www.islamastrolojisi.com "Adalet denge ve huzurun temelidir"

FATİHA EYLEM MANİFESTOSU www.islamastrolojisi.com
1-Etiklik (Eunsü)
2-Müteşekkirlik(Elhamdü)
3-Vicdanilik(ErRahim)
4-Sorumluluk(Yewmiddin)
5-Tevhit(İyyakena)
6-Meşru hedef ve Umutvar olmak(Sırat-ıMustakim)
7-Kimseyi taklit etmemek ve kendin olmak, samimi olmak(Gayrilmağdubi) #KABENİNHAYATŞİFRELERİ KİTABIMDAN ALINTIDIR...

20 Eylül 2017 Çarşamba

İSLAM ASTROLOJİSİ YÖNÜYLE HAC KURBAN ZİLHİCCE BAĞLANTISI

Günümüzde bir çok kişi Kurban'a gerek olmadığını hatta Kuran'da Kurban kesmenin bulunmadığını iddia etmektedir. Hac'da Tavfın SA'yların Şeytan Taşlamanın olmadığını da iddia edenler çıkmaya başladı. Aslında bu yazı bu kesimlere de bir cevaptır. Bu yazıda aşağıdaki sorular cevap bulacaklar.
- İslamda Kurban kesme var mı?
- Kurban neden HAC döneminde kesilmekte? Kurban'ın İslami Astrolojiyle alakası nedir?
- Hac'cın İslam Astrolojisi, Kabe ve Kurbanla alakası nedir?
- Ramazan'ın İslam Astrolojisi ve Kurbanla Kabe'yle alakası nedir?
- Kurban'ın, Haccın, Ramazan'ın Kabe üzerinden insana mesajını İslam Astrolojisi yönüyle nasıl cevaplayabiliriz?

CEVAPLAR
Kurban Hac Kabe ve İslam Astrolojisi Alakası

" Fe salli rabbike venhar"  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر

Öyleyse Rabbın için namaz kıl Kurban kes. Kevser suresinde bu ayetle sabittir ki Kurban 

kesmek farzdır. Ayetle sabitken Kurban kesmek yok demek doğru olmaz.        

Kabe'nin Hayat Şifreleri ve İslami Astroloji adlı kitaplarımızı okuyanlar bilirler Zodyakta 8. yıldız evi Akrep burcuna aittir. Bu aynı zamanda Kabe'nin Güney köşesidir. 8. Ev'in temsil ettiği unsurlar Akrep Burcu, Su elementi (Kabe'nin güney tarafı daha fazla okyanus sularını ve en fazla içme suyunun olduğu Antartika kıtasını işaret etmekte), Anneyi ( 4. sure Nisa Kadınlar suresi oluşu, Anne demeniın Ummu demek olduğu Ummah yani Ümmet kelimesinin anneden türediği, Umman - okyanuslar- yine anneden türediğini Kabe güneyinin Anne gibi olmak olduğunu) Hacca gidilince geçmişimize bakıp babamızın bir damla suyunu değil Anne gibi Umman olmayı görmemiz gerektiğini, ölünce insanın geçmişini hatırladığımızı, Azrail'in köşesi olan 8. evde Akrebin bu evinde gündüz vakti İkindi namazının (Müslüman bak az bir zaman kaldı birazdan hayat güneşin batacak ayağını denk al azma) demek olduğunu, bu dönemin insan da 40 lı yaşlara tekamül ettiğini insanın olgunluk dönemi olduğunu 40'ından sonra azmamak gerektiğini bunu yapanın teneşirle paklanacağının işaretlerini bağdaştırmalarını okumuşlardır. KURBAN, ölüm evi olan 8. evin ibadetidir. KURBAN, Allah için yaşamayı ve can vermeyi hatırlamaktır. Kurban, Azrail'in elinden kurtuluşun olmadığını eninde sonunda Allaha hesap vereceğini hatırlamaktır. Mesele sadece yoksulların et yemesi gibi sosyal bir mesele değil aynı zamanda insanın ölmeden önce kendisini sorgulaması ve sorguya çekme meselesidir. Asla Kurbanı kes onun sırtına bin Sırat gibi olmayan bir köprünün üzerinden git değil mesele. Sırat'ın zaten ahirette bir şefaat köprüsü değil dünyada Kuran Caddesi (Straat Street Strasse Strada vb) olduğunu daha önce defalarca kez açıklamıştım kanıtlarıyla bunu yinelmeyeceğim.
Kurban bir ölümle alakalı olduğu için Akrep burcunun yansıttığı, 8. evin temsilci olduğu ibadettir.

