kazakistandaki okulları gibi dünyanın bir çok yerindeki okullarını kendi kontrolünde veya Amerikanın kntrolünde olan şirketlere satıp ülkeler arası öğretmenlerinin yerini değiştirerek veya o ülkede zaten yetişmiş olan mesela Kazak Fetöcüleri, Moğol Fetöcüleri okulun çalışanı haline getirmiştir. Sorun sanılan çok daha ötesindedir. Artık Fetöcüler uluslar arası masonik bir ağa sahip durumdadırlar. Mücadele edilmesi için bir Erdoğan bir Putin yetmez. Devletin kendi istihbarat ağını derhal yeniden yapılandırıp çok güçlü hale getirmesi gerek, zaman geçiyor ve zaman Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin aleyhine Amerika ve Fetö'nün lehine ilerlemektedir.


AMERİKA'NIN SON KOZU "SÜNNETÇİLİK"

Fethullah Gülen ve avanesi 2010 yılından itibaren 3 aşamda saldırdılar RTE'ye;
Fetö o zaman diğer cemaatlere sırasıyla 
1- "Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafını Şii ajanları sardı. Sayın Başbakanımızı yanlış yönlendiriyorlar" dediler. 
2- "Hakan Fidan İrancı ve RTE'ye İranda tuzak kurdu, ona muta nikahı kıydılar ve kaseti Hakan Fidan'da ne derse onu yapıyor, İran ne derse o oluyor" da dediler. 

Sonra Suriye'de savaş çıktı Erdoğan Şiilere mezhepçilik yaptıkları için kızdı. Erdoğan, Orta Doğuda savaş ve yıkıma neden olan ve Türkiyede de tehdit oluşturan  Mezhepçiliğe savaş açtı. "Her türlü mezhepçilik milliyetçilik ayrımcılık ayağımın altındadır gibi mesajlar verdi"..

F Tipi kafa yapısının Fetö'nün el verdiği diğer geleneksel ehli sünnetçiler ne olduğunu anlaybilecek durumda bile değillerdi tam olarak.

Şimdi gelelim son 2 seneye. Lütfen dikkatle okuyunuz....

Zira Amerikanın tertipi devam ediyor hemde ülkemiz içindeki iş birlikçileriyle...

Suriye'de Fırat Kalkanı ve İdlip kalkanı, Irak'ta ise Bağdat ile Dicle kalkanına giren ve gücünü Irak, İran, Rusya ile birleştiren Türkiye Amerika'nın Müslüman İsrail projesi olan BOP'un "Kürdistan" ayağını gerçekleştirememesi sinirden saçını başını yoldurtmaya başladı Pentagonu.

Erdoğan ve Putin Ortadoğu da tüm Batı oyunlarını bozdular. Amerika'nın PKK ve YPG'yi desteklemek ve Müslüman İsrail'in Kürtçü ayağını PKK ile ( Müslüman İsrail olan DEAŞ ile yer değiştirme projesi) kurmak isteği İdlip'in kesilmesi ile son buldu. 

Peki neden önemli İdlip? Haritaya bakınca kolayca anlaşılır çünkü İdlip PKK ve YPG'nin Akdenize çıkış kapısıydı. Oradan bir liman olmadan Kürdistan projesi asla başarılı olamazdı çünkü kurulacak Kürdistan denize çıkışı olmadan Türkiye'nin de onayı olmadan yaşayamazdı. Çünkü Avrupa ve Dünyaya çıkış kapısı Akdenize açılmadan çıkış sadece Türkiye idi.

İşte bu yüzden Barzani PKK ve YPG Amerika'ya son dönemde güvenmemeye başladılar. Çünkü İran Rusya Türkiye Irak dörtlüsü Amerikanın elini kolunu bağladı. İŞİD'e silah yardımını Nato ve Amerika yapamamaya başladılar. Daha önce İrcirlik Hava Üssünden gizlice İşide destek sağlayan ABD bunu 15 Temmuzdan sonraki sıkı kontrol yüzünden yapamaz oldu. İŞİD silahları şu an Suriyenin güneyinden Ürdün sınırından sağlıyor. Ürdün Kralı zaten Amerikan işbirlikçisi İngiliz kökenli olduğu için Londra ve Washington'un çıkarlarını gözetmekte....

Amerika'nın eline son dönemde bir koz geçti. Nedir o?

Suriye Sünni muhalefetini Türkiye'ye karşı kışkırtmak. Peki nasıl yapacaktı bunu? Çok basit. Aynen şu şekilde.

"Türkiye devleti, Erdoğan, Putin ve İranla anlaştı. Sünnileri Suriye'de sattı. Tek sünni dostu olan Barzaniyi de sattı. Bölgede Şii Hilali kurulmak üzere. Bu Erdoğanın çabasıyla olmakta. Öyleyse Sünni düşmanı Erdoğan asla liderliği bölgede kabul edilmemeli. İdlip'te Sünni Muhalefeti TSK üslerine saldırmalı, ÖSO'da bunu görmeli ve TSK'ya karşı gelmeli. Sünni Kürtler Sünni Araplar demokratik hakları için beraberce İran Rusya ve Türkiyeye karşı ortak savunma hattı oluşturmalı" diyor CİA Ajanları. Bunu Türkiye içinde de diyorlar hemde hep bir ağızdan. Bunu PKK'lılar, HDP'liler, İŞİDçiler, Fetöcüler, F Tipi cemaatler hepsi diyor. Tarayın bir sosyal medyayı hayret edersiniz....

Ülkemiz içinde hükümete destek veren yada verdiği sanılan ama aslında Amerika ve İngiltere ile gizli gizli görüşen Sünni cemaatler kendilerini hurafecilikle suçlayan gün geçtikçe sayıları çığ gibi büyüyen Kuran Müslümanlarını Erdoğan'a şikayet ettiler. Erdoğan zaten Amerika tarafından Sünni düşmanı olarak lanse edildiği için hem içerdekilerin gazını hemde dışardaki oyunu bozmak için üstü kapalı ama açık sözlerle Kuran Müslümanlarını tehdit etti. Ancak ben dahil tüm Kuran Merkezli Müslümanlar bize nasıl inanacağımızın sözlü veya dayatılmasına asla gönlümüz razı gelmez. Kuran Müslümanlarının hala büyük kısmı Erdoğanı desteklerken bu açıklama büyük bir şok etkisi yarattı ve düşünen sorgulayan Tüm Kuran Merkezli müslümanlar bu açıklamaya Sosyal Medya üzerinden çığ gibi tepki yapdırdığında Erdoğan bu sefer Geleneksel islamcılığın önemli isimlerinden olan Şenocak'ın Vaizlik görevine son verdi. Bu Kuran Merkezli düşünen Müslümanların tepkilerini azaltmasına neden olan bir olay oldu. Ancak başta Yeni Şafak Gazetesi yazarı olan Yusuf Kaplan ve avanesi ki zaten kendisi daha önce Dersanelerin kapanmasına karşı çıkan Fetöyü haklı gören F Tipi cemaatlerin taraftındaydı, hemen tepkisini koydu ve Diyanete o ve yandaşları ağır eleştirilerde bulundular hatta Diyanete İhanet dediler. Ben şahsen Yusuf Kaplanın asla Yeni Şafak'ta yazmasını uygun görmüyorum onun gazetesi Yeni Şafak değil o daha çok Türkiye Gazetesi ekolüne yakın biri.

