www.islamastrolojisi.com "Adalet denge ve huzurun temelidir"

FATİHA EYLEM MANİFESTOSU www.islamastrolojisi.com
1-Etiklik (Eunsü)
2-Müteşekkirlik(Elhamdü)
3-Vicdanilik(ErRahim)
4-Sorumluluk(Yewmiddin)
5-Tevhit(İyyakena)
6-Meşru hedef ve Umutvar olmak(Sırat-ıMustakim)
7-Kimseyi taklit etmemek ve kendin olmak, samimi olmak(Gayrilmağdubi) #KABENİNHAYATŞİFRELERİ KİTABIMDAN ALINTIDIR...

12 Mart 2018 Pazartesi

VATAN ve YURT, Vatansever ile Yurtsever, Millet ve Milliyetçilik arasındaki Fark Nedir?

Welat Kürtçe vatan diye çevrilir. Oysa kelimenin kökü Dünyadır. World Welt de olduğu gibi
Yeryüzünde Avcı veya çoban olan gezen göçebe yada toprağa bağlı yaşamayan topluluklarda vatan yurt anlayışı yoktur. Kızılderililerde veya eski Türklerde asla Vatan Yurt düşüncesi olmazdı. Hatta diriliş Ertuğrul filminde de OBA sözü öne çıkardı bu Vatan demek değil Obada kabilede yaşayan insanların topluluğuna verilen addı. İslamda da Vatan Yurt ile ilgili mesela Kuranda asla tek kelime geçmez. Vatanı kutsallama da yoktur.
Vatan kelimesinin öz Türkçesi asla Kızılderili dillerinde Türkçe'de ve Kürtçede yoktur. Çünkü bu üç ırk toprağa göre değil insana göre ümmete topluluğa göre yaşamışlardır. Esasen Toprağa göre yaşama toprağı kuttsallama dağlarda yaşayan çoban veya avcı Türklerde değil çiftçi Roma veya Orta Doğunun diğer halklarında vardır. Zaten Çiftçi Kabil emek yoğun çalıştığı için adadığı buğday onun için kıymeyliydi ama çoban Habil'in adadığı kurban kabul olundu. Bugün kü insan toplulukları Avcı çoban kültürü ezmiş çiftçi faşist ayrımcı kültürün ürünüdür. Kabilin çocuklarıdır, cimridir, sevap ve cennet olmasa Zekat vermez yardımlaşmaz hatta asla kulluk bile yapmaz bedava diye.
İngiliz dilinde de vatan kelimesi HOME diye de çevrilmektedir ki bu Türkçedeki YURT ( Ev) ile örtüşür. Esasen İngilizlerde Angllardan olduğu içindir ki onlarda Kuzey Almanyadan göç etmişlerdir, avcı çoban kültürdendirler. Onların milliyetçileşme sürecide Arthur ve Merlin öncesinde Bee Wolf ile olmuştur. Bunun Türkçedeki karşılığı Alp Er Tunga, Ertuğrul ve Arabi mitolojisi gibidir veya Alpertunga Dede Korkut, Fatih Akşemseddin vb uzatılabilir.
"Vatan sevgisi İmandandır" sözü hadis değildir. Çünkü bir Amerikalı müslüman içinde kendi vatanını sevme de imanından olur o zaman ve ABD'nin yaptığı katliamlar için can vermek ona göre şehitlik olur. Bu durumda Vatan Yurt nedir nasıl algılamalıyız?
Kürtçede Welat kelimesi de Vatan diye çevrilir ki bu doğru bir çeviri değildir. Welat aslında İngilizcedeki World ve almancadaki Welt kelimeleriyle kardeştir Avrupa dillerinde ve manası dünyadır vatan değil. Millet de Kuranda İnanç diye geçer Ulus diye değil. Milliyetçilikte günümüzde kavmiyetçilik olarak algılanmakta.
Olaya ister semantik isterse tarihsel gelişim süreci ve sosyolojik ve siyasal olarak bakalım bu durum bize şunu anlatmaktadır.
İnsanoğlunu yerleşik hayata geçtiği Kabilden beri tarlacı çiftçi yaklaşım bugün bizi vatancı noktaya getirip bölmüştür. Toprak yüzünden insanlar birbirini katletmektedir.
Peki biz bugünkü Orta Doğu coğrafyasında olanları nasıl algılayacağız?
Aslınca cevap şu, Türkiye ve tüm islam coğrafyası elbette kendi varlığını ABD ve emperyalistlere karşı savunma hakkını sahiptir, ancak bu şu demek değildir, Kürt veya Arap kardeşlerimizin haklarını adaletle en iyi bizim savunmamız gerek. Suriye de Kürt kardeşlerimizin vatandaşlık hakları bile yoktu, askerlik evlilik mülk edinme hakları bulunmamaktaydı neredeyse. Buna ilk önce karşı çıkacak olanda biz olmamız gerekmekte. PKK ve Amerikan emperyalizminin bölgedeki çıkarları ve PKKlı unsurlaruı terörize etmesi ayrı konu bizim Kürt Zaza Badinani, Sorani kardeşlerimizin hatta inanç olarak kardeşimiz olmasada insani olarak yardımda bulunmamız ve haklarını savunmamız gereken Ezidi Asuri Keldani Süryanilerinde hakları için mücadele etmemiz gerekmekte. Bu adaletin savaşıdır bu ABD zalimine ve hakları teslim etmeyen Esad rejimine karşı karşı bir Hukuk mücadelesidir. Olaylara bu perspektiften baktığımızda şunu görmek zorudayız. Bizim için VATAN her Mazlumun ayak bastığı yerdir. Bizim için mücadele sahasi her Gavur zalim Amerikan emperyaliminin kan döktüğü vietnam kore afrika nikaragua vb yerlerdir. Bize ne bana ne diyemeyiz.
Şehadet zalimler kim olursa olsun ona karşı mücadele vermekle gelir. Türklük asla bir ırkın adı değildir artık. Türklük yer yüzünde zalimlere karşı gelmenin ortak mücadele etmenin adıdır. Ay Yıldız bir ırkı temsil etmiyor, bir inancı temsil ediyor. Rusya'da Türk olmadıkları halde mezarlarına ay yıldız koyan çeçenler dargiler osetler inancının sembolünü mezarına kazımıştır. O inanç İslamdır. İslam da bağlan kurtul dini değildir. İslam çabala ve başkalarının huzuru için mücadele et Allah için demektir ki bu zaten HUZUR yani SELAM kökünden neden geldiğini anlamamızı sağlamaktadır.
#Müslümanİllüminati okuyunuz ve okutunuz...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.