Daha önce Arabi aylardan Ramazan'ın önemini neden Ateş Elementini Orucu Aslan Burcunu Kabe'nin Batısı (3. Element Ateş'i) Afrikadaki Saharayı Vahşi Batı'yı Kızıl Denizi Öfkeyi Şehvetle yanışı dizginleyişini Zodyak'ta 5. ev oluşunu Aşk'la yanışı, Şehvetin meyvesi Çocuklar evi oluşunu, Akşam Namazı vaktinin 8. evle alakasını, Kıyameti, İsrafil'i, Öfke kontrollü Hz Ömer'i yansıtmalarını açıklamıştım. 
5. Evde Ramazan Orucu ile sonunda bayram yapan insan 6. evde Ramazandan sonra sağlık bulmuş olarak ilerler Şevval ayına. Şevval 6. ev'de yansır sağlık bulunmuştur. 7. Zodyak evi Arapların savaşmadığı evde oturduğu ay anlamında Zilkade'dir. Bu ay 7. evlilik ve ortaklık Terazi burcunda temsiliyet bulur zira Terazi diplomasi zengini burçtur. 

İşte Zilhicce yani Hac'cın ayı 8. evde başlar. Haccı, KabeN'in güneyini, Akrep burcunu, Kurban'ı Ölümü, Azraili, Hayatın geçiciliğini bu ay çok iyi vurgular. Ayrıca unutmamalıdır ki aslında İHRAM (beyaz HAC kıyafeti) giyildiğinde ÖLÜM elbisesi KEFEN de giyilmiş olur. Ölüm mümin'in nefsinden tamamen kurtulduğu andır. Nefs mümine esaret hayatı yaşatmaya kalkar. Nefs Hava tarafıyla ego ve hava atmayı, toprak tarafıyla malının kendisini sonsuz kılacağını zannetmeyi, şehvetini (ateş tarafı) zina döndürme çabasıyla haz peşinde koşmayı, su tarafıyla geçmişini Anne değil IRK sanma hastalığını empoze eder. Gerçekte insanın dört zindanı budur. Tabi ki bu yazdığım bağlamlar bir çok inancı olmayan veya inancı zayıf olana safsata gibi gelebilir ancak düşünen insanlar bunun safsata olmadığını çok iyi görür.

Arabi Aylar ve Anlamları, ZODYAK YÖNÜYLE MESAJI

1)MUHARREM: Kameri ayların birincisidir. Araplar bu ayda savaşmayı yasakladıklarından bu aya muharrem adı verilmiştir. Haram kökünden gelmekte. Zodyakta 9. evdir ve Yay burcuna tekamül eder, eğitim felsefe DİN, Hidayet, keşfetme evi olan bu ev savaşı yansıtmaz.

2)SAFER:  Bu ayda Mekke halkı şehri boşaltarak yolculuğa çıktıkları için bu ismin verildiği de söylenmiştir. 9. evin bitip 10. evin başladığı noktadır, tepe noktasıdır (MC). Çünkü Kariyer yükselme gezmek öğrenmekle başlar. 10. ev keşfetme yükselme şöhret evi Oğlak burcunun evi. Yolculuk demek sıkıntı demek sabır demek. Bu satürnle izah edilebilir.

3)RABÎUL-EVVEL: Üçüncü aydır. Kova burcunun, 11. evin arkadaşlıkların organizasyonların evi. Sabah saat 9-11'e denk gelir ve aklın en iyi çalıştığı saattir. Kuşluk Namazını da yansıtır.

4)RABIUL-AHİR: Bu iki aya rabî (buhar) denir. Çölde havadan suya ggeçiş. 12. Balık burcu evi. İnsan ruhunu da simgeler. 

5)CEMAZİYEL EVVEL: Bu beşinci aydır. Koç burcunu 1. evi simgeler. 5 elementle tamamlanmış insanı 5 duyunun olduğu insanın kafasını simgeleyen koç'a atıfta bulunur.