Şu anda Sosyal Medyada F Tipi, Ayet'i değil Riv-Ayeti merkeze alan ciamaatçi güruhlar diyanete saldırmaya devam etmekte, bazıları Erdoğan'a da sataşmakta. Çok değil sadece on gün önce Erdoğan'ın Sünnetçi açıklamalarıyla ağzında yobaz salyalarla sevinç naraları atan bu güruh şu anda şok vaziyette ve Amerikanın Sünnetçi kesimleri kışkırtmasına en büyük desteği vermeye onların bilerek yada bilmeden piyonu olmaya devam etmekteler.

Ben asla bir yazar olarak Yusuf Kaplan'ı ve yazılarını tasvip etmiyorum. Onun Dersaneleri nasıl da savunduğunu gören bilen biri olarak bu ön görüsü kötü adamı Yeni Şafak Gazetesinin hala neden tuttuğunu anlamış değilim doğrusu...

Amerika'nın son kozu işte tam da bu "SÜNNİCİLİK" üzerinden Türkiyenin elindeki HALİFELİK kozunu bile geçersiz kılmak. 

TARİKAT ŞERİAT SIRAT ÜZERİNDEN İSLAM'i ANAYASA

Daha önce Sırat'ın kelime anlamı olarak kardeşlerinin Strada, Street, Straat, Strasse olduğunu hem köşelerimde hemde kitaplarımda beş sene önce yazmıştım. Tarikat'ı ve Şeriat'ı bu dünyaya ama Sırat'ı ahirete atan onu ahirette köprü yapan zihniyete TV Kanallarında karşı çıkmıştım defalarca.

Şimdi konuyu bu üç kavram üzerinden daha da açacağım.

Arapça'da Cadde aslında Şeria demek ve bu kavram daha sonra oturmuş bir kavramdır. Medine İslam devleti döneminde Şeria kelimesi tam olarak anlaşılamazdı. Şeriat ise Caddeler anlamına gelmektedir. Tarikat'ın aslında çölde ve dağda bulunan üzerinden bedevilerin geçtiği, eşeklerin, keçilerin, yabandomuzlarının yürüdüğü herhangi bir kuralın işaret olarak üzerinde bulunmadığı patikalar anlamına geldiğini ifade etmiştim.

Evet, şaşırtıcı ve cesaret isteyen bir açıklama bu değil mi? Ancak durum tamda bu. Tarikat, kök olarak Arapça Tarik yani patikaların çoğuludur. Bunların hiç biride Sırat anlamında değildir. Sırat kelimesi Kuranda Dosdoğru Şehir(Medine) Yolu, medeniyetin ANA CADDESİ iken köprü neden yapıldı?

Çünkü ortada Sırat varken ve ne anlama geldiğini müslümanlar öğrenirse bir daha asla Tarik ve Tarikatten insanların yürümeyeceklerini bildikleri için Sırat mahsus bilerek büyük bir şeytanilikle ahirete KÖPRÜ yapılmıştır. İşte bu köprüyü Kabe'nin Hayat Şifreleri kitabı 2012 Ekim ayında havaya uçurmuştur. Çünkü Sırat'ın diğer dillerdeki karşılığı ile Sırat'ın kardeşliği artık iyice ortaya çıkmıştır.

Gelelim Şeriat'a. Şeriat da kelime olarak Şeria'nın çoğuludur. Üzerinde kurallar bulunan yol demek olan Sırat'ın anlam kardeşidir Şeria. Şeriat dediğimizde aslında modern Arapçada "Caddeler" anlamına da gelir. Şehrin içinde bulunan bir çok Caddenin ortak adıdır.

Ancak şeriat denildiğinde İslam hukuku anlaşılmaktadır. Aslında İslam hukuku denilince bu hukuk Kuran, Sünnet, İcma, Kıyas ve en son akılla oluşturulan bir hukuktur. 1400 sene boyunca bu hukuk kuralları İslamın İslam devletlerinde sokaklarda evlerde yansıyan şekli anlaşılmıştır.

Fakat sıkıntı şu. Müslümanlar şeriat diye Kuranda olmayan Recim gibi kurallarıda Şeriatten saymışlardır. Bu asla İslamın Şeriati değil bu Yahudiler ve Putperestlerin şeriatidir. Bunun kanıtlarını hemen sunalım. Mesela Hz Muhammed Taif şehrine tebliğ için gittiğinde taşlanmıştır. Onun taşlanmasının sebebi Taiflilerin kendi Putlarını ve Şehirlerinde bulunan LAT'ı kourumak amacı ile değildir. Taşlamanın nedeni tamamen Hz Muhammed'in yalancı bir peygamber olduğunu ve Ahlaksızca çıkar amaçlı yalan söylediğini düşündükleri için bu taşlama eylemi gerçekleşmiştir. Bedeviler ahlaksız yalancı insanları taşlıyorlardı. Ayrıca Kuran'ın ilk başlangıç sözü olan Fatihadaki "Eunsubillahimi ne ŞEYTANİRRACİM" bölümündeki Racim yani taşlanan anlamına gelen söz aslında Taşlanmış demekle Ahlaksız şeytan motifi verilmekte ve Müslümanlarında AHLAKSIZ olduğunda ŞEYTANLAŞAbilecekleri uyarısını da içinde bulundurmaktadır.

Dolayısıyla bedevi araplar Şeytanirracim denildiğinde AHLAK vurgusu olduğunu bunun ne anlama geldiğini derinden anlamışlardır. Önce Ahlaklı olmadan önce Müslüman olumaz bunu iyi gördüler. Oysa Bediuzzaman Saidi Nursi kendi kitaplarında Sözler adlı eserinde Besmeleyi açıklarken bu perspektiften bakmamış Besmeleyi Allahın adını alarak çölde yürüyen iki insanın nasılda ağanın adını alan iki insan gibi hürmetli olacağına vurgu yaparak olayı en düşük bilinç olan Pragmatizm üzerinden vermiştir. Oysa konu daha üst bir anlayış ve kavrayışla yürümeliydi.

İşte Şeria, aslında Etik bir caddedir. Bu caddede Bedevilerin anlayış düzeyine göre bazı ifadeler kullanılmış onların Bedevilikten Medeniliğe taşınmaları hedeflenmiştir. Ancak, Bir kısmı doğru ve Kurana uyan bir kısmı ise yalan ve uydurma hadisler sahte ve berbat bir Şeriat anlayışının oluşmasına neden olmuştur. Şeriat'ın tarifi yeniden yapılmak zorundadır. Şeriat, KURAN ilkelerine göre olmak zorunda ve artık Şehirleşmiş toplumların anlayış düzeyine göre onları etik kurallarda tutacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Kuran 23 senede inmiştir. Kuran'ın Medinenin içinden geçtiği Caddeye attığı Şeriat asfaltı 23 senede ancak sağlam bir zemin oluşturabilmiştir. Öyle 1 günde oluşmuş bir Kuran yok Şeriat yok...

İlkeler ile algoritmik olarak oluştutulan Kuran Caddesi de İstanbul'un Tem, Vatan Caddesi, John f. Kennedy Caddesinde de olmasını istiyorsak her caddede Müslüman aydınlanması (İllüminatisi) olan Darül Erkamların teorik ve pratik olarak hayata geçmesi gerek. Çek yazıp gününde ödeyen, söz vrip yerine getiren, asla aldatmayan, yalan söylemeyen insan topluluklarının oluşturabileceği bir sistemdir bu. Koca göbekli, İstoç'ta dükkan açıp ikinci 20 lik hatunları Başakşehirde ev tutup kapayan, her sene Umreye Hacca turistik bir gezi gibi gidip cemaatine durmadan para akıtıp Şeyhinin Sırat köprüsünden geçirteceğine inanmış, lükx arabasının içinde misvakıyla trafikte dişini kurcalayıp diş pisliğini arabanın camına fışkırtan şehirli bedeviler ve onların Kibirli Tarikatleriyle olmaz bu iş...

Şeriat, özünü Kuran'ın ilkelerinden alan ve evrensel kavramlar olan Etik Adil Sorumlu ve Vicdanlı Anayasal hükümlerdir...

Daha bunların ne olduğunu bile bilmeden Şeriat yapıp insanların kafasını kesmeye hazır terör mekanizmalarından Allah Ümmeti ve Dünyayı korusun....