6)CEMAZİYEL AHİR: Boğa burcunu, 2. zodyak evini, toprağı, Hz Ebu Bekir'i, sabah namazını, Kabe'nin kuzeyini, venüs gezegenini simgeler.

7)RECEP: Araplar bu ayda tanrılarına saygı gösterdikleri ve savaşı helal saymadıkları ve Araplarca kutsal sayılan diğer aylardan biri.  Zodyakta ikizler burunun doğal evi olan Recep iletişim Ayıdır, 3. ev gece 1-3 arasını ve Gece namazını iletişimi belirtir. Hz Muhammed Abd ve Rasul iletişim için bu vakitte (gece 1-3) doğmuştur, Kuran 13 Ağustosta gece 1-3 arasında Oku emriyle doğmuştur. Bu ay, diplomasi konuşma ve aradaki sorunları çözme ayı ve savaşmama ayıdır antik araplarda.

8)ŞABAN: Sekizinci aydır. Bu ayda kabileler su aramak yahut yağma ve savaş yapmak için etrafa dağıldıklarından (ayrılma ve dağılma manasına gelen) ŞABAN adı verilmiştir. Zodyakta 4. eve denk gelir, Yengeç burcu, Su elementi, Pazartesi günü, Yatsı namazını da simgeler.

9)RAMAZAN: Şiddetli sıcak günler ve şiddetli güneş vakaları bu ay içinde meydana geldiğinden bu aya(kızgın ve şiddetli sıcak demek olan) RAMAZAN adı verildiği nakil edilmiştir. Aslan burcunun doğal evi 5. ev, Ateş elementi, Kıyametin vakti akşam 7-9 arasını, hızla kılınan Akşam namazını, Aşk ve Şehvetin dengesini bulmasını, Jenerasyonu ve çocukları, tutkuyla yapılan sanatı, Müminlerin cehennem ateşi sönsün diye inen Kuran'ı, Kuran'ın geldiği Ay olan Ağustos'u, Yaz mevsimini, Ramazan Bayramını temsil eden zaman dilimidir.

10)ŞEVVAL: Onuncu aydır. Sütler bu ayda azaldığı düşünüğldüğünden bu ay adı verilmiş. Ramazan orucundan sonra gelen sağlık ve Sağlık evi 6. ev olan zodyakta güneşin battığı anı, Kerehat vaktini, Başak burcunu, Eylül Ayını ifade eder.

11)ZİLKADE: (11. aya) böyle isim verilmiştir. Çünkü Araplar bu ayda oturur, sefere ve savaşa çıkmazlardı. Zodyakta 7. evi, Terazi burcunu Evliliği Ortaklığı İkindi vakti sonrasını, Terazisel uzlaşma kültürünü, savaşmamayı, sevgiyi öncüllemeyi yansıtır.

12)ZİLHİCCE: Bu ay kameri yılın son ayıdır. Araplar bu ayda hacca kasıt ve niyet ettiklerinden(kastetmek anlamında olan) bu isim verilmiştir. Haram aylardandır ve savaş olmaz. Hac mevsimini, hayatın sonunu, Zodyakta 8. ölüm evini, Akrep burcunu, Azrail'i, İhram elbisesi olan Kefen'li Haccı, Gündüz kılınan son namazı İkindiyi, Asr Suresini ve hatırlattıklarını, Irkına soyuna sopuna değil imana bakmayı, Hz Osman'ı, Anne gibi Müslüman olmayı, Nisa Suresini, acımayı, Kabe'nin Güneyini, Okyanusları simgeler. (İslami Astroloji Doğum Haritası Rehberi ve ayrıca Kabe'nin Hayat Şifreleri adlı kitaplarımdan alıntılar içerir. Link vererek paylaşımda bulunabilinir, kopyala yapıştır yapılamaz. Her hakkı mahfuzdur).

Danışmanlıklar için: 
05352573693 Arayıp Bilgi Alınız

Doğum Haritaları (Yıldızname) Analizleri
Transit Etki Analizleri
El Çizgileri Analizleri
İsim Analizleri
Kıyas (Eş veya çocukla) Astrolojisi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.