22 Ekim 2017 Pazar

4 Kasım 2017 Dolunayı ve Burçlara Etkisi

Kasım 2017 de 08:24 de Boğa burcu dolunay 11 derecede gerçekleşecek. Mayıs'ın 1 ve 10 arasında doğanlar en fazla etkilenecek olan boğa burçları. Bu aynı zamanda Başak burcunu da çok ilgilendirmekte çünkü Boğa Burcunun Başak dekanında özellikle Ağustos doğumlu Başaklarda önemli.İslami Astroloji'ye göre bu durum Venüs gezegeni ile El Vedud adının ve Kuran surelerinden İnşirah suresinin, Kabe'nin kuzeyi'nin, 13 Mayısta ilk defa başket olarak doğan Boğa burcu İstanbul'un, Avrasya kıtasının tüm kuzey ve orta kesimlerinin burada bulunan ülkelerin özellikle ( Boğa Başak burcu olanların) öne çıktığı bir dönemi göstermekte. İstanbul borsasının yükselişinin ihtimali daha da fazla. Avrupa Birliği Merkez Bankasının kapısında iki boğa bulunan Banka'nın ve Avronun biraz daha akılcı davranmaya başlayan AB'nin parasının güçlenebileceği Doların Avroya karşı güç yarışından kopmamak için faizi FED'in arttırma ihtimalinin olduğu bir dönem.
Türkiye'nin ikili ilişkileri Batı ile kötü görünse de bu dönemde yaralanmış örselenmiş ilişkileri temkinli bir siyasetle onarabileceği bir dönem. Ancak Ay'ın açılarına baktığımızda bu konuda çok iyimser de olmak zor çünkü siyasette bazı hasır altı edilmiş konular açığa çıkabilir, karşılıklı restleşmeler daha da artabilir, siayasal kamplaşmalar çoğalabilir. Özellikle Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tutumu dikkatle izlenirse bu dediklerim daha da iyi anlaşılabilir.
Burçlara Göre Dolunay Etkileri.
Koç Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Mali konular gündemde, gelirlerde bir artış gözlemlenebilir, ancak para beklenmedik harcamalara doğru gidebilir. Bu nedenle para sevk ve idaresinin arttığı bir dönem. Özellikle bu burçtan olan şirketler para akışına dikkat etmeliler. Gelen parayı yatırıma döndürmeliler ve bunu ihtiyatlı bir cesaretle yapabilirler. Rezzak ve Gani esmalarıyla sabah namazında dua etmeliler.
Boğa Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Kendi evinde bu dolunay Boğa'burcunun göze battığı, öne çıktığı ve rakiplerine karşı güçlendiği bir zaman dilimi, hemen her konuda başarılı başlangıçlar yapabilmelerinin önü açık. Aziz Esmasıyla sabah namazı sonrasında dua etmeliler ve Cuma günü uyumamalı ve namaz sonrası yürümeliler güneş doğduktan sonrada dua ya devam etmeliler.
İkizler Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Uzun zamandır kendilerini yorgun bitkin hissedebilirler bu şekilde hisseden İkizler burcu kişilikler kendilerine biraz zaman ayırarak istekleri bir yalnızlaşmayı, kafa dinlemeyi gerçekleştirmeliler. Bu sayede daha verimli olabilecekler. Bu burçtan olan firma ve şirketlerde genel manada oturup şirketin nereye gittiğinin analizini yapmalılar, proje ve innovasyondan sorumlu ikizler burçları hafta sonu bir sayfiye yere giderek sakince konuyu düşünmeliler. Allaha kalplerine sekinet vermesi için edecekleri dua en önemli dua. Bu şekilde tüm stres ve endişelerinden kurtulacaklar inşallah özellikle Güneş doğduktan sonra edecekleri Çarşamba sabahı dualarında. 
Yengeç Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Dostlarını ve arkadaşlarını evden çıkmayan ve ihmal eden Yengeçler için dışarı çıkma vakti. Çevresini arttırabileceği güzel aktiviteler olmakta kaçırmamalı ve davetlere gitmeli. Tanışacağı yeni insanlar onun ufkunu açacak. Bu burçtan olan şirketler fuarlar ve kendi konularındaki çağrılara katılmalı ve diğer şirketlerle dialoglarını derinleştirmeli. Kayyum ve vedud esması ile pazartesi Kuşluk vakti edecekleri dua 
Aslan Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Kariyerinde uzun zamandır beklediği atılımı gerçekleştirebilir, isşiz aslanlar dışarda olmalı gezen tilki yatan aslandan iyidir ilkesi unutulmamalı. Zam isteyen Aslanlar temkinli ve düşünülmüş konuşmayla patronundan zam istemenin tam zamanı. Bu burçtan olan firmalar kendilerini daha fazla öne çıkaracak inovatif çalışmalara hız vermeli, buna kaynak ayırmalı ve reklamı doğru yere verdiğinden de emin olmalı. Pazar günü Öğlen namazı öncesinde Aziz Kadir esmalarıyla dua edilmesi hayırlar için faydalı olacaktır.
Başak Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Yurtdışı ile iş yapanlar, üniversite öğrencileri, yabancı dil öğrenmek isteyen Başaklar için harika sonuçlar almanın zamanı, bu burçtan olan firmalar şirketler ihraacat İthalat işlerinde karlı bir dönem yaşama olasılıkları var. Çarşamba günü öğle namazında Hadi esmasıyla Allahın yol göstericiliği istenmesi tıkanan her konuyu açacaktır.
Terazi Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Mahkemesi olan Teraziler sürecin hayırla tamamlama işaretleri alabilirler. Kendilerinden hayır dua bekleyen geçmişlerini hatırlamaları ve onların mezarlarını ziyaret etmeleri için önemli bir dönem. Terazi burcu firmalar anlaşmazlık yaşadıkları şirketlerla davalarında avantajlı deliller elde edebilirler veya davalarını kazanabilirler. Cuma ikindi Namazında Karia suresi, Hakem Esması ile edilen dualar hayırlı sonuçların almasına vesile olacaktır inşallah.
Akrep Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Eşleri ile sorunları çözebilirler ve hiç olmadıkları kadar huzurlu bir dönem yaşamaları muhtemel. Bu burçtan olan şirketlerde oraklıkları verimli bir hal alabilir ve karlı sonuçlara gidebilirler. Salı ikindi namazı sonrası Vedud esmasıyla edilecek dua muhabbeti arttıracaktır inşallah.
Yay Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Sağlık sorunları yaşayanlarda sıkıntılar gidebilir yada azalabilir, patronları ve iş yerleriyle sorun yaşayan emekçi Yay’lar bu sorunları çözebilecekleri bir dönemdeler. Yay burcu olan ve 2015 den beri sıkıntı yaşamakta olan şirketler özellikle taşeron şirketler yüklendikleri işlerin alamadıkları parasını alabilirler. Rahat bir nefes alma ihtimalleri var. Şafi Hay Halik esmalarıyla Perşembe (İslama göre Çarşamba akşamı perşembedir) akşam namazı öncesi duların edilmesi özellikle ASR suresi şifa olacaktır inşallah.
Oğlak Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Çocukları veya sevdileriyle sorun yaşayan aşklarıyla sorunları olan Oğlaklar için olumlu bir dönem. Sorunlarını bu dönemde halledecekler. Özellikle Cumartesi ve Cuma günleri bu konuları konuşmak için önemli. Oğlak burcu şirketler çalışanlarıyla daha iyi bir döneme girebilirler, Oğlak burcu şirketlere tavsiyem karlılıklarını çalışanlarına en azından şirkete çok büyük katkısı olanlara yansıtmalılar. Bunu yaptıklarında daha fazla önleri açılacak. Cuma Akşam namazında edecekleri dua çok önemli.
Kova Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Kovalar anneleri babaları ile daha güzel zamanlar geçirebilir varsa sorunlar halledilebilir. Ev almak isteyen taşınmak isteyen Kovalar bu dönemde harekete geçebilirler. Kova şirketleri kurucu ortakların aralarındaki sorunları halledebilecekleri uzlaşıya varabilecekleri döneme girmekte. Şirketin mal varlıklarını gayrimenkullere döndürmek isteği daha akıllıca olacaktır. Cuma Yatsı namazında edecekleri dua önemli.
Balık Burcu, Yükseleni ve Stelyum'u olanlara etkisi: Kardeşleriyle sorun yaşayan Balıklar bunları konuşup çözebilecekleri dönemdeler. Selam esması ve gece namazında dua etmek de çok faydalı olacaktır. Balık burcu şirketler kardeş şirketlerle veya ortak iş yapılan şirketlerle arasındaki konuları daha iyi çzöebilecekler sonuca ulaştırabilecekler. Perşembe gece 1-3 arasında Basir Semi esmalarıyla Alim ve Halim esmalarıyla dua etmeli….
Bu Dolunay’ın Esması Vedud’dur, günü Cuma, Kabe Köşesi Kuzey, Şehri İstanbul’dan parlayacak, ,badeti Zekat Sadaka, Namazı Sabah Namazı, örnek alınacak şahsiyeti Ebu Bekir, Meleği Mikail, rengi Erguvandır.
Bireysel ve Kurumsal Harita Danışmanlıkları İçin:
05352573693’ü arayınız…
ayhanozcimbit@gmail.com
facebook.com/islamiastrolojidogumharitasirehberi
youtube.com/AyhanOzcimbitTV9 Ekim 2017 Pazartesi

ABD ve Türkiye Karşılıklı olarak Vatandaşlarına Vize Başvurusunu Askıya aldı. Sonuç nereye gider ?

ABD Konsolosluğunda çalışan Fetö CIA Ajanının tutuklanmasından sonra ABD Türk vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldığını duyurduğunda Türkiye'de geri adım atmayarak ABD'ye karşı tavırını ortaya koydu ve ABD Vatandaşlarının Türkiye'ye girişinde Başvurularını askıya aldı. Artık ABD Vatandaşları da Türkiye'ye girmeden önce E-vize başvurusu yapmayacak ve Türkiye'ye giremeyecek.

Şimdi bu ne demek? Siyasal olarak ne anlama gelmekte? Bu siyasi adımlar Türkiye ve ABD'yi hangi noktaya taşır? 
Bu soruları cevaplamadan önce bazı tespitleri yapalım.

1- En son ABD'nin düşmanı Venezuella Devlet Başkanı Maduro geldi ve ABD'nin karşısına dikilme konsunda küresel iş birliğinin startı verildi. 
2- Türkiye Rusya İran devletleri bir araya geldi ve İDLİP şehrinden ABD yanlısı cihatçıların çıkartılması kararı alındı. 
3- Putin Erdoğan ve Erdoğan'ın İran görüşmeleri Orta Doğu'da ABD'nin anasından emdiği sütü burnundan fitil fitil getirme siyasetinin bailayacağının fitili ateşlendi. ABD, Kuzey Irakta Müslüman İsrail'i Kürdistan adı altında kurup önce Irak'tan toprak kotarma ardından Suriyeden ardından İran ve Türkiye'den toprak kotarma BOP Planı tamamen İdlip ve Fırat Kalkanı yüzünden bitti. ABD derin bir hayal krıklığı yaşamakta. Siyasal olarak tarihinde Vietnamdan sonra hiç böyle ağır bir yenilgi görmemişti. İstediği hiç bir şey olmuyor Orta Doğu'da. Bunun da en büyük sebebi Putin ve Erdoğan'ın iş birliği. 
İşte ABD yapmak istediğini yapamayan şımarık bir veletin davrandığı gibi davranmakta. 15 Temmuz'da devlet olarak Darbenin arkasında Fetö'nün yanında durdular ve hala durmaktalar. Olayın kanıtları bir bir ortaya çıkmakta ve ABD konsolosluğunda FETÖcüler tutuklanınca da ABD kendi örselenmiş prestijini ajakta tutmak için saçma sapan akıl dışı siyasetler uygulamaya ve Türkiye gibi bir Müttefiğini tamamen kaybetmenin eşiğine geldi.

O kadar saçma sapan siyaset uyguluyor ki kendisini hala 2001 yılı öncesindeki ABD, Türkiye'yi de 2010 yılı öncesindeki Türkiye sanma saflığını göstermekte.

Son vize başvurularını askıya alma olayı ABD'nin kendisinin başlattığı diplomatik savaşın bir uzantısıdır. 
Türkiye'de devlet hemen hiç vakit geçirmeden ABD'nin bu restine derhal cevap vererek doğrusunu yapmıştır ve özlenen beklenen karşı koyuşta budur. Bu duruşu Erbakan ve Ecevit 1974-1979 arası ABDnin en güçlü olduğu dönemde göstermiş ama sonucu Kenan Evren gibi CIA ajanı bir gladyo general'in yaptığı darbe yüzünden sekteye uğramıştı.
Esasen Türkiye'ye diğer tüm devletlerin vize uygulamasını isteyen işte bu Kenan Evrendir. Aynı evren KKTC'yı Pakistanın da tanımasını engellemiştir. Zamanın Nato komutanı Bernard Roger'ın emir eridir Kenan Evren ve her dediğini yerine getirmiş ve Yunanistan'ın Natoya geri dönmesinin önündeki veto yu kaldırarak hainliklerine bir serisini daha eklemiştir.
Şimdi aradan yıllar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa aynı antiemperyalist duruşu sergileme başarısını göstermiştir. Bu gerçekten takdire şayan bir durumdur.

Ancak

Önümüzdeki dönemde ABD ile yaşanan gerginlikler tırmanabilir. Dolayısıyla RTE asla Külliyede duramaz, Ekonomik işbirliği ve piyasalara moral olabilecek projelerin başlatılması ve siyasal ilişkilerin geliştirilmesi adına, ÇİN'e, Pakistan'a, Hindistan'a, Endonezya'ya, Venezuella'ya ve ABD elinin kirletmediği Emperyalistlerin maşalarının yönetmediği ülkelerle ilişkileri güçlendirme adına tüm çalışmaları yapmak zorunda. #dövizinitürkiyeiçinboz kampanyasını halkımız tekrar canlandırmalıdır. Burada önemli olan Ülkemizin geleceğidir ki bu aynı zamanda Ümmetin ve İslamın geleceği içinde önemlidir.

Türkiye 15 Temmuz 2016 dan beri NATO'nun hedefindeki ülkedir ve NATO Türkiyenin düşmanıdır.

Bunun en büyük kanıtı S400 füzeleri ve NATO'nun İşid'i ve PKK'yı aynı anda destekleyerek her yeri kan gölüne çevirmesidir. Bu kirli pis ittifakta siyasi ve fiili olarak bulunmaktayız ama reelde asla aynı ittifakta değiliz artık...


2 Ekim 2017 Pazartesi

Nefes'ten Kişilik Analizi. Uzman Taner Akkuş'tan Türkiye'de Bir İlk.

Nefes alıp verme' den kişilik analizi de yapılıcak artık!..

NEFES alıp verme ile KİŞİLİK ve İNSAN ANATOMİSİ arasında çok büyük bir bağ olduğunu hiç duydunuz mu?..
Düşündünüz mü?
Şiirlere şarkılara, romanlara filmlere konu olan NEFES konusunda Türkiye’de bir ilk..
NEFES ANALİZİ.. Proje sahibi,TANER AKKUŞ. Analiz uzmanı, araştırmacı, yazar..

Tamam NEFES; canlılığımızın bir garantisi ve de yaşamın devamı için son derece gerekli.. Ama nefes konusunda; kaçırdığımız önemli bir durum var. Fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkların temelinde doğru nefes almamanın etkisi çok büyük. Nefes alıp verme vücudun her bir organını için önemlidir. Bir çoğumuz aslına bunu biliriz ve doğru bilmemize rağmen doğru nefes alıp vermenin nasıl olması gerektiğini es geçeriz. Akkuş; Nefes konusunda yapacakları ile ülkemizde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Öncelikle; insanlarımıza NEFES ANALİZİ’ni anlatmak istiyorlar. Bunun için de hiçbir fedakarlıkta kaçınmıyorlar.. Nedir bu Nefes Analizi?

NEFES alıp nefes verme konusunda 4 çeşit eylemden söz ediyor Akkuş..

Şöyle ki;

1.Kısa nefes alıp uzun vermek
2.Uzun nefes alıp kısa vermek
3.Kısa nefes alıp kısa vermek
4.Uzun nefes alıp uzun vermek Birincisinden başlayalım;

KISA NEFES ALIP UZUN VERENLER; genel olarak dar gelirli ve çok çile çeken insanlardır. Kendilerine zaman ayırmayan ve yaşama dair tüm güzellikleri kendisi için öteleyen ama başkaları için eli açık ve elinden gelen her şeyi yapan insanlardır. UZUN

NEFES ALIP KISA VERENLER; bencil, rahat ve vurdumduymaz bir kişiliğe sahip olan insanlardır. Hep kendisini düşünür ve çıkarlar üzerine yaşayarak yaptıkları her şeyde çıkar gözeterek uzun yaşayan insanlardır.

KISA NEFES ALIP KISA VERENLER; hayatı kabullenen ve her şeyi olduğu gibi oluruna bırakan insanlardır. Hastalık sahibi olmakla beraber, hayata dair yaşanan olumsuz tüm şeylerde tatsız ve tutsuz bir şekilde az yaşayan, negatif ve Suç işlemeye meyilli olan ve ruhî açıdan korkusal insanlardır.

UZUN NEFES ALIP UZUN VERENLER; sportif ve sağlığına düşkün ve canı tatlı olan insanlardır. Kendisini seven, yaşamayı seven, eğlenmeyi seven, gezmeyi seven ve hayata daima pozitif bakabilen (uzun yaşayan) insanlardır. Örneğin; baş ağrısı, agresiflik, öfke ve stres yaşayan bir insan doğru nefes alıp vermiyordur.. Doğru nefes alma teknikleri ile sunum da mevcut nefes analizi sunumuyla zenginleştirip açıklanacak.
Taner Akkuş, Bir Nefes Sıhhat'in önemini teknikleriyle anlatmakta...

Çok yakında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kent Konseyi ev sahipiliğinde sıralı seminerler dizisine başlanacaktır.

Katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim.
Ayhan Özcimbit

27 Eylül 2017 Çarşamba

Bağımsız Kürdistan Hayali ve Orta Doğu Siyasetleri Hakkında

Kürdistan denildiğinde kimi insanın tüyleri diken diken olmakta. bu ya Türkiye'nin İran'ın
Rusya İlk defa Deyri Zorda PKK AMERİKAN terör güçlerini bombaladı.
parçalanma endişesi yada bağımsızlığı ve kendi kültürünün ölmemesi için duyulan Kürt kimliğini taşıyan bazı kişilerin hisleri.

İsrail'in açıktan Amerika'nın ve D'ingiltere'nin gizliden desteklediği Bağımsız Kürdistan devleti kurulur mu? Neden Amerika ve İngiltere gizliden desteklemekte ve neden Rusya Federasyonu Kürrdistan kurulumunu istemiyor? Türkiye Irak İran'ın bölünme endişesini iliklerine kadar hissettiği referandumda yapılan doğrular ve yanlışlar nelerdir? Bu referandumda hangi diplomatik siyasal hatalar yapıldı? Bunları madde madde inceleyelim.

1- Barzani kendi halk tabanında yılların verdiği eziklik ve Saddam döneminde yaşanan sıkıntılar dolayısıyla halkın isteklerine karşı gelemedi. Gelemezdi de. Çünkü aksi takdirde kesinlikle halkın gözünden düşebilirdi. Barzani Kürt bölgesinin Demirel'i olmasına rağmen zekice bir diplomasi sergilemekte mi? Bu tartışılır bir konu.

2- Amerika neden açıktan destekler görünmek istemedi? Çünkü;
a) Türkiye gibi önemli bir müttefikini tamamen kaybetme riski doğuracaktı ve bu Sureyedeki güçlerini zora sokacak belki Türkiyedeki İncirlik gibi üslerinden YPG'ye destek ve kaynak sağlamada zorlanacaktı.
b) Kendi ülkeside Federal yapıda ve referanduma hiç bir Federal sistemli devlet sıcak bakamaz. Açıkdan asla destekleyemez. Ne Amerika ne Dingiltere bunu yapmazdı çünkü California Texas eyaletleri ayrılmak için referanduma gitmek istediklerinde ABD Eyaleti Kürdistan'ın Irak federasyonuna evet diyorsun ama Texas'a hayır diyorsun olurdu konu. Aynı şey Dingiletere içinde geçerli onlarda aslında referandumu gizliden desteklemekte ama açıkdan değil. İlginç olan şu ki Rusya federasyonu da referandumu gizliden destekler görünüyor ve açıkdan karşı çıkıyor. Çünkü Rusya federasyonu da bir federal yapı devleti olduğu için referandumu desteklemesi demek Tatristan ve Çeçenistan gibi federal Cumhuriyetlerin ilerde referandum yapmasına yol açar bu. Peki Rusya başka neden gizliden desteklemekte Referandumu? Çünkü Referandum süreci Türkiye'yi İran'a, Rusya'ya, İran güdümüne yakın Irak'a da daha da çok yaklaştırdı. İdlib ve cerablus Şu an Türkiye'nin Orta Doğuya açılan sadece iki kapısı olarak kaldı. Bu Rusya'nın İran ve Türkiye ile beraber bölgede Dingiliz gücüne karşı kesinlikle yerini daha da sağlama alması demek.

3- Türkiyede diplomasi Kuzey Irakta'ki referanduma açıktan karşı çıksada derinden diyalogları devam ettirmelidir. Asla Kuzey Irakla Ekonomik ilişkilerini kesmemelidir çünkü her yıl Kuzey Irakla milyarlarca dolarlık ticareti var, yaptırım uygulamasın demiyorum ama bunlar kısıtlı sınırlı sembolik yaptırımlar olmalı. Oradan dünyanın petrolü gelmekte.

Sonuçta referandumla İsrailin isteği olmuş ve Büyük İsraile büyük bir adım atılmış durumdadır. Türk İran ve Rus müttefikliği artarsa büyük israil kesinlikle bir proje olarak kalmaya mahkum durumdadır. Suriyede savaşın olması İsraili çok rahatlattı çünkü İsrail Hizbullahla olan çatışmaları durdu. Bilindiği gibi Hizbullah en büyük desteğini Esad'dan almaktaydı.

Suudi Arabistan'ın bir beyni olmadığı için tıpkı Afrikada sonbaharda az bir suyun içinde kalan ama suyun içinde bulunsada timsahların rahatsız etmediği aptal hipopotamlara (Su Aygırı) gibi beyinsizce davranmaya ABD'den yönetilmeye devam etmektedir. Suudi Arabistan Bir Amerikan ve İngiliz toprağıdır. Mekke ve Medine işgal atındadır. Hz Muhammed bir işgal toprağında yatmaktadır.

Eğer ümmet buna kafa yorarsa çok daha iyi eder. Yoksa İsrail'in Amerikanın oyunu tutarsa Şii Sünni tutmadı Kürt Sünni Şii savaşları başlatada bilirler.

Bir Kürdistan kurulacaksa bu İsrail ve Amerikan siysetleri için değil, Arap Türk Fars unsurların dünyada devletsiz yaşayan en büyük nüfusa sahip bu halka Kuzey Irak referandumundan çıkan sonucu göze alarak kendi garantörlüklerinde ( Türkiye İran Irak ) desteğiyle belirlenen yerlerde (Kerkük Musul hariç) kurulması Amerikan destekli yapıyla kurulmasından daha iyi olur. Erbil'in onurlu bir şekilde özgürce var olma isteği anlaşılmaya çalışılmalı. Barzani de, Kurulacak Kürdistan'ın Türkiye, Irak ve İran'ın garatörlüğünde kurulmasına itiraz etmeyerek ne Türkiye ne Suriye nede İran'dan toprak talep etmeyeceğinin altını çizmesi gerekmekte. Ayrıca gizli bir anlaşmayla İsrail bölgeye asla sokulmamalı, İsrailli şirketler girse bile şahıslara toprak satışı asla gerçekleşmemeli. Kısacası Müslüman İsrail olmamalı Kürdistan. Bunun için kafa yorup formüller geliştirmek kan dökülmeden sorunun çözümü adına güzel ve adalete göre olur. ADALET işimize geldiği gibi eğip bükülecek bir konu değil çünkü. KÜRTLER BİZİM KARDEŞİMİZDİR. Onları daha fazla İsraile de iteklemememiz lazım. 

Ben iyimserim (Türkiye Akrep burcu ve jupiterin Akrepte olması ülkemiz adınada hayırlı siyasetler ortaya çıkacak demek İNŞALLAH ) ve herşey Türkiye Rusya İran ortaklığının içine Pakistan Katar ve diğer müslüman ülkelerin çoğu girecek ve ABD ve Dingiltere eninde sonunda Orta Doğuda yenilecek zayıflayacaktır. Ortada Doğuda kaderi belirleyen en büyük güçlerden biridir Türkiye. Niye mi?

Çünkü Halifelik emanetleri ve Sancağı hala İstanbul'da. Halifelik fiilen kaldırılmış durumda ama Manevi olarak şu an İstanbul Halifeliğin merkezidir. İstanbul Rus Ortadoksluğunun da merkezidir. Bu iyi anlaşılmalıdır ve bu ittiktfakın Merkezi de İstanbuldur ne Moskova ne de Ankara değil...

26 Eylül 2017 Salı

Atatürk'ün Doğum Tarihi ve Doğum Haritası

Ne kadar üzücü bir durum ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi Gün Ay ve saat olarak belli değil. Ancak rektifikasyon dediğimiz yöntemle Atatürk'ün doğum gününü ve tarihini belirleyebiliriz. Bunu yapabilmemiz için Atatürk'Ün hayatını, söylemlerini demeçlerini de iyi bilmemiz lazım. Ayrıca Atatürk'ün seçtiği kıyafetler, renkler, tarzı da yüz hatlarıda onun rektifikasyonunda önemli ip uçları vermektedir.

Atatürk'ün babası o küçükken vefat etmiştir, babası hakkında detaylı bir bilgi yok. Makbule adlı kız kardeşi, kargalarını tarlasında kovaladığı Dayısı yok. Ancak elimizdeki bilgiler onun çocukluk yıllarının zor olduğu babasız büyüdüğü yönünde. Bu doğum haritalarında hemen aklımıza 1. evde veya 4. evde Plüton ve Satürn'ün bulunmasını ters açılar yapmasını getirmeli.

Diğer yandan eşinden ayrılmış evliliklerinde mutlu olmamış hayatına sevdiği kadınlar girmiş. Bunlardan biri de Atatürk'e aşık olduğu söylenen Zsa Zsa Gabor olduğuna yönelik iddialar var ki onunda haritasını incelememiz Atatürk'ün Doğum Haritasını belirlememe katkı sağladı. Zsa Zsa Gabor'un haritasındaki Venüs'ün ve AY'ın konumu veri oldu.

Onca zorlu çocukluk yıllarına rağmen okulunda hırslı zeki olması 3. ve 9. evleri buna göre düşünmem gerektiğini anlamamı sağladı.

Ayrıca öldüğü tarih olan 10 Kasım 1938 gece saat 01:30  ( 09:05 değil bu saat o zaman ki aklı evvellerin Atatürk için memurlar gece saygı duruşunda bulunamaz sabah 09:00 da gelirler 09:05 de de saygı duruşu sağlanır) bakış açısıyla yapılmış belki o zamanki konjontüre göre gerekli şimdi ise saçma gereksiz bir uygulamanın ürünü uydurma saattir. Neyse, ölüm saati 01:30 da bakıldığında o dönemde ki gezegen konumları özellikle Satürn ve Plüton'un durumları açıları Atatürk'ün doğum haritasındaki detayları yakalamamı sağladı.

Elbiselerinin titizliği, diplomasi yönü onun Ay burcu Terazi yönünü ortaya koymakta, aynı zamanda AY'ın keraat vaktine denk gelmesi zodyakta hassas bir hastalığa dikkat işareti. Kendisi sirozdan vefat etti. 10. evde bulunan güneşi ve merkürü onun dünyaca ünlü bir insan olmasının işaretiydi, Satürn ve Plüton'un birinci evdeki konumları babasının vefatı yetim ve zorlukla büyümesini, girdiği ortamlarda neptünle ben buradayım derken ince tenor sesiyle konuşmasıyla herkesi şaşırtmasının etkileri bize objektif bir rektifikasyon yapma imkanı vermektedir.

Özgürlük ve Bağımsızlık benim karakterimdir sözüyle Kova ve Oğlak arasında ki öz burcunu açıklarken, Yurtta ve Cihanda Sulh söylemiyle 30 yaşından sonra uzlaşmacı barışçıl siyasetleri geliştirmesi Ay burcu Terazinin etkileriydi. Kimseye göstermediği sakladığı zaafiyet sanmasınlar diye belirtmediği Venüsün Balıkta olmasıyla ortaya çıkan vaziyet aslında onun iç dünyasını ele veren Türk Sanat Müziği'ni sevişi de Terazi gezegeni Venüsün balıkta bulunuşları açıları hepsi birer veridir.

Bilime okumaya olan merakının Kova ve Oğlak arasında ki güneşinin yansımasıyken Kaç yükseleni ve 3. dekandaki durumu da aslında onun adaleti (Satürn Koç'ta) barışı getirmek için savunma çabası amacıyla savaşçı mücadeleci yanını ortaya koymuştur.

Kova'nın birinci dekanındaki güneş zaten onun toplumcu sosyal bir olma beraber olma ve CUMHURİYET olma karakterini de en iyi açıklayan unsurlardandır.

Aslında MUSTAFA K. Atatürk'ün doğum haritasında Kova Burcu yükseleni Koç oluşu da tıpkı 20 Nisan 571'de gece 01-03 arasında doğan Hz Muhammed MUSTAFA ile olan Devrimci, cesaret, planlamacı, programcı, düşünsel tavaf yapma, barış için savaşı da göze alma gibi çok önemli özelliklerde ortak oluşlarını da anlamamızı sağlamaktadır. Türkiye de toplum olarak iki MUSTAFA'yı kavga ettirmek yerine ikisini de anlayıp miras bıraktıkları ilkeleri devam ettirmeye çalışmalıyız. Bu sayede ülkemizi hem Batıda HAÇLILARDAN, hemde DOĞU'nun gerici ve Hz Muhammed(sas) mirasını yok eden İŞİD ve FETÖ vb. yobazlıktan koruyabiliriz.

Bunları bulmamda bana Nutuk adlı kendi eseri de yardımcı oldu. Ayrıca Martin Lings'in yazdığı Hz Muhammed'in hayatı adlı eseri de okumam Hz Muhammedin doğum saatini de belirlememe yardımcı olmuştur. Her iki eseri de okumadıysanız mutlaka okumanızın iki MUSTAFAYI kavga ettirmeye çalışıp nemalanmaya çalışanlara karşı bir savunma mekanıizması oluşturacağını da belirtmek isterim.

Danışmanlıklar için İletişim
05352573693
ayhanozcimbit@gmail.com

Her hakkı mahfuzdur. Ayhan Özcimbit 26.09.2017 25 Eylül 2017 Pazartesi

DİCLE KALKANI OPERASYONU

24 Eylülde haritasını çizip adını açıkladığım DİCLE OPERASYONU
25 eylülde gazetelerde başlık oldu.
Dün (24 Eylül 2917 Sabah saat 04) de Dicle Kalkanı Operasyonu diye Facebook'ta ilk kez
paylaştığım FIRAT KALKANI OPERASYONUnun ikinci aşaması paylaşır paylaşılmaz tıpkı #dövizinitürkiyeiçinboz kampanyasını başlattığım gibi hemen birileri tarafından b.k sineği gibi yapışılıp hemen sahiplenildi.

Neyse konu bu değil. Konu referanduma Türkiye'nin aldığı tavır. Ne kadar ciddi? Ne kadar samimi? Ne kadar diplomatik?

PKK/Amerikan güçlerinin ortadoğuda iki büyük hedefi var Müslüman İsraili kurmak için.

1- Fıratın Batısına yayılmak ve Akdeniz'e ulaşmak

2- Diclenin doğusuna ulaşmak ve Kuzey ırakla entekre olmak.

Bu aslında sürecin ilk iki basamağı idi. Bildiğiniz gibi Akdenize ulaşma hedefi şu an durdu. Çünkü Rusya Türkiye ve İran anlaşarak Fırak kalkanı operasyonu gerçekleşti ve PKK Amerikan güçlerinin Afrinle birleşmesinin önü kapandı. Diğer ve asıl çıkış noktası olan Amerikanın gizli desteklediği El Nusracıların İdlip bölgesinde kontrolünün sağlanması için Türk Rus ve İranlı güçlerin bölgeye yerleşmesi de Amerikan PKK güçlerinin hayallerini heveslerini yıktı.

Irak Kürtleri şu an referanduma gitti. Bunu aslında PKK Amerikan güçleri kışkırttı. Hedef belliydi.
1- Türkiye Kuzey Irak ilişkilerini zora zokmak Barzaniyi Amerikan PKK paktına çekmek (bunu gizlemek için ABD PKK referanduma yalandan karşıymış gibi oynadılar.)

2- Irak Kürtlerini daha fazla Milliyetçileştirmek ve PKK Amerikan İsrail paktının yanına çekmek ve Müslüman İsrailin alt yapısını sosyolojik olarak güçlü şekilde oluşturmak.

3- Türkiyeli Kürtlere Türk devletinin Kürt düşmanı olduğu, İran ve Irak devletlerininde Kürt karşıtı olduğu imajını vererek uzun vaade de Türkiyeli Kürtleri devletinden soğutmak ve Irakta Suriyede defakto bölünmeyi desteklemeleri sağlanmaktadır.

Nasıl çakallık ama?

Peki Türk devleti Barzani'yi neden yakın zamanda devlet başkanı gibi karşıladı? O zaman referandum konusu masaya gelmedi mi? Geldi. Peki o zaman karşı çıkılmadı mı? Çıkıldı. Neden o zaman tepki verilmedi? Konu başka çünkü.

Konjonktürel olarak Irak Kürtlerinin gazı alınması lazımdı. Barzani için referandumu yapmak Iraklı Kürtlerin gözünde en azından cesur olduğu izlenimi için şarttı. Referandum yapılmalıydı.
Türkiye'de ise referanduma karşı çıkmak zorundaydı. Sınırda tatbikat yapmak zorundaydı. Kerkük ve Musulla ilgili harekat kabiliyetini göstermek zorundaydı. Kendi halkının gazını alacaktı.

Neticede bu referandum bir çok gazı alacak bölgedeki karnı şişen siyasetin gazı alınıp rahatlaması sağlanırken en avantajlı konumda olan görünürde PKK Amerikan güçleri olacaktı.

Referandum olduktan sonra bağımsızlık süreci başlayacak, Irak merkezi hükümeti müzakere etmeyecek konuyu, Barzani konuyu müzakere etmeye çalışsada Bağdat uzaklaşacak müzakere masasından. Barzani, PKK Amerikan güçlerinin ilerde yoğun baskısıyla Bağımsızlığı Barzaniye bir süre sonra ilan ettirecek.

Bu olduğunda Türkiye nasıl ki Fırat Kalkanıyla PKK Amerikan güçlerini Cerablusta böldüyse Dicle Operasyonuyla da Musul ve Kerkük üzerinden Kuzey Irak Barzani güçleriyle Suriyedeki PKK Amerikan güçleri arasına girmiş olacak ki kendisine yönelik güvenlik tehditini yok etmiş olacak.

Neticede nereden bakılırsa bakılsın PKK Amerikan güçleri orta doğuyu yangın yerine çevirecek, ABD ve NATO diğer yandan İŞİD'e desteği vererek PKK Terör güçlerine Mali Silah ve Eğitim desteklerini meşrulaştırma gayretine devam edecek.

Nereden bakılırsa bakılsın Türkiye asla ama asla Referandumun defakto bağımsızlık sürecine gitmesinden dolayı eli kolu bağlı durmayacak değil ve DİCLE OPERASYONU kesinlikle şart olacak...

Hadi hayırlısı...